Παρακολούθηση
Ljubisa Stankovic
Ljubisa Stankovic
Professor, University of Montenegro, Fellow IEEE, Vice-president CANU, Member of Academia Europaea
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucg.ac.me - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A method for time-frequency analysis
LJ Stankovic
IEEE Transactions on Signal Processing 42 (1), 225-229, 1994
4591994
Analysis of radar micro-Doppler signatures from experimental helicopter and human data
T Thayaparan, S Abrol, E Riseborough, LJ Stankovic, D Lamothe, G Duff
IET Radar, Sonar & Navigation 1 (4), 289-299, 2007
4342007
A measure of some time–frequency distributions concentration
L Stanković
Signal Processing 81 (3), 621-631, 2001
4052001
Fractional Fourier transform as a signal processing tool: An overview of recent developments
E Sejdić, I Djurović, LJ Stanković
Signal Processing 91 (6), 1351-1369, 2011
3612011
Time-frequency signal analysis with applications
L Stankovic, M Dakovic, T Thayaparan
Artech House, 2013
350*2013
Instantaneous frequency estimation using the Wigner distribution with varying and data-driven window length
V Katkovnik, L Stankovic
IEEE Transactions on signal processing 46 (9), 2315-2325, 1998
3051998
Vertex-Frequency Analysis of Graph Signals.
L Stanković, E Sejdić
233*2019
Micro-Doppler-based target detection and feature extraction in indoor and outdoor environments
L Stankovic, I Djurovic, T Thayaparan
Journal of the Franklin Institue 1 (3), 1-23, 2008
207*2008
An algorithm for the Wigner distribution based instantaneous frequency estimation in a high noise environment
I Djurović, LJ Stanković
Signal Processing 84 (3), 631-643, 2004
1742004
Separation of target rigid body and micro-Doppler effects in ISAR imaging
L Stankovic, I Djurovic, T Thayaparan
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 42 (4), 2006
1732006
Compressive sensing based separation of nonstationary and stationary signals overlapping in time-frequency
L Stanković, I Orović, S Stanković, M Amin
IEEE Transactions on Signal Processing 61 (18), 4562-4572, 2013
1652013
Missing samples analysis in signals for applications to L-estimation and compressive sensing
L Stankovic, S Stankovic, M Amin
Signal Processing 94, 401-408, 2014
1642014
Signal decomposition by using the S-method with application to the analysis of HF radar signals in sea-clutter
LJ Stankovic, T Thayaparan, M Dakovic
IEEE Transactions on Signal Processing 54 (11), 4332-4342, 2006
1292006
Instantaneous frequency in time–frequency analysis: Enhanced concepts and performance of estimation algorithms
L Stanković, I Djurović, S Stanković, M Simeunović, S Djukanović, ...
Digital Signal Processing 35, 1-13, 2014
1282014
Time-frequency analysis of multiple resonances in combustion engine signals
L Stankovic, JF Böhme
Signal Processing 79 (1), 15-28, 1999
1261999
Algorithm for the instantaneous frequency estimation using time-frequency distributions with adaptive window width
LJ Stankovic, V Katkovnik
IEEE Signal Processing Letters, 1-4, 1998
1231998
Synchrosqueezing-based time-frequency analysis of multivariate data
A Ahrabian, D Looney, L Stanković, DP Mandic
Signal Processing 106, 331-341, 2015
1182015
Time–frequency signal analysis based on the windowed fractional Fourier transform
LJ Stanković, T Alieva, MJ Bastiaans
Signal processing 83 (11), 2459-2468, 2003
1182003
Performance of quadratic time-frequency distributions as instantaneous frequency estimators
VN Ivanovic, M Dakovic, L Stankovic
IEEE Transactions on Signal Processing 51 (1), 77-89, 2003
1112003
An automated signal reconstruction method based on analysis of compressive sensed signals in noisy environment
S Stanković, I Orović, L Stanković
Signal Processing 104, 43-50, 2014
1102014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20