Παρακολούθηση
Christos Pikridas
Christos Pikridas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα topo.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Shallow-water bathymetry over variable bottom types using multispectral Worldview-2 image
G Doxani, M Papadopoulou, P Lafazani, C Pikridas, M Tsakiri-Strati
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2012
982012
Total electron content variations over southern Europe before and during the M 6.3 Abruzzo earthquake of April 6, 2009
ME Contadakis, DN Arabelos, C Pikridas, SD Spatalas
Annals of geophysics 55 (1), 2012
422012
GPS and geodetic applications
A Fotiou, C Pikridas
Ziti, Thessaloniki, 2012
412012
Assessing the impact of GNSS ZTD data assimilation into the WRF modeling system during high-impact rainfall events over Greece
C Giannaros, V Kotroni, K Lagouvardos, TM Giannaros, C Pikridas
Remote Sensing 12 (3), 383, 2020
292020
Tropospheric refraction estimation using various models, radiosonde measurements and permanent GPS data
S Katsougiannopoulos, C Pikridas, D Rossikopoulos, I Ifadis, A Fotiou
PS5. 4–GNSS Processing and Applications 15, 2006
292006
TEC variations over the Mediterranean during the seismic activity period of the last quarter of 2005 in the area of Greece
ME Contadakis, DN Arabelos, G Asteriadis, SD Spatalas, C Pikridas
Natural Hazards and Earth System Sciences 8 (6), 1267-1276, 2008
262008
The March 2021 Tyrnavos, central Greece, doublet (Μw6. 3 and Mw6. 0): Aftershock relocation, faulting details, coseismic slip and deformation
V Karakostas, C Papazachos, E Papadimitriou, M Foumelis, A Kiratzi, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 58, 131-178, 2021
222021
The Hermes GNSS NtripCaster of AUTh
A Fotiou, C Pikridas, D Rossikopoulos, S Spatalas, V Tsioukas, ...
Bull. Geod. Geophys 69 (1), 35-43, 2009
222009
A new velocity field of greece based on seven years (2008–2014) continuously operating GPS station data
S Bitharis, A Fotiou, C Pikridas, D Rossikopoulos
International Symposium on Earth and Environmental Sciences for Future …, 2018
212018
Geodetic Upper Crust Deformation Based on Primary GNSS and INSAR Data in the Strymon Basin, Northern Greece—Correlation with Active Faults
I Lazos, I Papanikolaou, S Sboras, M Foumelis, C Pikridas
Applied Sciences 12 (18), 9391, 2022
182022
Source modelling and stress transfer scenarios of the October 30, 2020 Samos earthquake: Seismotectonic implications
S Sboras, I Lazos, S Bitharis, C Pikridas, D GALANAKIS, A Fotiou, ...
Turkish Journal of Earth Sciences 30 (8), 699-717, 2021
182021
The role of GNSS vertical velocities to correct estimates of sea level rise from tide gauge measurements in Greece
S Bitharis, D Ampatzidis, C Pikridas, A Fotiou, D Rossikopoulos, H Schuh
Marine Geodesy 40 (5), 297-314, 2017
182017
Estimation and evaluation of GPS geoid heights using an artificial neural network model
C Pikridas, A Fotiou, S Katsougiannopoulos, D Rossikopoulos
Applied geomatics 3, 183-187, 2011
182011
Prediction of zenith tropospheric delay by multi-layer perceptron
S Katsougiannopoulos, C Pikridas
Walter de Gruyter GmbH & Co. KG 3 (4), 223-229, 2009
182009
Local geoid computation and evaluation
VD Andritsanos, A Fotiou, E Paschalaki, C Pikridas, D Rossikopoulos, ...
Physics and Chemistry of the Earth, Part A: Solid Earth and Geodesy 25 (1 …, 2000
182000
Temporal evolution of crustal rotation in the Aegean region based on primary geodetically-derived results and palaeomagnetism
I Lazos, S Sboras, K Chousianitis, D Kondopoulou, C Pikridas, S Bitharis, ...
Acta Geodaetica et Geophysica 57 (2), 317-334, 2022
172022
Proposed smart monitoring system for the detection of bee swarming
G Voudiotis, S Kontogiannis, C Pikridas
Inventions 6 (4), 87, 2021
172021
A comparative study of zenith tropospheric delay and precipitable water vapor estimates using scientific GPS processing software and web based automated PPP service
C Pikridas, S Katsougiannopoulos, N Zinas
Acta Geodaetica et Geophysica 49, 177-188, 2014
172014
The realization of a semi-kinematic datum in Greece including a new velocity model
M Chatzinikos, A Fotiou, C Pikridas, D Rossikopoulos
IAG 150 Years: Proceedings of the IAG Scientific Assembly in Postdam …, 2016
132016
The northern Thessaly strong earthquakes of March 3 and 4, 2021, and their neotectonic setting
A Chatzipetros, S Pavlides, M Foumelis, S Sboras, D Galanakis, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 58, 222-255, 2021
122021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20