Παρακολούθηση
Maria Koutsodimou
Maria Koutsodimou
Helenic Centre for Marine Research HCMR. Scientific Personnel, Institute of Marine Biological
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Myxosporean infections in Greek mariculture
G Rigos, P Christophilogiannis, M Yiagnisi, A Andriopoulou, ...
Aquaculture International 7 (5), 361-364, 1999
571999
Stress-related pathology seems a significant obstacle for the intensive farming of common dentex, Dentex dentex (Linnaeus 1758)
G Rigos, K Grigorakis, I Nengas, P Christophilogiannis, M Yiagnisi, ...
Bull. Eur. Ass. Fish Pathol 18 (1), 15, 1998
321998
Tissue ascorbic acid levels in European sea bass (Dicentrarchus labrax) and gilthead sea bream (Sparus aurata L.) fingerlings fed diets containing different forms of ascorbic acid
MN Alexis, I Nengas, E Fountoulaki, E Papoutsi, A Andriopoulou, ...
Aquaculture 179 (1-4), 447-456, 1999
221999
Effects of olive mill wastewater discharge on benthic biota in Mediterranean streams
E Smeti, E Kalogianni, I Karaouzas, S Laschou, E Tornes, ...
Environmental Pollution 254, 113057, 2019
112019
Pharmacokinetics of flumequine and in vitro activity against bacterial pathogens of gilthead sea bream Sparus aurata
G Rigos, AE Tyrpenou, I Nengas, M Yiagnisis, M Koutsodimou, M Alexis, ...
Dis Aquat Org 2003, 54. pp35-41 54 (1), 35-41, 2003
72003
Comparison of muscle fatty acid and vitamin composition between wild and farmed common dentex (Dentex dentex)
G Rigos, K Grigorakis, M Koutsodimou, I Gialamas, E Fountoulaki, ...
Journal of Biological Research 17, 1-7, 2012
52012
Mid-Holocene changes in the geochemical and biotic conditions of an aquatic ecosystem, in Eastern Mediterranean
M Styllas, E Dimitriou, K Gritzalis, M Koutsodimou, I Karaouzas, ...
Ann. Limnol. - Int. J. Lim. 2018, 54, 21 54 (Article Number: 21), 1-15, 2018
22018
Effects of multiple stressors on the ecological status of a Mediterranean intermittent river.
I Karaouzas, N Skoulikidis, A Andriopoulou, M Koutsodimou, T Kouvarda, ...
12015
Seasonal distribution of Mesozooplankton in the Elefsis bay.
M Koutsodimou, S Zervoudaki, G Verriopoulos
Hellenic Society for Biological Sciences. 32nd Scientific Conference., pp …, 2010
2010
Distribution of the Caddisfly Families in the Greek rivers.
A Chatzinikolaou, Y., Koutsodimou, M., Andriopoulou
Hellenic Society for Biological Sciences. 32nd Scientific Conference, pp …, 2010
2010
Seasonal variations of E.P.T. taxa in Krathis River (Achaia, Peloponnese, Greece).
A Andriopoulou, K Gritzalis, M Koutsodimou, A Legakis, N & Skoulikidis
Hellenic Society for Biological Sciences. 29th Scientific Conference, Kavala …, 2007
2007
Ecologic characteristics of the benthic fauna in the Rivers of S. Euvoia.
D Gritzalis, K. C., Koutsodimou, M., Andriopoulou, A., Kouvarda
Hellenic Society for Biological Sciences. 29th Scientific Conference Kavala …, 2007
2007
Monitoring of the microbiological quality of Thermaikos Gulf sea water during the period of 2000-2005.
M Giagnisi, K Pagou, M Koutsodimou, M Alexi
8th National Symposium of Oceanography and Fisheries, Thessaloniki, Greece, 19, 2006
2006
Biochemical biomarkers responses to suspended and resuspended particles.
E Cotou, M Koutsodimou, A & Nikolaidou
Rapp. Comm. Int. Mer Medit. (CIESM) 37, 183, 2004
2004
Influence of aquaculture on the microbiology of Pagasitikos Gulf sea water in Greece.
M Yiagnisi, M Koutsodimou, A Andriopoulou, I Nengas, G Rigos, MN Alexi
Proc. 10th National Congress of Ichthyologists, Chania Crete (2001), 209-212, 2001
2001
Μελέτη της επίδρασης των δραστηριοτήτων ιχθυοκαλλιέργειας στην ποιότητα του θαλασσινού νερού.
Μ Γιαγνίση, Μ Αλέξη, Μ Κουτσοδήμου, Σ Φουντουλάκης, Γ Νέγκας, ...
6th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Chios, Greece …, 2000
2000
Επίδραση διαφορετικών διατροφικών επιπέδων πρωτεΐνης/λίπους στην ανάπτυξη-σύσταση σώματος, νεαρών ατόμων τσιπούρας (Sparus aurata L.) σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Ε Φουντουλάκη, Μ Αλέξη, Α Ανδριοπούλου, Μ Κουτσοδήμου, Ι Νέγκας, ...
6th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Chios, Greece …, 2000
2000
Επίδραση αυξανόμενων επιπέδων βιταμινών C και E στη σύσταση και μη ειδικό ανοσοποιητικό σύστημα της συναγρίδας Dentex dentex.
Ι Νέγκας, Μ Κουτσοδήμου, Μ Αλέξη, Γ Ρήγος, Ε Φουντουλάκη, ...
6th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Chios, Greece …, 2000
2000
Ιστοπαθολογικά διαγνωστικά ευρήματα νοσημάτων που αναφέρθηκαν στις Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες ευρύαλων ψαριών κατά τη χρονική περίοδο 1995-1996.
Π Χριστοφιλογιάννης, Γ Ρήγος, Μ Γιαγνίση, Α Ανδριοπούλου, ...
5th National Symposium of Oceanography and Fisheries, Kavala, Greece 2, 231-232, 1997
1997
Μελέτη της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά βακτηριακών παθογόνων των ψαριών που αναφέρθηκαν στις Ελληνικές Ιχθοκαλλιέργειες Ευρύαλων ψαριών κατά τη χρονική περίοδο 1994-1996.
Π Χριστοφιλογιάννης, Μ Γιαγνίση, Γ Ρήγος, Α Ανδριοπούλου, ...
5th National Symposium of Oceanography and Fisheries, Kavala, Greece 2, 177-179, 1997
1997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20