Παρακολούθηση
Jens-Christian Svenning
Jens-Christian Svenning
Professor of Ecology, Aarhus University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.au.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The role of biotic interactions in shaping distributions and realised assemblages of species: implications for species distribution modelling
MS Wisz, J Pottier, WD Kissling, L Pellissier, J Lenoir, CF Damgaard, ...
Biological reviews 88 (1), 15-30, 2013
13952013
TRY plant trait database–enhanced coverage and open access
J Kattge, G Bönisch, S Díaz, S Lavorel, IC Prentice, P Leadley, ...
Global change biology 26 (1), 119-188, 2020
8002020
Climate‐related range shifts–a global multidimensional synthesis and new research directions
J Lenoir, JC Svenning
Ecography 38 (1), 15-28, 2015
7942015
Limited filling of the potential range in European tree species
JC Svenning, F Skov
Ecology Letters 7 (7), 565-573, 2004
7592004
The influence of Late Quaternary climate-change velocity on species endemism
B Sandel, L Arge, B Dalsgaard, RG Davies, KJ Gaston, WJ Sutherland, ...
Science 334 (6056), 660-664, 2011
7432011
Tree species distributions and local habitat variation in the Amazon: large forest plot in eastern Ecuador
R Valencia, RB Foster, G Villa, R Condit, JC Svenning, C Hernández, ...
Journal of ecology 92 (2), 214-229, 2004
6772004
Extinction debt of high-mountain plants under twenty-first-century climate change
S Dullinger, A Gattringer, W Thuiller, D Moser, NE Zimmermann, A Guisan, ...
Nature climate change 2 (8), 619-622, 2012
6632012
Accelerated increase in plant species richness on mountain summits is linked to warming
MJ Steinbauer, JA Grytnes, G Jurasinski, A Kulonen, J Lenoir, H Pauli, ...
Nature 556 (7700), 231-234, 2018
5992018
Residential green space in childhood is associated with lower risk of psychiatric disorders from adolescence into adulthood
K Engemann, CB Pedersen, L Arge, C Tsirogiannis, PB Mortensen, ...
Proceedings of the national academy of sciences 116 (11), 5188-5193, 2019
4962019
A review of natural vegetation openness in north-western Europe
JC Svenning
Biological Conservation 104 (2), 133-148, 2002
4822002
Global late Quaternary megafauna extinctions linked to humans, not climate change
C Sandom, S Faurby, B Sandel, JC Svenning
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 281 (1787), 20133254, 2014
4762014
Science for a wilder Anthropocene: Synthesis and future directions for trophic rewilding research
JC Svenning, PBM Pedersen, CJ Donlan, R Ejrnæs, S Faurby, M Galetti, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (4), 898-906, 2016
4682016
Upper thermal limits of Drosophila are linked to species distributions and strongly constrained phylogenetically
V Kellermann, J Overgaard, AA Hoffmann, C Fløjgaard, JC Svenning, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (40), 16228-16233, 2012
4662012
Future of the human climate niche
C Xu, TA Kohler, TM Lenton, JC Svenning, M Scheffer
Proceedings of the National Academy of Sciences 117 (21), 11350-11355, 2020
4562020
Disequilibrium vegetation dynamics under future climate change
JC Svenning, B Sandel
American Journal of Botany 100 (7), 1266-1286, 2013
4342013
Towards novel approaches to modelling biotic interactions in multispecies assemblages at large spatial extents
WD Kissling, CF Dormann, J Groeneveld, T Hickler, I Kühn, GJ McInerny, ...
Journal of Biogeography 39 (12), 2163-2178, 2012
4242012
Could the tree diversity pattern in Europe be generated by postglacial dispersal limitation?
JC Svenning, F Skov
Ecology letters 10 (6), 453-460, 2007
4232007
Megafauna and ecosystem function from the Pleistocene to the Anthropocene
Y Malhi, CE Doughty, M Galetti, FA Smith, JC Svenning, JW Terborgh
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (4), 838-846, 2016
4102016
Microhabitat specialization in a species‐rich palm community in Amazonian Ecuador
JC Svenning
Journal of Ecology 87 (1), 55-65, 1999
3881999
Going against the flow: potential mechanisms for unexpected downslope range shifts in a warming climate
J Lenoir, JC Gégout, A Guisan, P Vittoz, T Wohlgemuth, NE Zimmermann, ...
Ecography 33 (2), 295-303, 2010
3862010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20