Παρακολούθηση
Martina Busetti
Martina Busetti
Prima Ricercatrice
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inogs.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cenozoic geodynamics of the Ross Sea region, Antarctica: Crustal extension, intraplate strike‐slip faulting, and tectonic inheritance
F Salvini, G Brancolini, M Busetti, F Storti, F Mazzarini, F Coren
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 102 (B11), 24669-24696, 1997
2341997
Mid-late Pleistocene glacimarine sedimentary processes of a high-latitude, deep-sea sediment drift (Antarctic Peninsula Pacific margin)
RG Lucchi, M Rebesco, A Camerlenghi, M Busetti, L Tomadin, G Villa, ...
Marine Geology 189 (3-4), 343-370, 2002
1262002
Gas seeps linked to salt structures in the Central Adriatic Sea
R Geletti, A Del Ben, M Busetti, R Ramella, V Volpi
Basin Research 20 (4), 473-487, 2008
712008
Continental shelf drift deposit indicates non-steady state Antarctic bottom water production in the Holocene
PT Harris, G Brancolini, L Armand, M Busetti, RJ Beaman, G Giorgetti, ...
Marine Geology 179 (1-2), 1-8, 2001
692001
ANTOSTRAT Project, seismic stratigraphic atlas of the Ross Sea, Antarctica
G Brancolini, M Busetti, F Coren, C De Cillia, M Marchetti, L De Santis, ...
Antarctic Research Series 68, 1995
641995
A double bottom simulating reflector in the western Ross Sea, Antarctica
R Geletti, M Busetti
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 116 (B4), 2011
622011
Kinematic modelling of the west Antarctic rift system, Ross Sea, Antarctica
M Busetti, G Spadini, FM Van der Wateren, S Cloetingh, C Zanolla
Global and Planetary Change 23 (1-4), 79-103, 1999
591999
Eocene initiation of Ross Sea dextral faulting and implications for East Antarctic neotectonics
F Rossetti, F Storti, M Busetti, F Lisker, G Di Vincenzo, AL Läufer, ...
Journal of the Geological Society 163 (1), 119-126, 2006
542006
Tectonic effects on Late Holocene sea level changes in the Gulf of Trieste (NE Adriatic Sea, Italy)
S Furlani, S Biolchi, F Cucchi, F Antonioli, M Busetti, R Melis
Quaternary International 232 (1-2), 144-157, 2011
512011
Geology of the margin of the Victoria Land basin off Cape Roberts, southwest Ross Sea
PJ Barrett, SA Henrys, LR Bartek, G Brancolini, M Busetti, FJ Davey, ...
Geology and seismic stratigraphy of the Antarctic margin 68, 183-207, 1995
501995
Dinaric tectonic features in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic)
M Busetti, V Volpi, R Nicolich, E Barison, R Romeo, L Baradello, ...
Bollettino di Geofisica Teorica e Applicata 51 (2-3), 117-128, 2010
492010
Late Pleistocene and Holocene sedimentation on the George V continental shelf, East Antarctica
M Presti, L De Santis, M Busetti, PT Harris
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 50 (8-9), 1441-1461, 2003
472003
The new Italian seismic hazard model (MPS19)
C Meletti, W Marzocchi, V D'amico, G Lanzano, L Luzi, F Martinelli, ...
Annals of Geophysics 64 (1), 2021
372021
Plio-Quaternary sedimentation on the Wilkes land continental rise: preliminary results
M Busetti, A Caburlotto, L Armand, D Damiani, G Giorgetti, RG Lucchi, ...
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 50 (8-9), 1529-1562, 2003
362003
Meso-Cenozoic seismic stratigraphy and the tectonic setting of the Gulf of Trieste (northern Adriatic)
M Busetti, V Volpi, E Barison, M Giustiniani, M Marchi, R Ramella, ...
GeoActa 3, 1-14, 2010
332010
Exploring submarine earthquake geology in the Marmara Sea
A Polonia, MH Cormier, N Çagatay, G Bortoluzzi, E Bonatti, L Gasperini, ...
Eos, Transactions American Geophysical Union 83 (21), 229-236, 2002
332002
Late Quaternary glacial marine to marine sedimentation in the Pennell Trough (Ross Sea, Antarctica)
C Salvi, M Busetti, L Marinoni, A Brambati
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 231 (1-2), 199-214, 2006
312006
Thickness of marine Holocene sediment in the Gulf of Trieste (northern Adriatic Sea)
A Trobec, M Busetti, F Zgur, L Baradello, A Babich, A Cova, E Gordini, ...
Earth System Science Data 10 (2), 1077-1092, 2018
302018
Morphoneotectonics and lithology of the eastern sector of the Gulf of Trieste (NE Italy)
S Biolchi, S Furlani, S Covelli, M Busetti, F Cucchi
Journal of Maps 12 (5), 936-946, 2016
252016
Geological structure of the South Orkney microcontinent
M Busetti, C Zanolla, A Marchetti
Terra Antarctica 8 (2), 1-8, 2000
232000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20