Παρακολούθηση
Sidong Liu
Sidong Liu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mq.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Early diagnosis of Alzheimer's disease with deep learning
S Liu, S Liu, W Cai, S Pujol, R Kikinis, D Feng
2014 IEEE 11th international symposium on biomedical imaging (ISBI), 1015-1018, 2014
4292014
Multimodal Neuroimaging Feature Learning for Multiclass Diagnosis of Alzheimer's Disease
S Liu, S Liu, W Cai, H Che, S Pujol, R Kikinis, D Feng, MJ Fulham
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 62 (4), 1132-1140, 2015
3812015
Multimodal Neuroimaging Computing: A Review of the Applications in Neuropsychiatric Disorders
S Liu, W Cai, S Liu, F Zhang, M Fulham, D Feng, S Pujol, R Kikinis
Brain informatics 2 (3), 167, 2015
962015
A Deep Learning-Based Algorithm Identifies Glaucomatous Discs Using Monoscopic Fundus Photographs
S Liu, SL Graham, A Schulz, M Kalloniatis, B Zangerl, W Cai, Y Gao, ...
Ophthalmology Glaucoma 1 (1), 15-22, 2018
652018
Demyelination Precedes Axonal Loss in the Transneuronal Spread of Human Neurodegenerative Disease
Y You, C Joseph, C Wang, V Gupta, S Liu, C Yiannikas, BE Chua, ...
Brain 142 (1), 426-442, 2019
622019
Rivulet: 3d neuron morphology tracing with iterative back-tracking
S Liu, D Zhang, S Liu, D Feng, H Peng, W Cai
Neuroinformatics 14 (4), 387-401, 2016
602016
Differing Structural and Functional Patterns of Optic Nerve Damage in Multiple Sclerosis and Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder
T Shen, Y You, S Arunachalam, A Fontes, S Liu, V Gupta, J Parratt, ...
Ophthalmology 126 (3), 445-453, 2019
492019
3D Neurological Image Retrieval with Localized Pathology-centric CMRGlc Patterns
W Cai, S Liu, L Wen, S Eberl, MJ Fulham, D Feng
2010 IEEE International Conference on Image Processing, 3201-3204, 2010
492010
Digital to Analog Resistive Switching Transition Induced by Graphene Buffer Layer in Strontium Titanate based Devices
T Wan, B Qu, H Du, X Lin, Q Lin, DW Wang, C Cazorla, S Li, S Liu @, ...
Journal of Colloid and Interface Science 512, 767-774, 2018
412018
Dictionary pruning with visual word significance for medical image retrieval
F Zhang, Y Song, W Cai, AG Hauptmann, S Liu, S Pujol, R Kikinis, ...
Neurocomputing 177, 75-88, 2016
372016
Isocitrate dehydrogenase (IDH) status prediction in histopathology images of gliomas using deep learning
S Liu, Z Shah, A Sav, C Russo, S Berkovsky, Y Qian, E Coiera, A Di Ieva
Scientific Reports 10, 7733, 2020
362020
Multifold Bayesian kernelization in Alzheimer’s diagnosis
S Liu, Y Song, W Cai, S Pujol, R Kikinis, X Wang, D Feng
International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted …, 2013
362013
A supervised multiview spectral embedding method for neuroimaging classification
S Liu, L Zhang, W Cai, Y Song, Z Wang, L Wen, DD Feng
2013 IEEE International Conference on Image Processing, 601-605, 2013
322013
Multi-Channel neurodegenerative pattern analysis and its application in Alzheimer's disease characterization
S Liu, W Cai, L Wen, DD Feng, S Pujol, R Kikinis, MJ Fulham, S Eberl
Computerized Medical Imaging and Graphics 38 (6), 436-444, 2014
302014
Evidence of Progressive Tissue Loss in the Core of Chronic MS Lesions: A Longitudinal DTI Study
A Klistorner, C Wang, C Yiannikas, J Parratt, M Dwyer, J Barton, ...
NeuroImage: Clinical 17, 1028-1035, 2018
292018
Lung Nodule Classification by Jointly Using Visual Descriptors and Deep Features
Y Xie, J Zhang, S Liu, W Cai, Y Xia
MICCAI Workshop on Medical Computer Vision 10081 (Lecture Notes in Computer …, 2017
282017
Neuroimaging biomarker based prediction of alzheimer's disease severity with optimized graph construction
S Liu, W Cai, L Wen, D Feng
2013 IEEE 10th International Symposium on Biomedical Imaging, 1336-1339, 2013
252013
Multimodal neuroimaging computing: the workflows, methods, and platforms
S Liu, W Cai, S Liu, F Zhang, M Fulham, D Feng, S Pujol, R Kikinis
Brain informatics 2 (3), 181-195, 2015
242015
Multi-channel brain atrophy pattern analysis in neuroimaging retrieval
S Liu, W Cai, L Wen, D Feng
2013 IEEE 10th International Symposium on Biomedical Imaging, 202-205, 2013
242013
Development and Validation of a Machine Learning Approach for Automated Severity Assessment of COVID-19 Based on Clinical and Imaging Data: Retrospective Study
JC Quiroz, YZ Feng, ZY Cheng, D Rezazadegan, PK Chen, QT Lin, ...
JMIR Medical Informatics 9 (2), e24572, 2021
23*2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20