Παρακολούθηση
Panayotis C. Yannopoulos
Panayotis C. Yannopoulos
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evolution of game theory application in irrigation systems
MV Podimata, PC Yannopoulos
Agriculture and agricultural science procedia 4, 271-281, 2015
492015
Low-cost sensors for measuring airborne particulate matter: Field evaluation and calibration at a South-Eastern European site
G Kosmopoulos, V Salamalikis, SN Pandis, P Yannopoulos, AA Bloutsos, ...
Science of The Total Environment 748, 141396, 2020
462020
An improved integral model for plane and round turbulent buoyant jets
PC Yannopoulos
Journal of Fluid Mechanics 547, 267-296, 2006
462006
Adverse effects on Alfeios River Basin and an integrated management framework based on sustainability
ID Manariotis, PC Yannopoulos
Environmental management 34, 261-269, 2004
382004
Escaping mass approach for inclined plane and round buoyant jets
PC Yannopoulos, AA Bloutsos
Journal of fluid mechanics 695, 81-111, 2012
352012
Interaction of vertical round turbulent buoyant jets—Part II: Superposition method
PC Yannopoulos, GC Noutsopoulos
Journal of Hydraulic Research 44 (2), 233-248, 2006
352006
Interaction of vertical round turbulent buoyant jets—Part I: Entrainment restriction approach
PC Yannopoulos, GC Noutsopoulos
Journal of Hydraulic Research 44 (2), 218-232, 2006
352006
The round vertical turbulent buoyant jet
G Noutsopoulos, P Yannopoulos
Journal of Hydraulic Research 25 (4), 481-502, 1987
351987
Optimizing water allocation under uncertain system conditions for water and agriculture future scenarios in Alfeios River Basin (Greece)—Part B: Fuzzy-boundary intervals …
E Bekri, M Disse, P Yannopoulos
Water 7 (11), 6427-6466, 2015
272015
Advanced integral model for groups of interacting round turbulent buoyant jets
PC Yannopoulos
Environmental fluid mechanics 10, 415-450, 2010
202010
A conceptual approach to model sand–gravel extraction from rivers based on a game theory perspective
MV Podimata, PC Yannopoulos
Journal of Environmental Planning and Management 59 (1), 120-141, 2016
192016
The plane vertical turbulent buoyant jet
P Yannopoulos, G Noutsopoulos
Journal of Hydraulic Research 28 (5), 565-580, 1990
171990
Optimizing water allocation under uncertain system conditions in Alfeios River Basin (Greece), Part A: Two-stage stochastic programming model with deterministic boundary intervals
E Bekri, M Disse, P Yannopoulos
Water 7 (10), 5305-5344, 2015
162015
Evaluating challenges and priorities of a trans-regional river basin in Greece by using a hybrid SWOT scheme and a stakeholders' competency overview
MV Podimata, PC Yannopoulos
International journal of river basin management 11 (1), 93-110, 2013
152013
Axial Dilution in Obstructed Round Bouyant Jet
GC Noutsopoulos, PC Yannopoulos
Journal of Hydraulic Engineering 115 (1), 71-81, 1989
151989
Long-term assessment of airborne particulate concentrations in Patras, Greece
PC Yannopoulos
Fresenius Environmental Bulletin 17 (5), 608, 2008
132008
Spatial concentration distributions of sulfur dioxide and nitrogen oxides in Patras, Greece, in a winter period
PC Yannopoulos
Environmental monitoring and assessment 135, 163-180, 2007
132007
The interplay between the Alfeios (Greece) river basin components and the exerted environmental stresses: A critical review
ES Bekri, PC Yannopoulos
Water, Air, & Soil Pollution 223, 3783-3806, 2012
112012
Superposition model for multiple plumes and jets predicting end effects
PC Yannopoulos
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 101 (D10), 15153-15167, 1996
111996
Concentrations of selected toxic elements in airborne particulates of Patras, Greece
AA Bloutsos, PC Yannopoulos
Global NEST Journal 13 (2), 109-118, 2011
102011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20