Παρακολούθηση
Andy J. Green
Andy J. Green
Estación Biológica de Doñana - CSIC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ebd.csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
New perspectives for estimating body condition from mass/length data: the scaled mass index as an alternative method
J Peig, AJ Green
Oikos 118 (12), 1883-1891, 2009
14272009
Mass/length residuals: measures of body condition or generators of spurious results?
AJ Green
Ecology 82 (5), 1473-1483, 2001
9902001
Greatly enhanced arsenic shoot assimilation in rice leads to elevated grain levels compared to wheat and barley
PN Williams, A Villada, C Deacon, A Raab, J Figuerola, AJ Green, ...
Environmental science & technology 41 (19), 6854-6859, 2007
7042007
Dispersal of aquatic organisms by waterbirds: a review of past research and priorities for future studies
J Figuerola, AJ Green
Freshwater biology 47 (3), 483-494, 2002
6872002
The paradigm of body condition: a critical reappraisal of current methods based on mass and length
J Peig, AJ Green
Functional Ecology 24 (6), 1323-1332, 2010
6012010
Recent advances in the study of long‐distance dispersal of aquatic invertebrates via birds
AJ Green, J Figuerola
Diversity and Distributions 11 (2), 149-156, 2005
3702005
Recent advances in the study of long‐distance dispersal of aquatic invertebrates via birds
AJ Green, J Figuerola
Diversity and Distributions 11 (2), 149-156, 2005
3702005
Biotic wetland connectivity—supporting a new approach for wetland policy
JM Amezaga, L Santamaría, AJ Green
Acta oecologica 23 (3), 213-222, 2002
3432002
Ecosystem services provided by waterbirds
AJ Green, J Elmberg
Biological Reviews 89 (1), 105-122, 2014
3122014
Implications of waterbird ecology for the dispersal of aquatic organisms
AJ Green, J Figuerola, MI Sánchez
Acta oecologica 23 (3), 177-189, 2002
2982002
High dispersal capacity of a broad spectrum of aquatic invertebrates via waterbirds
D Frisch, AJ Green, J Figuerola
Aquatic Sciences 69 (4), 568-574, 2007
2432007
Status, distribution and long-term changes in the waterbird community wintering in Doñana, south–west Spain
MA Rendón, AJ Green, E Aguilera, P Almaraz
Biological Conservation 141 (5), 1371-1388, 2008
2362008
Creating a safe operating space for iconic ecosystems
M Scheffer, S Barrett, SR Carpenter, C Folke, AJ Green, M Holmgren, ...
Science 347 (6228), 1317-1319, 2015
2252015
Invertebrate eggs can fly: evidence of waterfowl-mediated gene flow in aquatic invertebrates
J Figuerola, AJ Green, TC Michot
The American Naturalist 165 (2), 274-280, 2005
2062005
The American brine shrimp as an exotic invasive species in the western Mediterranean
F Amat, F Hontoria, O Ruiz, AJ Green, MI Sanchez, J Figuerola, F Hortas
Biological invasions 7 (1), 37-47, 2005
1992005
Passive internal transport of aquatic organisms by waterfowl in Doñana, south‐west Spain
J Figuerola, AJ Green, L Santamaría
Global Ecology and Biogeography 12 (5), 427-436, 2003
1942003
Positive allometry is likely with mate choice, competitive display and other functions
AJ Green
Animal Behaviour 43 (1), 170-172, 1992
1861992
The potential role of waterbirds in dispersing invertebrates and plants in arid Australia
AJ Green, KM Jenkins, D Bell, PJ Morris, RT Kingsford
Freshwater Biology 53 (2), 380-392, 2008
1822008
Plant performance across latitude: the role of plasticity and local adaptation in an aquatic plant
L Santamaría, J Figuerola, JJ Pilon, M Mjelde, AJ Green, T De Boer, ...
Ecology 84 (9), 2454-2461, 2003
1702003
Plant performance across latitude: the role of plasticity and local adaptation in an aquatic plant
L Santamaría, J Figuerola, JJ Pilon, M Mjelde, AJ Green, T De Boer, ...
Ecology 84 (9), 2454-2461, 2003
1702003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20