Παρακολούθηση
Dr. Najeh HAJLAOUI
Dr. Najeh HAJLAOUI
Senior Researcher and Project Manager for Machine Translation at European Parliament - Luxembourg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ext.europarl.europa.eu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Predicting machine translation adequacy
L Specia, N Hajlaoui, C Hallett, W Aziz
Proceedings of Machine Translation Summit XIII: Papers, 2011
612011
Machine translation of labeled discourse connectives
T Meyer, A Popescu-Belis, N Hajlaoui, A Gesmundo
Proceedings of the 10th Conference of the Association for Machine …, 2012
562012
DCEP-Digital Corpus of the European Parliament.
N Hajlaoui, D Kolovratnik, J Väyrynen, R Steinberger, D Varga
LREC, 3164-3171, 2014
522014
Assessing the accuracy of discourse connective translations: Validation of an automatic metric
N Hajlaoui, A Popescu-Belis
Computational Linguistics and Intelligent Text Processing: 14th …, 2013
322013
Disambiguating discourse connectives for statistical machine translation
T Meyer, N Hajlaoui, A Popescu-Belis
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 23 (7), 1184 …, 2015
282015
Translating english discourse connectives into arabic: a corpus-based analysis and an evaluation metric
N Hajlaoui, A Popescu-Belis
Fourth Workshop on Computational Approaches to Arabic-Script-based Languages …, 2012
142012
A" pivot" XML-based architecture for multilingual, multiversion documents: parallel monolingual documents aligned through a central correspondence descriptor and possible use …
N Hajlaoui, C Boitet
Research on Computing Science 12, 309-326, 2005
122005
Portage linguistique d'applications de gestion de contenu
N Hajlaoui, C Boitet
TOTh 2007 Conférence sur la Terminologie & Ontologie: Théories et …, 2007
112007
Multilinguïsation des systèmes de e-commerce traitant des énoncés spontanés en langue naturelle
N Hajlaoui
Université Joseph-Fourier-Grenoble I, 2008
72008
TA statistique à petits corpus pour des petits sous-langages
N Hajlaoui, C Boitet
TOTh 2008 Conférence sur la Terminologie & Ontologie: Théories et …, 2008
62008
Editing OntoLex-Lemon in VocBench 3
M Fiorelli, A Stellato, T Lorenzetti, A Turbati, P Schmitz, E Francesconi, ...
Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference, 7194-7203, 2020
42020
Metadata-driven semantic coordination
M Fiorelli, A Stellato, T Lorenzetti, P Schmitz, E Francesconi, N Hajlaoui, ...
Metadata and Semantic Research: 13th International Conference, MTSR 2019 …, 2019
42019
Methods for porting NL-based restricted e-commerce systems into other languages
N Hajlaoui, D Daoud, C Boitet
REC08, The 6th edition of the Language Resources and Evaluation Conference, 6 p., 2008
42008
Towards a Public Multilingual Knowledge Management Infrastructure for the European Digital Single Market.
P Schmitz, E Francesconi, N Hajlaoui, B Batouche
LDK Workshops, 33-42, 2017
32017
Towards OntoLex-Lemon editing in VocBench 3
M Fiorelli, A Stellato, T Lorenzetti, A Turbati, P Schmitz, E Francesconi, ...
AIDAinformazioni (special issue), 2018
22018
Automatic alignment of multilingual resources in the linguistic linked open data cloud
P Schmitz, F Sanmartin, E Francesconi, N Hajlaoui, B Batouche, ...
J. Open Access L. 6, 1, 2018
22018
Semantic Interoperability of Multilingual Language Resources by Automatic Mapping
P Schmitz, E Francesconi, N Hajlaoui, B Batouche, A Stellato
Electronic Government and the Information Systems Perspective: 7th …, 2018
22018
Are ACT's scores increasing with better translation quality?
N Hajlaoui
Proceedings of the Eighth Workshop on Statistical Machine Translation, 408–413, 2013
22013
PolyphraZ: a tool for the quantitative and subjective evaluation of parallel corpora
N Hajlaoui, C Boitet
Proceedings of the First International Workshop on Spoken Language …, 2004
22004
Towards the Assessment of Gold-Standard Alignments Between Legal Thesauri.
A Stellato, A Turbati, M Fiorelli, T Lorenzetti, P Schmitz, E Francesconi, ...
JURIX, 131-140, 2018
12018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20