Παρακολούθηση
Ramesh Jain
Ramesh Jain
Professor of Computer Science, University of California, Irvine
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ics.uci.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Content-based image retrieval at the end of the early years
AWM Smeulders, M Worring, S Santini, A Gupta, R Jain
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 22 (12), 1349 …, 2000
85272000
Machine vision
R Jain, R Kasturi, BG Schunck
McGraw-hill 5, 309-364, 1995
38921995
Membrane transporters in drug development
Nature reviews Drug discovery 9 (3), 215-236, 2010
31012010
Content-based multimedia information retrieval: State of the art and challenges
MS Lew, N Sebe, C Djeraba, R Jain
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications …, 2006
21742006
Similarity indexing with the SS-tree
DA White, R Jain
Proceedings of the Twelfth International Conference on Data Engineering, 516-523, 1996
12131996
Visual information retrieval
A Gupta, R Jain
Communications of the ACM 40 (5), 70-79, 1997
10821997
Similarity measures
S Santini, R Jain
IEEE Transactions on pattern analysis and machine Intelligence 21 (9), 871-883, 1999
9321999
Immersive video, including video hypermosaicing to generate from multiple video views of a scene a three-dimensional video mosaic from which diverse virtual video scene images …
S Moezzi, A Katkere, R Jain
US Patent 5,850,352, 1998
7641998
Machine dynamic selection of one video camera/image of a scene from multiple video cameras/images of the scene in accordance with a particular perspective on the scene, an …
R Jain, K Wakimoto
US Patent 5,729,471, 1998
7381998
DECISIONMAKING IN THE PRESENCE OF FUZZY VARIABLES.
J Ramesh
7161976
Global, regional, and national age-sex-specific mortality and life expectancy, 1950–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017
D Dicker, G Nguyen, D Abate, KH Abate, SM Abay, C Abbafati, N Abbasi, ...
The lancet 392 (10159), 1684-1735, 2018
6922018
Finding trajectories of feature points in a monocular image sequence
IK Sethi, R Jain
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, 56-73, 1987
6761987
Similarity engine for content-based retrieval of images
R Jain, B Horowitz, CE Fuller, A Gupta, JR Bach, C Shu
US Patent 5,893,095, 1999
6101999
Forecasting energy consumption of multi-family residential buildings using support vector regression: Investigating the impact of temporal and spatial monitoring granularity on …
RK Jain, KM Smith, PJ Culligan, JE Taylor
Applied Energy 123, 168-178, 2014
5332014
On the analysis of accumulative difference pictures from image sequences of real world scenes
R Jain, HH Nagel
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 206-214, 1979
5191979
A survey on the use of pattern recognition methods for abstraction, indexing and retrieval of images and video
S Antani, R Kasturi, R Jain
Pattern recognition 35 (4), 945-965, 2002
5072002
Measuring performance on the Healthcare Access and Quality Index for 195 countries and territories and selected subnational locations: a systematic analysis from the Global …
N Fullman, J Yearwood, SM Abay, C Abbafati, F Abd-Allah, J Abdela, ...
The Lancet 391 (10136), 2236-2271, 2018
4982018
Obtaining 3-dimensional shape of textured and specular surfaces using four-source photometry
EN Coleman Jr, R Jain
Computer graphics and image processing 18 (4), 309-328, 1982
4611982
Digital video segmentation
A Hampapur, T Weymouth, R Jain
Proceedings of the second ACM international conference on Multimedia, 357-364, 1994
4511994
Delivery of molecular and cellular medicine to solid tumors
RK Jain
Microcirculation 4 (1), 1-23, 1997
4301997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20