Παρακολούθηση
Pierre-Alain Fouque
Pierre-Alain Fouque
Professor of Computer Science, Rennes University, IRISA, Institut Universitaire de France
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ens.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Password-based authenticated key exchange in the three-party setting
M Abdalla, PA Fouque, D Pointcheval
International Workshop on Public Key Cryptography, 65-84, 2005
6992005
Password-based authenticated key exchange in the three-party setting
M Abdalla, PA Fouque, D Pointcheval
International Workshop on Public Key Cryptography, 65-84, 2005
6992005
Practical multi-candidate election system
O Baudron, PA Fouque, D Pointcheval, J Stern, G Poupard
Proceedings of the twentieth annual ACM symposium on Principles of …, 2001
4112001
Sharing decryption in the context of voting or lotteries
PA Fouque, G Poupard, J Stern
International Conference on Financial Cryptography, 90-104, 2000
3912000
The Doubling Attack – Why Upwards Is Better than Downwards
PA Fouque, F Valette
International Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, 269-280, 2003
2692003
An improved LPN algorithm
É Levieil, PA Fouque
International conference on security and cryptography for networks, 348-359, 2006
2022006
Practical cryptanalysis of SFLASH
V Dubois, PA Fouque, A Shamir, J Stern
Annual International Cryptology Conference, 1-12, 2007
1962007
Strong non-interference and type-directed higher-order masking
G Barthe, S Belaïd, F Dupressoir, PA Fouque, B Grégoire, PY Strub, ...
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2016
194*2016
Improved key recovery attacks on reduced-round AES in the single-key setting
P Derbez, PA Fouque, J Jean
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2013
1942013
Anomaly detection in streams with extreme value theory
A Siffer, PA Fouque, A Termier, C Largouet
Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2017
1742017
Threshold cryptosystems secure against chosen-ciphertext attacks
PA Fouque, D Pointcheval
International Conference on the Theory and Application of Cryptology and …, 2001
1682001
Verified proofs of higher-order masking
G Barthe, S Belaïd, F Dupressoir, PA Fouque, B Grégoire, PY Strub
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2015
1492015
Fault attack on elliptic curve Montgomery ladder implementation
PA Fouque, R Lercier, D Réal, F Valette
2008 5th Workshop on Fault Diagnosis and Tolerance in Cryptography, 92-98, 2008
1302008
Differential cryptanalysis for multivariate schemes
PA Fouque, L Granboulan, J Stern
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2005
1302005
An improved BKW algorithm for LWE with applications to cryptography and lattices
P Kirchner, PA Fouque
Annual Cryptology Conference, 43-62, 2015
1262015
Side-channel attacks on BLISS lattice-based signatures: Exploiting branch tracing against strongswan and electromagnetic emanations in microcontrollers
T Espitau, PA Fouque, B Gérard, M Tibouchi
Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2017
1212017
Falcon: Fast-Fourier lattice-based compact signatures over NTRU
PA Fouque, J Hoffstein, P Kirchner, V Lyubashevsky, T Pornin, T Prest, ...
Submission to the NIST’s post-quantum cryptography standardization process …, 2018
1202018
Improving key recovery to 784 and 799 rounds of Trivium using optimized cube attacks
PA Fouque, T Vannet
International Workshop on Fast Software Encryption, 502-517, 2013
1052013
Revisiting lattice attacks on overstretched NTRU parameters
P Kirchner, PA Fouque
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2017
1042017
Fully distributed threshold RSA under standard assumptions
PA Fouque, J Stern
International Conference on the Theory and Application of Cryptology and …, 2001
1012001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20