Παρακολούθηση
Valeria Militello
Valeria Militello
Professore di Fisica Applicata e Biofisica, Università Palermo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα community.unipa.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Aggregation kinetics of bovine serum albumin studied by FTIR spectroscopy and light scattering
V Militello, C Casarino, A Emanuele, A Giostra, F Pullara, M Leone
Biophysical chemistry 107 (2), 175-187, 2004
3462004
Conformational changes involved in thermal aggregation processes of bovine serum albumin
V Militello, V Vetri, M Leone
Biophysical chemistry 105 (1), 133-141, 2003
2082003
Amyloid fibrils formation and amorphous aggregation in concanavalin A
V Vetri, C Canale, A Relini, F Librizzi, V Militello, A Gliozzi, M Leone
Biophysical chemistry 125 (1), 184-190, 2007
1712007
Thermal aggregation of bovine serum albumin at different pH: comparison with human serum albumin
V Vetri, F Librizzi, M Leone, V Militello
European Biophysics Journal 36, 717-725, 2007
1382007
Thermal aggregation of glycated bovine serum albumin
P Rondeau, G Navarra, F Cacciabaudo, M Leone, E Bourdon, V Militello
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Proteins and Proteomics 1804 (4), 789-798, 2010
1342010
Thermal induced conformational changes involved in the aggregation pathways of beta-lactoglobulin
V Vetri, V Militello
Biophysical chemistry 113 (1), 83-91, 2005
1232005
Bovine Serum Albumin protofibril-like aggregates formation: Solo but not simple mechanism
V Vetri, M D’Amico, V Foderà, M Leone, A Ponzoni, G Sberveglieri, ...
Archives of biochemistry and biophysics 508 (1), 13-24, 2011
1102011
Ionizing radiation-engineered nanogels as insulin nanocarriers for the development of a new strategy for the treatment of Alzheimer's disease
P Picone, LA Ditta, MA Sabatino, V Militello, PL San Biagio, ...
Biomaterials 80, 179-194, 2016
1012016
Simultaneous determination of caffeine and chlorogenic acids in green coffee by UV/Vis spectroscopy
G Navarra, M Moschetti, V Guarrasi, MR Mangione, V Militello, M Leone
Journal of Chemistry 2017 (1), 6435086, 2017
992017
Thioflavin T promotes Aβ (1–40) amyloid fibrils formation
M D’Amico, MG Di Carlo, M Groenning, V Militello, V Vetri, M Leone
The journal of physical chemistry letters 3 (12), 1596-1601, 2012
972012
Oxidation enhances human serum albumin thermal stability and changes the routes of amyloid fibril formation
G Sancataldo, V Vetri, V Foderà, G Di Cara, V Militello, M Leone
PLoS One 9 (1), e84552, 2014
772014
Insulin‐activated Akt rescues Aβ oxidative stress‐induced cell death by orchestrating molecular trafficking
P Picone, D Giacomazza, V Vetri, R Carrotta, V Militello, PLS Biagio, ...
Aging Cell 10 (5), 832-843, 2011
772011
New insight into the structure and function of Hfq C-terminus
E Fortas, F Piccirilli, A Malabirade, V Militello, S Trépout, S Marco, ...
Bioscience Reports 35 (2), e00190, 2015
742015
Influence of metal ions on thermal aggregation of bovine serum albumin: aggregation kinetics and structural changes
G Navarra, A Tinti, M Leone, V Militello, A Torreggiani
Journal of Inorganic Biochemistry 103 (12), 1729-1738, 2009
682009
Thermal aggregation and ion-induced cold-gelation of bovine serum albumin
G Navarra, D Giacomazza, M Leone, F Librizzi, V Militello, PL San Biagio
European Biophysics Journal 38, 437-446, 2009
672009
Thermal oxidative process in extra-virgin olive oils studied by FTIR, rheology and time-resolved luminescence
G Navarra, M Cannas, M D’Amico, D Giacomazza, V Militello, L Vaccaro, ...
Food Chemistry 126 (3), 1226-1231, 2011
642011
Thermal aggregation of β-lactoglobulin in presence of metal ions
G Navarra, M Leone, V Militello
Biophysical chemistry 131 (1-3), 52-61, 2007
582007
Heat-and pH-induced BSA conformational changes, hydrogel formation and application as 3D cell scaffold
G Navarra, C Peres, M Contardi, P Picone, PL San Biagio, M Di Carlo, ...
Archives of biochemistry and biophysics 606, 134-142, 2016
532016
Synthesis and characterization of CdS nanoparticles embedded in a polymethylmethacrylate matrix
L Pedone, E Caponetti, M Leone, V Militello, V Pantò, S Polizzi, ...
Journal of colloid and interface science 284 (2), 495-500, 2005
512005
Glycation alters ligand binding, enzymatic, and pharmacological properties of human albumin
J Baraka-Vidot, C Planesse, O Meilhac, V Militello, J Van den Elsen, ...
Biochemistry 54 (19), 3051-3062, 2015
492015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20