Παρακολούθηση
John(Ioannis)   Golias
John(Ioannis) Golias
Professor, National Technical University of Athens, School of Civil Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Short-term traffic forecasting: Where we are and where we’re going
EI Vlahogianni, MG Karlaftis, JC Golias
Transportation Research Part C - Emerging Technologies,, 2014
10472014
Optimized and meta-optimized neural networks for short-term traffic flow prediction: A genetic approach
EI Vlahogianni, MG Karlaftis, JC Golias
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 13 (3), 211-234, 2005
7402005
Short‐term traffic forecasting: Overview of objectives and methods
EI Vlahogianni, JC Golias, MG Karlaftis
Transport reviews 24 (5), 533-557, 2004
6512004
Effects of road geometry and traffic volumes on rural roadway accident rates
MG Karlaftis, I Golias
Accident Analysis & Prevention 34 (3), 357-365, 2002
4532002
A critical assessment of pedestrian behaviour models
E Papadimitriou, G Yannis, J Golias
Transportation research part F: traffic psychology and behaviour 12 (3), 242-255, 2009
3442009
Comparative evaluation of existing and innovative rail–road freight transport terminals
A Ballis, J Golias
Transportation Research Part A: Policy and Practice 36 (7), 593-611, 2002
2452002
Unmanned Aerial Aircraft Systems for transportation engineering: Current practice and future challenges
EN Barmpounakis, EI Vlahogianni, JC Golias
International Journal of Transportation Science and Technology 5 (3), 111-122, 2016
2062016
Spatio‐temporal short‐term urban traffic volume forecasting using genetically optimized modular networks
EI Vlahogianni, MG Karlaftis, JC Golias
Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering 22 (5), 317-325, 2007
1572007
Overview of critical risk factors in Power-Two-Wheeler safety
EI Vlahogianni, G Yannis, JC Golias
Accident Analysis & Prevention 49 (1), 12-22, 2012
1542012
Towards the improvement of a combined transport chain performance
A Ballis, J Golias
European journal of operational research 152 (2), 420-436, 2004
1432004
Drivers' speed behaviour on rural road curves
G Kanellaidis, J Golias, S Efstathiadis
Traffic Engineering and Control 31 (7-8), 414-415, 1990
1421990
Statistical methods for detecting nonlinearity and non-stationarity in univariate short-term time-series of traffic volume
EI Vlahogianni, MG Karlaftis, JC Golias
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 14 (5), 351-367, 2006
1352006
Measuring accident risk exposure for pedestrians in different micro-environments
S Lassarre, E Papadimitriou, G Yannis, J Golias
Accident Analysis & Prevention 39 (6), 1226-1238, 2007
1172007
Temporal evolution of short‐term urban traffic flow: a nonlinear dynamics approach
EI Vlahogianni, MG Karlaftis, JC Golias
Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering 23 (7), 536-548, 2008
1102008
Driver age and vehicle engine size effects on fault and severity in young motorcyclists accidents
G Yannis, J Golias, E Papadimitriou
Accident Analysis & Prevention 37 (2), 327-333, 2005
1102005
Differences between vehicle lateral displacement on the road and in a fixed-base simulator
E Blana, J Golias
Human factors 44 (2), 303-313, 2002
1022002
Effects of urban delivery restrictions on traffic movements
G Yannis, J Golias, C Antoniou
Transportation Planning and Technology 29 (4), 295-311, 2006
1012006
An international comparative study of self-reported driver behavior
I Golias, MG Karlaftis
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 4 (4), 243-256, 2001
942001
A survey of drivers' attitudes toward speed limit violations
G Kanellaidis, J Golias, K Zarifopoulos
Journal of safety Research 26 (1), 31-40, 1995
931995
Analysis of traffic corridor impacts from the introduction of the new Athens Metro system
JC Golias
Journal of Transport Geography 10 (2), 91-97, 2002
912002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20