Παρακολούθηση
Luciano Lenzini
Luciano Lenzini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iet.unipi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Quality of service support in IEEE 802.16 networks
C Cicconetti, L Lenzini, E Mingozzi, C Eklund
IEEE network 20 (2), 50-55, 2006
5972006
Channel assignment strategies for multiradio wireless mesh networks: Issues and solutions
H Skalli, S Ghosh, SK Das, L Lenzini, M Conti
IEEE Communications Magazine 45 (11), 86-95, 2007
3802007
Performance evaluation of the IEEE 802.16 MAC for QoS support
C Cicconetti, A Erta, L Lenzini, E Mingozzi
IEEE Transactions on mobile computing 6 (1), 26-38, 2006
3662006
Smartphone-based crowdsourcing for network monitoring: opportunities, challenges, and a case study
A Faggiani, E Gregori, L Lenzini, V Luconi, A Vecchio
IEEE Communications Magazine 52 (1), 106-113, 2014
2312014
QoS provided by the IEEE 802.11 wireless LAN to advanced data applications: a simulation analysis
G Anastasi, L Lenzini
Wireless Networks 6, 99-100, 2000
1512000
A methodological approach to an extensive analysis of DQDB performance and fairness
M Conti, E Gregori, L Lenzini
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 9 (1), 76-87, 1991
1371991
Tight end-to-end per-flow delay bounds in FIFO multiplexing sink-tree networks
L Lenzini, L Martorini, E Mingozzi, G Stea
Performance Evaluation 63 (9-10), 956-987, 2006
1182006
A genetic approach to joint routing and link scheduling for wireless mesh networks
L Badia, A Botta, L Lenzini
Ad Hoc Networks 7 (4), 654-664, 2009
1052009
The impact of IXPs on the AS-level topology structure of the Internet
E Gregori, A Improta, L Lenzini, C Orsini
Computer Communications 34 (1), 68-82, 2011
952011
MAC protocols for wideband wireless local access: Evolution toward wireless ATM
G Anastasi, L Lenzini, E Mingozzi, A Hettich, A Kramling
IEEE Personal Communications 5 (5), 53-64, 1998
941998
Bandwidth balancing in multi-channel IEEE 802.16 wireless mesh networks
C Cicconetti, IF Akyildiz, L Lenzini
IEEE INFOCOM 2007-26th IEEE International Conference on Computer …, 2007
872007
Tradeoffs between low complexity, low latency, and fairness with deficit round-robin schedulers
L Lenzini, E Mingozzi, G Stea
IEEE/ACM Transactions on Networking 12 (4), 681-693, 2004
852004
Parallel k-clique community detection on large-scale networks
E Gregori, L Lenzini, S Mainardi
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 24 (8), 1651-1660, 2012
792012
Stability and performance analysis of hiperlan
G Anastasi, L Lenzini, E Mingozzi
Proceedings. IEEE INFOCOM'98, the Conference on Computer Communications …, 1998
741998
A software architecture for simulating IEEE 802.11 e HCCA
C Cicconetti, L Lenzini, E Mingozzi, G Stea
IPS-MoMe’05: Proceeding from the 3rd Workshop on Internet Performance …, 2005
722005
A downlink data region allocation algorithm for IEEE 802.16 e OFDMA
A Bacioccola, C Cicconetti, L Lenzini, E Mingozzi, A Erta
2007 6th International conference on information, communications & signal …, 2007
712007
FEBA: A bandwidth allocation algorithm for service differentiation in IEEE 802.16 mesh networks
C Cicconetti, IF Akyildiz, L Lenzini
IEEE/ACM Transactions on Networking 17 (3), 884-897, 2008
682008
A general interference-aware framework for joint routing and link scheduling in wireless mesh networks
L Badia, A Erta, L Lenzini, M Zorzi
IEEE network 22 (1), 32-38, 2008
682008
On the incompleteness of the AS-level graph: a novel methodology for BGP route collector placement
E Gregori, A Improta, L Lenzini, L Rossi, L Sani
Proceedings of the 2012 Internet Measurement Conference, 253-264, 2012
672012
HIPERLAN/1 MAC protocol: stability and performance analysis
G Anastasi, L Lenzini, E Mingozzi
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 18 (9), 1787-1798, 2000
602000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20