Παρακολούθηση
Timothy Baldwin
Timothy Baldwin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimelb.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multiword expressions: A pain in the neck for NLP
IA Sag, T Baldwin, F Bond, A Copestake, D Flickinger
Computational Linguistics and Intelligent Text Processing: Third …, 2002
16102002
Automatic evaluation of topic coherence
D Newman, JH Lau, K Grieser, T Baldwin
Human language technologies: The 2010 annual conference of the North …, 2010
14382010
An Empirical Evaluation of doc2vec with Practical Insights into Document Embedding Generation
JH Lau, T Baldwin
Proceedings of the 1st Workshop on Representation Learning for NLP, 78-86, 2016
8742016
Machine reading tea leaves: Automatically evaluating topic coherence and topic model quality
JH Lau, D Newman, T Baldwin
Proceedings of the 14th Conference of the European Chapter of the …, 2014
7192014
langid. py: An off-the-shelf language identification tool
M Lui, T Baldwin
Proceedings of the ACL 2012 system demonstrations, 25-30, 2012
7152012
Lexical normalisation of short text messages: Makn sens a #twitter
B Han, T Baldwin
Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2011
7012011
NusaCrowd: Open source initiative for Indonesian NLP resources
S Cahyawijaya, H Lovenia, AF Aji, G Winata, B Wilie, F Koto, R Mahendra, ...
Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023, 13745-13818, 2023
6842023
Automatic keyphrase extraction from scientific articles
SN Kim, O Medelyan, MY Kan, T Baldwin
Language resources and evaluation 47, 723-742, 2013
6752013
Multiword expressions
T Baldwin, SN Kim
Handbook of Natural Language Processing, second edition., 267-292, 2010
5162010
Text-based twitter user geolocation prediction
B Han, P Cook, T Baldwin
Journal of Artificial Intelligence Research 49, 451-500, 2014
3902014
SemEval-2017 Task 3: Community Question Answering
P Nakov, D Hoogeveen, L Màrquez, A Moschitti, H Mubarak, T Baldwin, ...
Proceedings of the 11th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2017
3572017
Automatic labelling of topic models
JH Lau, K Grieser, D Newman, T Baldwin
Proceedings of the 49th annual meeting of the association for computational …, 2011
3542011
How noisy social media text, how diffrnt social media sources?
T Baldwin, P Cook, M Lui, A MacKinlay, L Wang
Proceedings of the sixth international joint conference on natural language …, 2013
3312013
An empirical model of multiword expression decomposability
T Baldwin, C Bannard, T Tanaka, D Widdows
Proceedings of the ACL 2003 workshop on Multiword expressions: analysis …, 2003
2972003
On-line Trend Analysis with Topic Models: #twitter Trends Detection Topic Model Online.
JH Lau, N Collier, T Baldwin
COLING 12, 1519-1534, 2012
2902012
Evaluating Topic Models for Digital Libraries
D Newman, Y Noh, S Karimi, T Baldwin, E Talley
Proceedings of the 2010 Joint Conference on Digital Libraries (JCDL), 215-224, 2010
2842010
Geolocation prediction in social media data by finding location indicative words
B Han, P Cook, T Baldwin
Proceedings of COLING 2012, 1045-1062, 2012
2612012
Shared tasks of the 2015 workshop on noisy user-generated text: Twitter lexical normalization and named entity recognition
T Baldwin, YB Kim, MC de Marneffe, A Ritter, B Han, W Xu
Proceedings of the ACL 2015 Workshop on Noisy User-generated Text (W-NUT …, 2015
2512015
Automatically constructing a normalisation dictionary for microblogs
B Han, P Cook, T Baldwin
Proceedings of the 2012 joint conference on empirical methods in natural …, 2012
2432012
Language identification: The long and the short of the matter
T Baldwin, M Lui
Human language technologies: The 2010 annual conference of the North …, 2010
2382010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20