Παρακολούθηση
Marco Macchia
Marco Macchia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ulb.ac.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Extension complexity of stable set polytopes of bipartite graphs
M Aprile, Y Faenza, S Fiorini, T Huynh, M Macchia
International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science, 75-87, 2017
132017
Enumeration of 2-level polytopes
A Bohn, Y Faenza, S Fiorini, V Fisikopoulos, M Macchia, K Pashkovich
Algorithms-Esa 2015, 191-202, 2015
122015
Enumeration of 2-level polytopes
A Bohn, Y Faenza, S Fiorini, V Fisikopoulos, M Macchia, K Pashkovich
Mathematical Programming Computation 11 (1), 173-210, 2019
112019
Two-level polytopes with a prescribed facet
S Fiorini, V Fisikopoulos, M Macchia
International Symposium on Combinatorial Optimization, 285-296, 2016
72016
Two level polytopes: geometry and optimization
M Macchia
PhD thesis. Université libre de Bruxelles, 2018
62018
Bounds on the number of 2-level polytopes, cones, and configurations
S Fiorini, M Macchia, K Pashkovich
Discrete & Computational Geometry 65 (3), 587-600, 2021
32021
Recognizing Cartesian products of matrices and polytopes
M Aprile, M Conforti, Y Faenza, S Fiorini, T Huynh, M Macchia
Graphs and Combinatorial Optimization: from Theory to Applications, 361-373, 2021
32021
Lower bound computations for the nonnegative rank
S Fiorini, K Guo, M Macchia, M Walter
17th Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization, CTW 2019, 2019
22019
The biclique covering number of grids
K Guo, T Huynh, M Macchia
arXiv preprint arXiv:1811.03396, 2018
22018
Extension complexity of the correlation polytope
P Aboulker, S Fiorini, T Huynh, M Macchia, J Seif
Operations Research Letters 47 (1), 47-51, 2019
12019
Slack matrices, -products, and -level polytopes
M Aprile, M Conforti, Y Faenza, S Fiorini, T Huynh, M Macchia
arXiv preprint arXiv:2106.12829, 2021
2021
Extension Complexity of the Correlation Polytope
P Aboulker, S Fiorini, T Huynh, M Macchia, J Seif
arXiv preprint arXiv:1806.00541, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12