Παρακολούθηση
Christian Kloc
Christian Kloc
retired materials science professor, Nanyang Technological University, Singapore
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntu.edu.sg
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evolution of Electronic Structure in Atomically Thin Sheets of WS2 and WSe2
W Zhao, Z Ghorannevis, L Chu, M Toh, C Kloc, PH Tan, G Eda
ACS nano 7 (1), 791-797, 2013
18742013
Photoluminescence emission and Raman response of monolayer MoS2, MoSe2, and WSe2
P Tonndorf, R Schmidt, P Böttger, X Zhang, J Börner, A Liebig, M Albrecht, ...
Optics express 21 (4), 4908-4916, 2013
14022013
A soluble and air-stable organic semiconductor with high electron mobility
HE Katz, AJ Lovinger, J Johnson, C Kloc, T Siegrist, W Li, YY Lin, ...
Nature 404 (6777), 478-481, 2000
12862000
Lattice dynamics in mono-and few-layer sheets of WS 2 and WSe 2
W Zhao, Z Ghorannevis, KK Amara, JR Pang, M Toh, X Zhang, C Kloc, ...
Nanoscale 5 (20), 9677-9683, 2013
7552013
Physical vapor growth of organic semiconductors
RA Laudise, C Kloc, PG Simpkins, T Siegrist
Journal of crystal growth 187 (3-4), 449-454, 1998
7331998
High-mobility field-effect transistors based on transition metal dichalcogenides
V Podzorov, ME Gershenson, C Kloc, R Zeis, E Bucher
Applied Physics Letters 84 (17), 3301-3303, 2004
6152004
Zeeman-type spin splitting controlled by an electric field
H Yuan, MS Bahramy, K Morimoto, S Wu, K Nomura, BJ Yang, ...
Nature Physics 9 (9), 563-569, 2013
5032013
Origin of Indirect Optical Transitions in Few-Layer MoS2, WS2, and WSe2
W Zhao, RM Ribeiro, M Toh, A Carvalho, C Kloc, AH Castro Neto, G Eda
Nano letters 13 (11), 5627-5634, 2013
4832013
Ambipolar pentacene field-effect transistors and inverters
JH Schon, S Berg, C Kloc, B Batlogg
Science 287 (5455), 1022-1023, 2000
4772000
Synthesis, crystal structure, and transistor performance of tetracene derivatives
H Moon, R Zeis, EJ Borkent, C Besnard, AJ Lovinger, T Siegrist, C Kloc, ...
Journal of the American Chemical Society 126 (47), 15322-15323, 2004
4342004
Physical vapor growth of centimeter-sized crystals of α-hexathiophene
C Kloc, PG Simpkins, T Siegrist, RA Laudise
Journal of crystal growth 182 (3-4), 416-427, 1997
4031997
Charge-transfer complexes: new perspectives on an old class of compounds
KP Goetz, D Vermeulen, ME Payne, C Kloc, LE McNeil, OD Jurchescu
Journal of Materials Chemistry C 2 (17), 3065-3076, 2014
3532014
An organic solid state injection laser
JH Schon, C Kloc, A Dodabalapur, B Batlogg
Science 289 (5479), 599-601, 2000
3512000
Highly Sensitive Detection of Polarized Light Using Anisotropic 2D ReS2
F Liu, S Zheng, X He, A Chaturvedi, J He, WL Chow, TR Mion, X Wang, ...
Advanced Functional Materials 26 (8), 1169-1177, 2016
3362016
Weak van der Waals stacking, wide-range band gap, and Raman study on ultrathin layers of metal phosphorus trichalcogenides
K Du, X Wang, Y Liu, P Hu, MIB Utama, CK Gan, Q Xiong, C Kloc
ACS nano 10 (2), 1738-1743, 2016
3302016
Crystal Growth, Structure, and Electronic Band Structure of α‐4T Polymorphs
T Siegrist, C Kloc, RA Laudise, HE Katz, RC Haddon
Advanced Materials 10 (5), 379-382, 1998
3131998
Superconductivity at 52 K in hole-doped C60
JH Schön, C Kloc, B Batlogg
Nature 408 (6812), 549-552, 2000
3112000
High Performance Thermoelectric with an Extremely Low Thermal Conductivity
B Wölfing, C Kloc, J Teubner, E Bucher
Physical review letters 86 (19), 4350, 2001
2992001
Preparation of high‐percentage 1T‐phase transition metal dichalcogenide nanodots for electrochemical hydrogen evolution
C Tan, Z Luo, A Chaturvedi, Y Cai, Y Du, Y Gong, Y Huang, Z Lai, ...
Advanced Materials 30 (9), 1705509, 2018
2942018
Raman spectroscopy of atomically thin two-dimensional magnetic iron phosphorus trisulfide (FePS3) crystals
X Wang, K Du, YYF Liu, P Hu, J Zhang, Q Zhang, MHS Owen, X Lu, ...
2D Materials 3 (3), 031009, 2016
2852016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20