Παρακολούθηση
Ioannis (John) Arvanitakis
Ioannis (John) Arvanitakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα coventry.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Piecewise affine modeling and constrained optimal control for a pneumatic artificial muscle
G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos, I Arvanitakis, S Manesis
IEEE Transactions on Industrial Electronics 61 (2), 904-916, 2014
912014
A new approach for broken rotor bar detection in induction motors using frequency extraction in stray flux signals
PA Panagiotou, I Arvanitakis, N Lophitis, JA Antonino-Daviu, KN Gyftakis
IEEE Transactions on Industry Applications 55 (4), 3501-3511, 2019
622019
Analysis of Stray Flux Spectral Components in Induction Machines under Rotor Bar Breakages at Various Locations
PA Panagiotou, I Arvanitakis, N Lophitis, JA Antonino-Daviu, KN Gyftakis
2018 XIII International Conference on Electrical Machines (ICEM), 2345-2351, 2018
252018
Mobile robot navigation in unknown environment based on exploration principles
I Arvanitakis, K Giannousakis, A Tzes
2016 IEEE Conference on Control Applications (CCA), 493-498, 2016
222016
On the broken rotor bar diagnosis using time–frequency analysis:‘Is one spectral representation enough for the characterisation of monitored signals?’
PA Panagiotou, I Arvanitakis, N Lophitis, JA Antonino-Daviu, KN Gyftakis
IET Electric Power Applications 13 (7), 932-942, 2019
142019
FEM approach for diagnosis of induction machines' non-adjacent broken rotor bars by short-time Fourier transform spectrogram
PA Panagiotou, I Arvanitakis, N Lophitis, JA Antonino-Daviu, KN Gyftakis
The Journal of Engineering 2019 (17), 4566-4570, 2019
132019
A switched system modeling approach for a pneumatic muscle actuator
G Andrikopoulos, J Arvanitakis, S Manesis, G Nikolakopoulos
2012 IEEE International Conference on Industrial Technology, 833-839, 2012
132012
Induction motors torque analysis via frequency extraction for reliable broken rotor bar detection
KN Gyftakis, DV Spyropoulos, I Arvanitakis, PA Panagiotou, ED Mitronikas
2020 International Conference on Electrical Machines (ICEM) 1, 1468-1474, 2020
112020
Mobile Robot Navigation Under Pose Uncertainty in Unknown Environments
I Arvanitakis, A Tzes, K Giannousakis
IFAC-PapersOnLine 50 (1), 12710-12714, 2017
112017
Switching model predictive control of a pneumatic artificial muscle
G Andrikopoulos, G Nikolakopoulos, I Arvanitakis, S Manesis
International Journal of Control, Automation and Systems 11, 1223-1231, 2013
112013
Collaborative mapping and navigation for a mobile robot swarm
I Arvanitakis, A Tzes
2017 25th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 696-700, 2017
92017
Trajectory optimization satisfying the robot's kinodynamic constraints for obstacle avoidance
I Arvanitakis, A Tzes
2012 20th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), 128-133, 2012
92012
Synergistic exploration and navigation of mobile robots under pose uncertainty in unknown environments
I Arvanitakis, A Tzes, K Giannousakis
International Journal of Advanced Robotic Systems 15 (1), 1729881417750785, 2018
72018
FEM Study of Induction Machines Suffering from Rotor Electrical Faults Using Stray Flux Signature Analysis
PA Panagiotou, I Arvanitakis, N Lophitis, KN Gyftakis
2018 XIII International Conference on Electrical Machines (ICEM), 1861-1867, 2018
62018
State Feedback of Complex Systems Using Fuzzy Cognitive Maps
V Mpelogianni, I Arvanitakis, PP Groumpos
International Journal of Business and Technology 6 (3), 1-6, 2018
62018
Geodesic motion planning on 3D-terrains satisfying the robot's kinodynamic constraints
I Arvanitakis, A Tzes, M Thanou
IECON 2013-39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society …, 2013
52013
A collaborative unmanned helicopter control strategy for image compression and wireless transmission
G Nikolakopoulos, K Alexis, I Arvanitakis, A Tzes
18th Mediterranean Conference on Control and Automation, MED'10, 1206-1211, 2010
52010
A critical comparison on attitude estimation: From gaussian approximate filters to coordinate-free dual optimal control
NP Koumpis, PA Panagiotou, I Arvanitakis
IET Control Theory and Applications, 2021
22021
Frequency Extraction of Current Signal Spectral Components: A New Tool for the Detection of Rotor Electrical Faults in Induction Motors
PA Panagiotou, I Arvanitakis, N Lophitis, KN Gyftakis
2019 IEEE 12th International Symposium on Diagnostics for Electrical …, 2019
12019
Development and Evaluation of a Novel Robotic System for Search and Rescue
A Cachia, M Nazmul Huda, P Liu, C Saha, A Tickle, J Arvanitakis, SM Aziz
Towards Autonomous Robotic Systems: 20th Annual Conference, TAROS 2019 …, 2019
12019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20