Παρακολούθηση
Georgios Georgiou
Georgios Georgiou
Professor, Department of Mathematics and Statistics, University of Cyprus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucy.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Viscous fluid flow
T Papanastasiou, G Georgiou, AN Alexandrou
CRC press, 2021
3862021
Hindcast of oil-spill pollution during the Lebanon crisis in the Eastern Mediterranean, July–August 2006
G Coppini, M De Dominicis, G Zodiatis, R Lardner, N Pinardi, R Santoleri, ...
Marine pollution bulletin 62 (1), 140-153, 2011
1172011
Methods of fundamental solutions for harmonic and biharmonic boundary value problems
A Poullikkas, A Karageorghis, G Georgiou
Computational Mechanics 21 (4-5), 416-423, 1998
1171998
Mathematical modeling of the oxygen storage capacity phenomenon studied by CO pulse transient experiments over Pd/CeO2 catalyst
CN Costa, SY Christou, G Georgiou, AM Efstathiou
Journal of Catalysis 219 (2), 259-272, 2003
1152003
Laminar jets of Bingham‐plastic liquids
KRJ Ellwood, GC Georgiou, TC Papanastasiou, JO Wilkes
Journal of Rheology 34 (6), 787-812, 1990
1151990
Compressible viscous flow in slits with slip at the wall
GC Georgiou, MJ Crochet
Journal of Rheology 38 (3), 639-654, 1994
991994
Role of processing aids in the extrusion of molten polymers
EC Achilleos, G Georgiou, SG Hatzikiriakos
Journal of Vinyl and Additive Technology 8 (1), 7-24, 2002
932002
Fluid mechanics of viscoplasticity
RR Huilgol, GC Georgiou
Springer, 2015
922015
The method of fundamental solutions for three-dimensional elastostatics problems
A Poullikkas, A Karageorghis, G Georgiou
Computers & structures 80 (3-4), 365-370, 2002
902002
The time-dependent, compressible Poiseuille and extrudate-swell flows of a Carreau fluid with slip at the wall
GC Georgiou
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 109 (2-3), 93-114, 2003
892003
Cessation of Couette and Poiseuille flows of a Bingham plastic and finite stopping times
M Chatzimina, GC Georgiou, I Argyropaidas, E Mitsoulis, RR Huilgol
Journal of non-newtonian fluid mechanics 129 (3), 117-127, 2005
882005
Solution of the square lid-driven cavity flow of a Bingham plastic using the finite volume method
A Syrakos, GC Georgiou, AN Alexandrou
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 195, 19-31, 2013
872013
Wave energy potential in the Eastern Mediterranean Levantine Basin. An integrated 10-year study
G Zodiatis, G Galanis, A Nikolaidis, C Kalogeri, D Hayes, GC Georgiou, ...
Renewable energy 69, 311-323, 2014
792014
The time-dependent extrudate-swell problem of an Oldroyd-B fluid with slip along the wall
E Brasseur, MM Fyrillas, GC Georgiou, MJ Crochet
Journal of Rheology 42 (3), 549-566, 1998
751998
Flow instabilities of Herschel–Bulkley fluids
AN Alexandrou, P Le Menn, G Georgiou, V Entov
Journal of non-newtonian fluid mechanics 116 (1), 19-32, 2003
742003
Cessation of viscoplastic Poiseuille flow with wall slip
Y Damianou, M Philippou, G Kaoullas, GC Georgiou
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 203, 24-37, 2014
712014
A singular function boundary integral method for the Laplace equation
GC Georgiou, L Olson, YS Smyrlis
Communications in numerical methods in engineering 12 (2), 127-134, 1996
701996
An efficient finite element method for treating singularities in Laplace's equation
LG Olson, GC Georgiou, WW Schultz
Journal of Computational Physics 96 (2), 391-410, 1991
701991
Performance of the finite volume method in solving regularised Bingham flows: Inertia effects in the lid-driven cavity flow
A Syrakos, GC Georgiou, AN Alexandrou
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 208, 88-107, 2014
672014
On the stability of the simple shear flow of a Johnson–Segalman fluid
GC Georgiou, D Vlassopoulos
Journal of non-newtonian fluid mechanics 75 (1), 77-97, 1998
671998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20