Παρακολούθηση
Ravi Sandhu
Ravi Sandhu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utsa.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Role-based access control models
RS Sandhu, EJ Coyne, HL Feinstein, CE Youman
Computer 29 (2), 38-47, 1996
101041996
Proposed NIST standard for role-based access control
DF Ferraiolo, R Sandhu, S Gavrila, DR Kuhn, R Chandramouli
ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC) 4 (3), 224-274, 2001
38952001
Access control: principle and practice
RS Sandhu, P Samarati
IEEE communications magazine 32 (9), 40-48, 1994
19841994
The NIST model for role-based access control: towards a unified standard
R Sandhu, D Ferraiolo, R Kuhn
Proceedings of the fifth ACM workshop on Role-based access control, 47-63, 2000
14602000
The UCONABC usage control model
J Park, R Sandhu
ACM transactions on information and system security (TISSEC) 7 (1), 128-174, 2004
13912004
Lattice-based access control models
RS Sandhu
Computer 26 (11), 9-19, 1993
11301993
Configuring role-based access control to enforce mandatory and discretionary access control policies
S Osborn, R Sandhu, Q Munawer
ACM Transactions on Information and System Security 3 (2), 85-106, 2000
9842000
The ARBAC97 model for role-based administration of roles
R Sandhu, V Bhamidipati, Q Munawer
ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC) 2 (1), 105-135, 1999
9641999
Task-based authorization controls (TBAC): A family of models for active and enterprise-oriented authorization management
RK Thomas, RS Sandhu
Database Security 11, 166-181, 1998
7441998
Role-based authorization constraints specification
GJ Ahn, R Sandhu
ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC) 3 (4), 207-226, 2000
6512000
Database security-concepts, approaches, and challenges
E Bertino, R Sandhu
IEEE Transactions on Dependable and secure computing 2 (1), 2-19, 2005
6402005
Towards usage control models: beyond traditional access control
J Park, R Sandhu
Proceedings of the seventh ACM symposium on Access control models and …, 2002
6242002
Role-based access control, advances in computers: the engineering of large systems
RS Sandhu
Academic, 238-285, 1998
588*1998
A unified attribute-based access control model covering DAC, MAC and RBAC
X Jin, R Krishnan, R Sandhu
IFIP Annual Conference on Data and Applications Security and Privacy, 41-55, 2012
5232012
The typed access matrix model.
RS Sandhu
IEEE Symposium on Security and Privacy, 122-136, 1992
4411992
Framework for role-based delegation models
E Barka, R Sandhu
Computer Security Applications Conference, Annual, 168-168, 2000
4312000
Role-based access control on the web
JS Park, R Sandhu, GJ Ahn
ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC) 4 (1), 37-71, 2001
4032001
PBDM: a flexible delegation model in RBAC
Z Xinwen, O Sejong, R Sandhu
SACMAT 3, 149-157, 2003
392*2003
Secure cookies
R Sandhu, JS Park
US Patent 8,019,881, 2011
3892011
Usage control: A vision for next generation access control
J Park, R Sandhu
International Workshop on Mathematical Methods, Models and Architectures for …, 2003
3572003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20