Παρακολούθηση
Miltiadis Krokidis
Miltiadis Krokidis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Risk of death following application of paclitaxel‐coated balloons and stents in the femoropopliteal artery of the leg: a systematic review and meta‐analysis of randomized …
K Katsanos, S Spiliopoulos, P Kitrou, M Krokidis, D Karnabatidis
Journal of the American Heart Association 7 (24), e011245, 2018
8042018
Percutaneous palliation of pancreatic head cancer: randomized comparison of ePTFE/FEP–covered versus uncovered nitinol biliary stents
M Krokidis, F Fanelli, G Orgera, D Tsetis, I Mouzas, M Bezzi, ...
Cardiovascular and interventional radiology 34, 352-361, 2011
1382011
Systematic review and meta-analysis of thermal ablation versus surgical nephrectomy for small renal tumours
K Katsanos, L Mailli, M Krokidis, A McGrath, T Sabharwal, A Adam
Cardiovascular and interventional radiology 37, 427-437, 2014
1372014
Risk of death and amputation with use of paclitaxel-coated balloons in the infrapopliteal arteries for treatment of critical limb ischemia: a systematic review and meta …
K Katsanos, S Spiliopoulos, P Kitrou, M Krokidis, I Paraskevopoulos, ...
Journal of Vascular and Interventional Radiology 31 (2), 202-212, 2020
1312020
Percutaneous treatment of malignant jaundice due to extrahepatic cholangiocarcinoma: covered Viabil stent versus uncovered Wallstents
M Krokidis, F Fanelli, G Orgera, M Bezzi, R Passariello, A Hatzidakis
Cardiovascular and interventional radiology 33, 97-106, 2010
1282010
Bayesian network meta-analysis of nitinol stents, covered stents, drug-eluting stents, and drug-coated balloons in the femoropopliteal artery
K Katsanos, S Spiliopoulos, N Karunanithy, M Krokidis, T Sabharwal, ...
Journal of vascular surgery 59 (4), 1123-1133. e8, 2014
1182014
Comparative efficacy and safety of different antiplatelet agents for prevention of major cardiovascular events and leg amputations in patients with peripheral arterial disease …
K Katsanos, S Spiliopoulos, P Saha, A Diamantopoulos, N Karunanithy, ...
PloS one 10 (8), e0135692, 2015
1092015
CIRSE guidelines on percutaneous ablation of small renal cell carcinoma
ME Krokidis, F Orsi, K Katsanos, T Helmberger, A Adam
Cardiovascular and interventional radiology 40, 177-191, 2017
932017
ePTFE/FEP-covered metallic stents for palliation of malignant biliary disease: can tumor ingrowth be prevented?
A Hatzidakis, M Krokidis, K Kalbakis, J Romanos, I Petrakis, ...
CardioVascular and Interventional Radiology 30, 950-958, 2007
612007
Endovascular treatment of visceral aneurysms and pseudoaneurysms: long-term outcomes from a multicenter European study
S Spiliopoulos, T Sabharwal, D Karnabatidis, E Brountzos, K Katsanos, ...
Cardiovascular and interventional radiology 35, 1315-1325, 2012
572012
The provision of interventional radiology services in Europe: CIRSE recommendations
D Tsetis, R Uberoi, F Fanelli, I Roberston, M Krokidis, O van Delden, ...
Cardiovascular and interventional radiology 39, 500-506, 2016
502016
Interventional radiology in the management of benign biliary stenoses, biliary leaks and fistulas: a pictorial review
M Krokidis, G Orgera, M Rossi, M Matteoli, A Hatzidakis
Insights into imaging 4 (1), 77-84, 2013
462013
Risk of major amputation following application of paclitaxel coated balloons in the lower limb arteries: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials
K Katsanos, S Spiliopoulos, U Teichgräber, P Kitrou, C Del Giudice, ...
Journal of Vascular Surgery 75 (2), 765, 2022
40*2022
Peripheral applications of drug-coated balloons: past, present and future
M Krokidis, S Spiliopoulos, K Katsanos, T Sabharwal
Cardiovascular and interventional radiology 36, 281-291, 2013
402013
Percutaneous vertebroplasty for pain management in patients with multiple myeloma: is radiofrequency ablation necessary?
G Orgera, M Krokidis, M Matteoli, GM Varano, G La Verde, V David, ...
Cardiovascular and interventional radiology 37, 203-210, 2014
372014
Shockwave intravascular lithotripsy for the treatment of severe vascular calcification
G Kassimis, M Didagelos, GL De Maria, N Kontogiannis, GV Karamasis, ...
Angiology 71 (8), 677-688, 2020
362020
Percutaneous biliary interventions through the gallbladder and the cystic duct: What radiologists need to know
A Hatzidakis, P Venetucci, M Krokidis, V Iaccarino
Clinical Radiology 69 (12), 1304-1311, 2014
352014
Image-guided minimally invasive treatment for small renal cell carcinoma
ME Krokidis, P Kitrou, S Spiliopoulos, D Karnabatidis, K Katsanos
Insights into imaging 9 (3), 385-390, 2018
332018
The use of biodegradable stents in malignant oesophageal strictures for the treatment of dysphagia before neoadjuvant treatment or radical radiotherapy: a feasibility study
M Krokidis, C Burke, S Spiliopoulos, P Gkoutzios, O Hynes, I Ahmed, ...
Cardiovascular and interventional radiology 36, 1047-1054, 2013
332013
Malignant biliary obstruction: the current role of interventional radiology
D Tsetis, Μ Krokidis, D Negru, P Prassopoulos
Annals of gastroenterology: quarterly publication of the Hellenic Society of …, 2016
312016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20