Παρακολούθηση
Panagiotis Arsenos
Panagiotis Arsenos
Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dimensions of informal care in Greece: the family's contribution to the care of patients hospitalized in an oncology hospital
D Sapountzi‐Krepia, V Raftopoulos, M Psychogiou, E Sakellari, A Toris, ...
Journal of clinical Nursing 17 (10), 1287-1294, 2008
622008
Nursing staff shortage and in‐hospital informal care in an oncology hospital in Greece: The nursing staff's perceptions
D Sapountzi‐Krepia, M Lavdaniti, M Psychogiou, P Arsenos, T Paralikas, ...
International Journal of Nursing Practice 14 (3), 256-263, 2008
322008
Traveling abroad internal and external motives toward different sports fan types
K Agas, C Georgakarakou, J Mylonakis, P Arsenos
International Journal of Business and Management 7 (3), 111, 2012
282012
Equity valuation with the use of multiples
S Antonios, S Ioannis, A Panagiotis
American Journal of Applied Sciences 9 (1), 60, 2012
222012
The effect of the international accounting standards on the related party transactions disclosure
S Antonios, S Ioannis, A Panagiotis
American Journal of Applied Sciences 8 (2), 156, 2011
172011
Planned parenthood and students' knowledge of contraceptive methods
Z Roupa, E Mylona, P Sotiropoulou, P Arsenos, E Kotrotsiou, M Gourni, ...
Health Science Journal 1 (1), 0-0, 2007
72007
Knowledge of students training to be health care professionals about AIDS transmission
R Zoe
Health Science Journal 1 (2), 0-0, 2007
52007
The Accounting Harmonization After the Adoption of IAS’s/IFRS’s: The case of Greek Listed Companies
S Athianos, A Vazakides, P Arsenos
International Review of Applied Economics 2, 31-67, 2007
52007
Towards fault detection in singular Leontief production models
FN Koumboulis, DG Fragkoulis, PI Arsenos
ETFA2011, 1-4, 2011
32011
Use of International Accounting Standards and Source of Finance: the Case of Greek Companies Listed in the Athens Stock Exchange
S Athianos, A Panagiotis
International Research Journal of Finance and Economics, 2011
32011
ASPECTS OF MONEY MANAGEMENT IN ELDERLY POPULATIONS: VIEWS OF MEMBERS OF OPEN CARE FOR THE ELDERLY CENTRES ON THE USE AUTOMATIC CASH MASHINES (ACMS) OF THE BANKS.
P Arsenos, D Sapountzi-Krepia, Z Roupa, V Zafiri, M Nikas, S Darivakis, ...
Health Science Journal, 2007
32007
A fault detection scheme for a biregional and multisectoral output growth model
PI Arsenos, DG Fragkoulis, FN Koumboulis
Journal of Computations & Modelling 1 (2), 127-143, 2011
22011
Fault detection for Sequential Interindustry Models
PI Arsenos, DG Fragkoulis, FN Koumboulis
Proceedings of 2012 IEEE 17th International Conference on Emerging …, 2012
2012
The accuracy of multiples
S Antonios, A Panagiotis, I Samaras
American Journal of Applied Sciences, 2011
2011
The Long memory property of stock market returns: Evidence from the Athens Stock Exchange
P Arsenos, L Zarangas
The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting, 5, 2006
2006
An XML Perspective in E-Financial Reporting Process
A Stergios, A Panagiotis, F Dimitris
THE ACCOUNTING HARMONIZATION AFTER THE ADOPTION OF lAS'S/IFRS'S. THE CASE OF GREEK LISTED COMPANIES
A Stergios, V Athanasios, A Panagiotis
THE EFFECT OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE QUALITY OF LIFE FOR GREEKS IN THE FOLLOWING FIELDS: INCOME AND WEALTH, JOBS, ENVIRONMENTAL POLLUTION, HOUSING, HEALTH AND CIVIC …
CC Frangos, P Arsenos, K Toudas
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18