Παρακολούθηση
Amalia Duch Brown
Amalia Duch Brown
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.upc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Randomized K-Dimensional Binary Search Trees
A Duch, V Estivill-Castro, C Martinez
Algorithms and Computation: 9th International Symposium, ISAAC’98 Taejon …, 1998
631998
Jutge. org: Characteristics and experiences
J Petit, S Roura, J Carmona, J Cortadella, J Duch, O Gimnez, A Mani, ...
IEEE Transactions on Learning Technologies 11 (3), 321-333, 2017
482017
On the average performance of orthogonal range search in multidimensional data structures
A Duch, C Martınez
Journal of Algorithms 44 (1), 226-245, 2002
312002
Quad-kd trees: A general framework for kd trees and quad trees
N Bereczky, A Duch, K Németh, S Roura
Theoretical Computer Science 616, 126-140, 2016
152016
Celebrity games
C Àlvarez, MJ Blesa, A Duch, A Messegué, M Serna
Theoretical computer science 648, 56-71, 2016
122016
Selection by rank in K‐dimensional binary search trees
A Duch, RM Jiménez, C Martínez
Random Structures & Algorithms 45 (1), 14-37, 2014
112014
Análisis de Algoritmos
A Duch
Barcelona, Universidad Politécnica de Barcelona, 2007
112007
Computational models for networks of tiny artifacts: A survey
C Àlvarez, I Chatzigiannakis, A Duch, J Gabarró, O Michail, M Serna, ...
Computer Science Review 5 (1), 7-25, 2011
102011
Sensor field: A computational model
C Àlvarez, A Duch, J Gabarro, M Serna
International Symposium on Algorithms and Experiments for Sensor Systems …, 2009
102009
On the Cost of Fixed Partial Match Queries in K-d Trees
A Duch, G Lau, C Martínez
Algorithmica 75, 684-723, 2016
82016
Continuous assessment in the evolution of a CS1 course: The pass rate/workload ratio
MJ Blesa, A Duch, J Gabarró, J Petit, M Serna
International Conference on Computer Supported Education, 313-332, 2015
82015
Quad-K-d Trees
N Bereczky, A Duch, K Németh, S Roura
LATIN 2014: Theoretical Informatics: 11th Latin American Symposium …, 2014
72014
Tecnologías convergentes NBIC: situación y perspectiva 2005
A Duch, G Gabriel, JL Viñas
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2005
72005
Updating relaxed K-d trees
A Duch, C Martínez
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 6 (1), 1-24, 2009
62009
Randomized insertion and deletion in point quad trees
A Duch
Algorithms and Computation: 15th International Symposium, ISAAC 2004, Hong …, 2005
62005
Design and analysis of multidimensional data structures
A Duch
Universitat Politècnica de Catalunya, 2007
52007
Random Partial Match in Quad-K-d Trees
A Duch, G Lau, C Martínez
LATIN 2016: Theoretical Informatics, 376-389, 2016
42016
Implementing static synchronus sensor fields using NiMo
S Clerici, A Duch, C Zoltan
Technical Report LSI-09-13-R, Dept. Llenguatges i Sistemes Informatics …, 2009
42009
Improving the performance of multidimensional search using fingers
A Duch, C Martínez
Journal of Experimental Algorithmics (JEA) 10, 2.4-es, 2005
42005
Fingered multidimensional search trees
A Duch, C Martínez
Experimental and Efficient Algorithms: Third International Workshop, WEA …, 2004
42004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20