Παρακολούθηση
Antony Stathopoulos
Antony Stathopoulos
Professor Emeritus of Civil Engineering, National Technical University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα transport.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A multivariate state space approach for urban traffic flow modelling and prediction
A Stathopoulos, M Karlaftis
Transportation Research, Part C- Emerging Technologies 11 (2), 121-135, 2003
6182003
Adaptive hybrid fuzzy rule-based system approach for modeling and predicting urban traffic flow
L Dimitriou, T Tsekeris, A Stathopoulos
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 16 (5), 554-573, 2008
1572008
Fuzzy modeling approach for combined forecasting of urban traffic flow
A Stathopoulos, L Dimitriou, T Tsekeris
Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering 23 (7), 521-535, 2008
1352008
Temporal and spatial variations of real-time traffic data in urban areas
A Stathopoulos, M Karlaftis
Transportation Research Record 1768 (1), 135-140, 2001
1142001
Modeling duration of urban traffic congestion
A Stathopoulos, MG Karlaftis
Journal of Transportation Engineering 128 (6), 587-590, 2002
1122002
Spectral and cross-spectral analysis of urban traffic flows
A Stathopoulos, MG Karlaftis
ITSC 2001. 2001 IEEE Intelligent Transportation Systems. Proceedings (Cat …, 2001
562001
Users’ perceptive evaluation of bus arrival time deviations in stochastic networks
NG Daskalakis, A Stathopoulos
Journal of Public Transportation 11 (4), 2, 2008
522008
Gravity models for dynamic transport planning: Development and implementation in urban networks
T Tsekeris, A Stathopoulos
Journal of Transport Geography 14 (2), 152-160, 2006
482006
Real-time traffic volatility forecasting in urban arterial networks
T Tsekeris, A Stathopoulos
Transportation Research Record 1964 (1), 146-156, 2006
472006
Measuring behavioural responses to road transport informatics
PW Bonsall, L Pickup, A Stathopoulos
Advanced telematics in road transport 2, 1457-1487, 1991
451991
Reliable stochastic design of road network systems
L Dimitriou, A Stathopoulos, T Tsekeris
International Journal of Industrial and Systems Engineering 3 (5), 549-574, 2008
402008
Real-time dynamic origin-destination matrix adjustment with simulated and actual link flows in urban networks
T Tsekeris, A Stathopoulos
Transportation Research Record 1857 (1), 117-127, 2003
402003
Short-term prediction of urban traffic variability: Stochastic volatility modeling approach
T Tsekeris, A Stathopoulos
J. Transportation Engineering-asce 136 (7), 606-613, 2010
382010
Hybrid meta‐heuristic algorithm for the simultaneous optimization of the O–D trip matrix estimation
A Stathopoulos, T Tsekeris
Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering 19 (6), 421-435, 2004
352004
Demand-responsive public transportation re-scheduling for adjusting to the joint leisure activity demand
K Gkiotsalitis, A Stathopoulos
International Journal of Transportation Science and Technology 5 (2), 68-82, 2016
312016
A utility-maximization model for retrieving users’ willingness to travel for participating in activities from big-data
K Gkiotsalitis, A Stathopoulos
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 58, 265-277, 2015
292015
Joint leisure travel optimization with user-generated data via perceived utility maximization
K Gkiotsalitis, A Stathopoulos
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 68 (July 2016), 532-548, 2016
242016
Fuzzy rule-based system approach to combining traffic count forecasts
A Stathopoulos, MG Karlaftis, L Dimitriou
Transportation research record 2183 (1), 120-128, 2010
242010
Genetic computation of road network design and pricing Stackelberg games with multi-class users
L Dimitriou, T Tsekeris, A Stathopoulos
Workshops on Applications of Evolutionary Computation, 669-678, 2008
232008
Ridership estimation of a new LRT system: Direct demand model approach
K Kepaptsoglou, A Stathopoulos, MG Karlaftis
Journal of Transport Geography 58, 146-156, 2017
212017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20