Παρακολούθηση
Germán Santos-Boada
Germán Santos-Boada
Senior Professor of Computer Networks, Technical University of Catalonia- Barcelona Tech (UPC)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upc.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Energy-aware RWA for WDM networks with dual power sources
S Ricciardi, D Careglio, F Palmieri, U Fiore, G Santos-Boada, ...
2011 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2011
572011
Saving energy in data center infrastructures
S Ricciardi, D Careglio, J Sole-Pareta, U Fiore, F Palmieri
2011 First International Conference on Data Compression, Communications and …, 2011
552011
An energy-aware dynamic RWA framework for next-generation wavelength-routed networks
S Ricciardi, F Palmieri, U Fiore, D Careglio, G Santos-Boada, ...
Computer Networks 56 (10), 2420-2442, 2012
462012
Towards an energy-aware Internet: modeling a cross-layer optimization approach
S Ricciardi, D Careglio, G Santos-Boada, J Solé-Pareta, U Fiore, ...
Telecommunication Systems 52, 1247-1268, 2013
422013
Analyzing local strategies for energy-efficient networking
S Ricciardi, D Careglio, U Fiore, F Palmieri, G Santos-Boada, ...
NETWORKING 2011 Workshops: International IFIP TC 6 Workshops, PE-CRN, NC-Pro …, 2011
392011
A critical review of OpenFlow/SDN-based networks
JR de Almeida Amazonas, G Santos-Boada, J Solé-Pareta
2014 16th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 1-5, 2014
242014
GPON and EP2P: A techno-economic study
S Ricciardi, G Santos-Boada, D Careglio, J Domingo-Pascual
2012 17th European Conference on Networks and Optical Communications, 1-6, 2012
172012
Technical challenges and deployment perspectives of SDN based elastic optical networks
JR de Almeida Amazonas, G Santos-Boada, S Ricciardi, J Solé-Pareta
2016 18th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 1-5, 2016
162016
A hybrid load-balancing and energy-aware RWA algorithm for telecommunication networks
S Ricciardi, D Sembroiz-Ausejo, F Palmieri, G Santos-Boada, J Perelló, ...
Computer Communications 77, 85-99, 2016
162016
Service level agreements for communication networks: A survey
A Akbari-Moghanjoughi, JRDA Amazonas, G Santos-Boada, ...
arXiv preprint arXiv:2309.07272, 2023
142023
Energy-oriented models for WDM networks
S Ricciardi, D Careglio, F Palmieri, U Fiore, G Santos-Boada, ...
Broadband Communications, Networks, and Systems: 7th International ICST …, 2012
142012
Quality of service in multi-operator GPON access networks with triple-play services
SB Germin
PWAST 18, 69-73, 2006
142006
Modeling energy consumption in next-generation wireless access-over-WDM networks with hybrid power sources
S Ricciardi, F Palmieri, U Fiore, A Castiglione, G Santos-Boada
Mathematical and Computer Modelling 58 (5-6), 1389-1404, 2013
132013
Evaluating energy savings in WoL-enabled networks of PCs
S Ricciardi, G Santos-Boada, D Careglio, F Palmieri, U Fiore
2013 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 1-6, 2013
132013
Quality of network economics optimisation using service level agreement modelling
G Santos‐Boada, JR de Almeida Amazonas, J Solé‐Pareta
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies 27 (5), 731-744, 2016
122016
Green data center infrastructures in the cloud computing era
S Ricciardi, F Palmieri, J Torres-Vinals, B Di Martino, G Santos-Boada, ...
Handbook of Green Information and Communication Systems; Obaidat, MS …, 2013
112013
Towards service orchestration between smart grids and telecom networks
S Ricciardi, G Santos-Boada, M Klinkowski, D Careglio, F Palmieri
Energy Efficiency in Large Scale Distributed Systems: COST IC0804 European …, 2013
102013
Eco-sustainable routing in optical networks
S Ricciardi, J Wang, F Palmieri, D Careglio, A Manolova, G Santos-Boada
Photonic network communications 26, 140-149, 2013
82013
Who shot optical packet switching?
JR de Almeida Amazonas, G Santos-Boada, J Solé-Pareta
2017 19th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 1-4, 2017
72017
Decision-making under uncertainty for the deployment of future hyperconnected networks: A survey
N Alzate-Mejia, G Santos-Boada, JR de Almeida-Amazonas
Sensors 21 (11), 3791, 2021
62021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20