Παρακολούθηση
Jens-Christian Svenning
Jens-Christian Svenning
Professor of Ecology, Aarhus University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.au.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The role of biotic interactions in shaping distributions and realised assemblages of species: implications for species distribution modelling
MS Wisz, J Pottier, WD Kissling, L Pellissier, J Lenoir, CF Damgaard, ...
Biological reviews 88 (1), 15-30, 2013
16362013
TRY plant trait database–enhanced coverage and open access
J Kattge, G Bönisch, S Díaz, S Lavorel, IC Prentice, P Leadley, ...
Global change biology 26 (1), 119-188, 2020
12852020
Climate‐related range shifts–a global multidimensional synthesis and new research directions
J Lenoir, JC Svenning
Ecography 38 (1), 15-28, 2015
10152015
The influence of Late Quaternary climate-change velocity on species endemism
B Sandel, L Arge, B Dalsgaard, RG Davies, KJ Gaston, WJ Sutherland, ...
Science 334 (6056), 660-664, 2011
8532011
Limited filling of the potential range in European tree species
JC Svenning, F Skov
Ecology Letters 7 (7), 565-573, 2004
8232004
Extinction debt of high-mountain plants under twenty-first-century climate change
S Dullinger, A Gattringer, W Thuiller, D Moser, NE Zimmermann, A Guisan, ...
Nature climate change 2 (8), 619-622, 2012
7872012
Accelerated increase in plant species richness on mountain summits is linked to warming
MJ Steinbauer, JA Grytnes, G Jurasinski, A Kulonen, J Lenoir, H Pauli, ...
Nature 556 (7700), 231-234, 2018
7732018
Tree species distributions and local habitat variation in the Amazon: large forest plot in eastern Ecuador
R Valencia, RB Foster, G Villa, R Condit, JC Svenning, C Hernández, ...
Journal of ecology 92 (2), 214-229, 2004
7242004
Residential green space in childhood is associated with lower risk of psychiatric disorders from adolescence into adulthood
K Engemann, CB Pedersen, L Arge, C Tsirogiannis, PB Mortensen, ...
Proceedings of the national academy of sciences 116 (11), 5188-5193, 2019
7132019
Future of the human climate niche
C Xu, TA Kohler, TM Lenton, JC Svenning, M Scheffer
Proceedings of the National Academy of Sciences 117 (21), 11350-11355, 2020
6762020
Science for a wilder Anthropocene: Synthesis and future directions for trophic rewilding research
JC Svenning, PBM Pedersen, CJ Donlan, R Ejrnæs, S Faurby, M Galetti, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (4), 898-906, 2016
5962016
People have shaped most of terrestrial nature for at least 12,000 years
EC Ellis, N Gauthier, K Klein Goldewijk, R Bliege Bird, N Boivin, S Díaz, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 118 (17), e2023483118, 2021
5792021
Global late Quaternary megafauna extinctions linked to humans, not climate change
C Sandom, S Faurby, B Sandel, JC Svenning
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 281 (1787), 20133254, 2014
5682014
Megafauna and ecosystem function from the Pleistocene to the Anthropocene
Y Malhi, CE Doughty, M Galetti, FA Smith, JC Svenning, JW Terborgh
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (4), 838-846, 2016
5402016
A review of natural vegetation openness in north-western Europe
JC Svenning
Biological Conservation 104 (2), 133-148, 2002
5302002
Upper thermal limits of Drosophila are linked to species distributions and strongly constrained phylogenetically
V Kellermann, J Overgaard, AA Hoffmann, C Fløjgaard, JC Svenning, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (40), 16228-16233, 2012
5232012
Climatic controls of decomposition drive the global biogeography of forest-tree symbioses
BS Steidinger, TW Crowther, J Liang, ME Van Nuland, GDA Werner, ...
Nature 569 (7756), 404-408, 2019
5122019
Disequilibrium vegetation dynamics under future climate change
JC Svenning, B Sandel
American journal of botany 100 (7), 1266-1286, 2013
5112013
Global trait–environment relationships of plant communities
H Bruelheide, J Dengler, O Purschke, J Lenoir, B Jiménez-Alfaro, ...
Nature ecology & evolution 2 (12), 1906-1917, 2018
5072018
Bundling ecosystem services in Denmark: Trade-offs and synergies in a cultural landscape
KG Turner, MV Odgaard, PK Bøcher, T Dalgaard, JC Svenning
Landscape and Urban Planning 125, 89-104, 2014
4642014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20