Παρακολούθηση
Reiko Heckel
Reiko Heckel
Professor of Software Engineering, Dept. of Computer Science, University of Leicester
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mcs.le.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Algebraic approaches to graph transformation–part i: Basic concepts and double pushout approach
A Corradini, U Montanari, F Rossi, H Ehrig, R Heckel, M Löwe
Handbook Of Graph Grammars And Computing By Graph Transformation: Volume 1 …, 1997
7211997
Graph grammars with negative application conditions
A Habel, R Heckel, G Taentzer
Fundamenta Informaticae 26 (3-4), 287-313, 1996
4601996
Algebraic approaches to graph transformation–part II: Single pushout approach and comparison with double pushout approach
H Ehrig, R Heckel, M Korff, M Löwe, L Ribeiro, A Wagner, A Corradini
Handbook Of Graph Grammars And Computing By Graph Transformation: Volume 1 …, 1997
4121997
Confluence of typed attributed graph transformation systems
R Heckel, JM Küster, G Taentzer
International Conference on Graph Transformation, 161-176, 2002
3272002
Dynamic meta modeling: A graphical approach to the operational semantics of behavioral diagrams in UML
G Engels, JH Hausmann, R Heckel, S Sauer
International Conference on the Unified Modeling Language, 323-337, 2000
2692000
Tutorial introduction to graph transformation: A software engineering perspective
L Baresi, R Heckel
International Conference on Graph Transformation, 402-429, 2002
2602002
Graph transformation in a nutshell
R Heckel
Electronic notes in theoretical computer science 148 (1), 187-198, 2006
2522006
A methodology for specifying and analyzing consistency of object-oriented behavioral models
G Engels, JM Küster, R Heckel, L Groenewegen
ACM SIGSOFT software engineering notes 26 (5), 186-195, 2001
2352001
Ensuring consistency of conditional graph grammars-a constructive approach
R Heckel, A Wagner
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 2, 118-126, 1995
2301995
Modeling and validation of service-oriented architectures: Application vs. style
L Baresi, R Heckel, S Thöne, D Varró
ACM SIGSOFT Software Engineering Notes 28 (5), 68-77, 2003
2282003
Detection of conflicting functional requirements in a use case-driven approach
JH Hausmann, R Heckel, G Taentzer
Proceedings of the 24th International Conference on Software Engineering …, 2002
1902002
Towards contract-based testing of web services
R Heckel, M Lohmann
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 116, 145-156, 2005
1772005
Rule-based specification of behavioral consistency based on the UML meta-model
G Engels, R Heckel, JM Küster
International Conference on the Unified Modeling Language, 272-286, 2001
1682001
Automatic conformance testing of web services
R Heckel, L Mariani
International Conference on Fundamental Approaches to Software Engineering …, 2005
1442005
Style-based modeling and refinement of service-oriented architectures
L Baresi, R Heckel, S Thöne
Software & Systems Modeling 5 (2), 187-207, 2006
1322006
Towards model-driven testing
R Heckel, M Lohmann
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 82 (6), 33-43, 2003
1152003
Consistency-preserving model evolution through transformations
G Engels, R Heckel, JM Küster, L Groenewegen
International Conference on the Unified Modeling Language, 212-227, 2002
1122002
Model-based discovery of Web Services
JH Hausmann, R Heckel, M Lohmann
Proceedings. IEEE International Conference on Web Services, 2004., 324-331, 2004
962004
Style-based refinement of dynamic software architectures
L Baresi, R Heckel, S Thone, D Varró
Proceedings. Fourth Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture …, 2004
912004
Compositional verification of reactive systems specified by graph transformation
R Heckel
International Conference on Fundamental Approaches to Software Engineering …, 1998
911998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20