Παρακολούθηση
Oliver G Kayas
Oliver G Kayas
Liverpool Business School - Liverpool John Moores University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ljmu.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effective social media marketing strategy: Facebook as an opportunity for universities
C Assimakopoulos, I Antoniadis, OG Kayas, D Dvizac
International Journal of Retail & Distribution Management 45 (5), 532-549, 2017
1672017
The Panoptic Gaze: Analysing the Interaction between Enterprise Resource Planning Technology and Organisational Culture
OG Kayas, R McLean, T Hines, GH Wright
13th United Kingdom Academy for Information Systems (UKAIS) Conference, 2008
922008
Resisting government rendered surveillance in a local authority
OG Kayas, T Hines, R McLean, GH Wright
Public Management Review 21 (8), 1170-1190, 2019
162019
Student evaluations of teaching: emerging surveillance and resistance
OG Kayas, C Assimakopoulos, T Hines
Studies in Higher Education, 2020
102020
Knowledge management and organisational culture
OG Kayas, G Wright
The Palgrave handbook of knowledge management, 131-149, 2018
62018
Regressive stamp duty land tax relief
K Matikonis, OG Kayas
British Tax Review 2, 127-130, 2021
22021
Social Media and Development: Understanding NGO practices and perceptions
A Sheombar, C Urquhart, O Kayas, T Ndhlovu
22018
Use of the Internet by Health Professionals and Consumer Support Groups: a case analysis
R McLean, OG Kayas, A Henderson
22005
Workplace surveillance: A systematic review, integrative framework, and research agenda
OG Kayas
Journal of Business Research 168, 114212, 2023
12023
Exploring trust in mobile commerce during pandemic crisis
W Bouaynaya, N Mavengere, O Kayas
2022 IEEE International Conference on e-Business Engineering (ICEBE), 119-123, 2022
12022
Ethnic Minority Entrepreneurship in the UK Bakery Sector: Exploring the opportunities and barriers in the North-West of England
V Onephrojire, O Kayas
Postgraduate Journal of Management Research 1 (1), 2023
2023
Socially negotiating privacy boundaries and academic identities
OG Kayas, K Matikonis, EE Cranmer, JP Campos
Studies in Higher Education, 1-12, 2023
2023
Uses and gratifications of humanized conversational agents: A qualitative study of Dutch and South Korean consumers
M Arnold, JP Campos, S Nguyen, OG Kayas
Etmaal 25th 24 hours of Communication Science Conference, 2023
2023
The antecedents and outcomes of algorithmic management
OG Kayas, R McLean
28th United Kingdom Academy for Information Systems (UKAIS) Conference, 2023
2023
Business-like Behaviour and Digital Social Entrepreneurship among ‘Transitioning’ Northern-based Development NGOs
A Sheombar, C Urquhart, OG Kayas, T Ndhlovu, B Lewis, P Ravesteijn
11th International Conference on Information and Communication Technologies …, 2020
2020
The web is not print’: tracing historical influences on changing web coding practices
D Wilson, R Nawaz, OG Kayas, D Dancey, K Welch
3rd Research Infrastructure for the Study of Archived Web Materials Conference, 2019
2019
Social Media and Development: Understanding NGO practices and perceptions
S Anand, C Urquhart, O Kayas, N Tidings
Proceedings of the 11th Annual Pre-ICIS SIG GlobDev Workshop: GlobDev 2018, 2018
2018
Surveillance systems in UK Higher Education: A critical analysis of emerging power relations
OG Kayas, T Hines
8th Biennial Surveillance Studies Network Conference, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18