Maxime Ferreira Da Costa
Maxime Ferreira Da Costa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Harnessing Sparsity Over the Continuum: Atomic norm minimization for superresolution
Y Chi, M Ferreira Da Costa
IEEE Signal Processing Magazine 37 (2), 39-57, 2020
392020
A Tight Converse to the Spectral Resolution Limit via Convex Programming
M Ferreira Da Costa, W Dai
arXiv preprint arXiv:1801.04761, 2018
8*2018
Low Dimensional Atomic Norm Representations in Line Spectral Estimation
M Ferreira Da Costa, W Dai
2017 IEEE International Symposium on Information Theory, 2017
6*2017
On the Stable Resolution Limit of Total Variation Regularization for Spike Deconvolution
M Ferreira Da Costa, Y Chi
IEEE Transactions on Information Theory 66 (11), 7237-7252, 2019
4*2019
Exact Dimensionality Reduction for Partial Line Spectra Estimation Problems
M Ferreira Da Costa, W Dai
arXiv preprint arXiv:1609.03142, 2016
4*2016
Self-calibrated super resolution
M Ferreira Da Costa, Y Chi
2019 53rd Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers, 230-234, 2019
22019
Sampling Patterns for Off-the-Grid Spectral Estimation
M Ferreira Da Costa, W Dai
2*
Achieving Super-Resolution in Multi-Rate Sampling Systems via Efficient Semidefinite Programming
M Ferreira Da Costa, W Dai
arXiv preprint arXiv:1604.05640, 2016
1*2016
Compressed Super-Resolution of Positive Sources
MF Da Costa, Y Chi
IEEE Signal Processing Letters, 2020
2020
Support Stability of Spike Deconvolution via Total Variation Minimization
M Ferreira Da Costa, Y Chi
2020 54th Annual Conference on Information Sciences and Systems (CISS), 1-6, 2020
2020
A total variation approach to sampling and sparse reconstruction from Fourier measurements
M Ferreira Da Costa
Imperial College London, 2018
2018
A Guaranteed Poly-Logarithmic Time Relaxation for the Line Spectral Estimation Problem
M Ferreira Da Costa, W Dai
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12