Maria-Anna Chalkiadaki
Maria-Anna Chalkiadaki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα infineon.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
BSIM6: Analog and RF compact model for bulk MOSFET
YS Chauhan, S Venugopalan, MA Chalkiadaki, MAU Karim, H Agarwal, ...
IEEE Transactions on Electron Devices 61 (2), 234-244, 2013
892013
RF small-signal and noise modeling including parameter extraction of nanoscale MOSFET from weak to strong inversion
MA Chalkiadaki, CC Enz
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 63 (7), 2173-2184, 2015
302015
Design methodology for ultra low-power analog circuits using next generation BSIM6 MOSFET compact model
A Mangla, MA Chalkiadaki, F Fadhuile, T Taris, Y Deval, CC Enz
Microelectronics Journal 44 (7), 570-575, 2013
272013
Recent enhancements in BSIM6 bulk MOSFET model
H Agarwal, S Venugopalan, MA Chalkiadaki, N Paydavosi, JP Duarte, ...
2013 International Conference on Simulation of Semiconductor Processes and …, 2013
252013
Low-power analog/RF circuit design based on the inversion coefficient
C Enz, MA Chalkiadaki, A Mangla
ESSCIRC Conference 2015-41st European Solid-State Circuits Conference …, 2015
202015
Why‐and how‐to integrate Verilog‐A compact models in SPICE simulators
MA Chalkiadaki, C Valla, F Poullet, M Bucher
International Journal of Circuit Theory and Applications 41 (11), 1203-1211, 2013
162013
Design of ultra low‐power RF oscillators based on the inversion coefficient methodology using BSIM6 model
G Guitton, A Mangla, MA Chalkiadaki, F Fadhuile, T Taris, C Enz
International Journal of Circuit Theory and Applications 44 (2), 382-397, 2016
92016
Evaluation of the BSIM6 compact MOSFET model's scalability in 40nm CMOS technology
MA Chalkiadaki, A Mangla, CC Enz, YS Chauhan, MA Karim, ...
2012 Proceedings of the European Solid-State Device Research Conference …, 2012
82012
Nanoscale MOSFET modeling for low-power RF design using the inversion coefficient
C Enz, MA Chalkiadaki
2015 Asia-Pacific Microwave Conference (APMC) 1, 1-3, 2015
72015
Characterization and modeling of nanoscale MOSFET for ultra-low power RF IC design
MA Chalkiadaki
EPFL, 2016
62016
FOSS EKV 2.6 parameter extractor
W Grabinski, D Tomaszewski, F Jazaeri, A Mangla, JM Sallese, ...
2015 22nd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits …, 2015
42015
Accurate RF modeling of nanoscale MOSFET using BSIM6 including low levels of inversion
MA Chalkiadaki, CC Enz
Microelectronics Journal 45 (9), 1159-1167, 2014
42014
Low-power RF modeling of a 40nm CMOS technology using BSIM6
MA Chalkiadaki, CC Enz
Proceedings of the 20th International Conference Mixed Design of Integrated …, 2013
42013
Large-Signal RF Modeling with the EKV3 MOSFET Model
MA Chalkiadaki, M Bucher
Journal of Telecommunications and Information Technology, 29-33, 2010
42010
Small and Large Signal Modeling of MOSFETs at High Frequencies
MA Chalkiadaki
Technical University of Crete, 2008
32008
General methodology to develop statistical compact MOS models for VLSI circuit simulation
SK Saha, MS Lundstrom, DA Antonidis, CC McAndrew, JSC Kilby, ...
12012
Méthodologie de Conception d’Oscillateurs LC RF basée sur le Coefficient d’Inversion
G Gabrielle, A Mangla, MA Chalkiadaki, F Fadhuile, T Taris, C Enz
XIXèmes Journées Nationales Microondes, 2015
2015
Méthodologie de Conception basée sur le Coefficient d’Inversion et appliquée aux Oscillateurs LC
G Gabrielle, A Mangla, MA Chalkiadaki, F Fadhuile, T Taris, C Enz
2015
Design Methodology for Ultra Low-Power Analog Circuits using Next Generation BSIM 6 Compact Model
C Enz, A Mangla, MA Chalkiadaki
Nanotechnology 2012: Electronics, Devices, Fabrication, MEMS, Fluidics and …, 2012
2012
Microwave Modeling and Parameter Extraction of MOSFETs
MA Chalkiadaki
Technical University of Crete (TUC), 2011
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20