Παρακολούθηση
P Fouliras
P Fouliras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uom.edu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A unified deep learning anomaly detection and classification approach for smart grid environments
I Siniosoglou, P Radoglou-Grammatikis, G Efstathopoulos, P Fouliras, ...
IEEE Transactions on Network and Service Management 18 (2), 1137-1151, 2021
1252021
Conceptual analysis of cyber security education based on live competitions
M Katsantonis, P Fouliras, I Mavridis
2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 771-779, 2017
412017
Conceptual framework for developing cyber security serious games
NM Katsantonis, I Kotini, P Fouliras, I Mavridis
2019 IEEE global engineering education conference (EDUCON), 872-881, 2019
342019
Towards an automated recognition system for chat-based social engineering attacks in enterprise environments
N Tsinganos, G Sakellariou, P Fouliras, I Mavridis
Proceedings of the 13th International Conference on Availability …, 2018
302018
A novel reputation-based model for e-commerce
P Fouliras
Operational research 13, 113-138, 2013
292013
A survey on FANET routing from a cross-layer design perspective
G Amponis, T Lagkas, P Sarigiannidis, V Vitsas, P Fouliras, S Wan
Journal of Systems Architecture 120, 102281, 2021
232021
A reference model for cyber threat intelligence (CTI) systems
G Sakellariou, P Fouliras, I Mavridis, P Sarigiannidis
Electronics 11 (9), 1401, 2022
202022
Inter-uav routing scheme testbeds
G Amponis, T Lagkas, P Sarigiannidis, V Vitsas, P Fouliras
Drones 5 (1), 2, 2020
152020
Conceptualization of game based approaches for learning and training on cyber security
MN Katsantonis, P Fouliras, I Mavridis
Proceedings of the 21st Pan-Hellenic conference on informatics, 1-2, 2017
152017
The impact of environmental practices on firms’ efficiency: the case of ICT-producing sectors
E Stiakakis, P Fouliras
Operational Research 9, 311-328, 2009
142009
LEMP: lightweight efficient multicast protocol for video on demand
P Fouliras, S Xanthos, N Tsantalis, A Manitsaris
Proceedings of the 2004 ACM symposium on Applied computing, 1226-1231, 2004
132004
Leveraging Dialogue State Tracking for Zero-Shot Chat-Based Social Engineering Attack Recognition
N Tsinganos, P Fouliras, I Mavridis
Applied Sciences 13 (8), 5110, 2023
102023
Applying BERT for Early-Stage Recognition of Persistence in Chat-Based Social Engineering Attacks
N Tsinganos, P Fouliras, I Mavridis
Applied Sciences 12 (23), 12353, 2022
102022
Vehicle-to-grid networks: issues and challenges
C Tsolericlis, P Chatzimisios, P Fouliras
Smart Grid, 347-369, 2017
102017
A survey of models for computer networks management
D Kontoudis, P Fouliras
International Journal of Computer Networks & Communications 6 (3), 157-176, 2014
92014
Assessing computer network efficiency using data envelopment analysis and multicriteria decision analysis techniques
N Ploskas, E Stiakakis, P Fouliras
Journal of Multi‐Criteria Decision Analysis 22 (5-6), 260-278, 2015
72015
Modeling and managing virtual network environments
D Kontoudis, P Fouliras
Proceedings of the 17th Panhellenic Conference on Informatics, 39-46, 2013
62013
Host-Based Virtual Networks Management in Cloud Datacenters
D Kontoudis, P Fouliras
Computing and Informatics 36 (3), 541-565, 2017
52017
A survey of the distributed network management models and architectures: Assessment and challenges
D Kontoudis, P Fouliras
Int J Comput Netw Commun Ications IJCNC 6 (3), 161, 2014
42014
Web services and multimedia in m‐business applications: Opportunities and concerns
CK Georgiadis, PE Fouliras, I Mavridis, A Manitsaris
International Journal of Web Information Systems 2 (1), 51-62, 2006
42006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20