Παρακολούθηση
Le Thi Khanh Hien
Le Thi Khanh Hien
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umons.ac.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inertial block proximal method for non-convex non-smooth optimization
LTK Hien, N Gillis, P Patrinos
The 37th International Conference on Machine Learning (ICML 2020), 2019
39*2019
Algorithms for Nonnegative Matrix Factorization with the Kullback–Leibler Divergence
LTK Hien, N Gillis
Journal of Scientific Computing 87 (3), 1-32, 2021
382021
An inexact primal-dual smoothing framework for large-scale non-bilinear saddle point problems
LTK Hien, R Zhao, WB Haskell
arXiv preprint arXiv:1711.03669, 2017
32*2017
Multi-block Bregman proximal alternating linearized minimization and its application to orthogonal nonnegative matrix factorization
M Ahookhosh, LTK Hien, N Gillis, P Patrinos
Computational Optimization and Applications, 1-35, 2021
312021
Accelerated Randomized Mirror Descent Algorithms for Composite Non-strongly Convex Optimization
LTK Hien, CV Nguyen, H Xu, C Lu, J Feng
Journal of Optimization Theory and Applications 181 (2), 541–566, 2016
232016
An inertial block majorization minimization framework for nonconvex nonsmooth optimization
LTK Hien, DN Phan, N Gillis
Journal of Machine Learning Research 24 (18), 1-41, 2023
17*2023
Distributionally robust and multi-objective nonnegative matrix factorization
N Gillis, LTK Hien, V Leplat, V Tan
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021
142021
A block inertial Bregman proximal algorithm for nonsmooth nonconvex problems with application to symmetric nonnegative matrix tri-factorization
M Ahookhosh, LTK Hien, N Gillis, P Patrinos
Journal of Optimization Theory and Applications, 1-25, 2021
132021
Differential properties of Euclidean projection onto power cone
LTK Hien
Mathematical Methods of Operations Research 82, 265-284, 2015
132015
Accelerating block coordinate descent for nonnegative tensor factorization
A Man Shun Ang, JE Cohen, N Gillis, LTK Hien
Numerical Linear Algebra with Applications, e2373, 2020
82020
Block Bregman Majorization Minimization with Extrapolation
LTK Hien, DN Phan, N Gillis, M Ahookhosh, P Patrinos
SIAM Journal on Mathematics of Data Science 4 (1), 1-25, 2022
72022
Extrapolated alternating algorithms for approximate canonical polyadic decomposition
AMS Ang, JE Cohen, LTK Hien, N Gillis
ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2020
72020
Mitigating interdiction risk with fortification
LTK Hien, M Sim, H Xu
Operations Research 68 (2), 348-362, 2020
72020
A superlinearly convergent smoothing Newton continuation algorithm for variational inequalities over definable sets
CB Chua, LTK Hien
SIAM Journal on Optimization 25 (2), 1034-1063, 2015
72015
Inertial alternating direction method of multipliers for non-convex non-smooth optimization
LTK Hien, DN Phan, N Gillis
Computational Optimization and Applications 83 (1), 247-285, 2022
4*2022
Inertial Majorization-Minimization Algorithm for Minimum-Volume NMF
OV Thanh, A Ang, N Gillis, LTK Hien
42021
Deep Nonnegative Matrix Factorization with Beta Divergences
V Leplat, LTK Hien, A Onwunta, N Gillis
arXiv preprint arXiv:2309.08249, 2023
2023
Anomaly detection with semi-supervised classification based on risk estimators
LTK Hien, S Patra, SB Taieb
arXiv preprint arXiv:2309.00379, 2023
2023
An inertial ADMM for a class of nonconvex composite optimization with nonlinear coupling constraints
LTK Hien, D Papadimitriou
arXiv preprint arXiv:2212.11336, 2022
2022
Multiblock ADMM for nonsmooth nonconvex optimization with nonlinear coupling constraints
LTK Hien, D Papadimitriou
arXiv e-prints, arXiv: 2201.07657, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20