Παρακολούθηση
Javier Bustamante Díaz
Javier Bustamante Díaz
Estación Biológica de Doñana, CSIC, Spain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ebd.csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The application of predictive modelling of species distribution to biodiversity conservation
JP Rodríguez, L Brotons, J Bustamante, J Seoane
Diversity and Distributions 13 (3), 243-251, 2007
4912007
Factors influencing nest site selection, breeding density and breeding success in the bearded vulture (Gypaetus barbatus)
JA Donázar, F Hiraldo, J Bustamante
Journal of Applied Ecology, 504-514, 1993
2351993
Predictive models for lesser kestrel< i> Falco naumanni</i> distribution, abundance and extinction in southern Spain
J Bustamante
Biological Conservation 80 (2), 153-160, 1997
1981997
The effect of weather on lesser kestrel breeding success: can climate change explain historical population declines?
C Rodríguez, J Bustamante
Journal of Animal Ecology 72 (5), 793-810, 2003
1762003
Creating a safe operating space for wetlands in a changing climate
AJ Green, P Alcorlo, ETHM Peeters, EP Morris, JL Espinar, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 15 (2), 99-107, 2017
1592017
Predictive models of turbidity and water depth in the Doñana marshes using Landsat TM and ETM+ images
J Bustamante, F Pacios, R Díaz-Delgado, D Aragonés
Journal of Environmental Management 90 (7), 2219-2225, 2009
1532009
Competing roles for landscape, vegetation, topography and climate in predictive models of bird distribution
J Seoane, J Bustamante, R Díaz-Delgado
Ecological Modelling 171 (3), 209-222, 2004
1472004
The effects of land use and climate on red kite distribution in the Iberian peninsula
J Seoane, J Viñuela, R Díaz-Delgado, J Bustamante
Biological Conservation 111 (3), 401-414, 2003
1422003
Predicting the distribution of four species of raptors (Aves: Accipitridae) in southern Spain: statistical models work better than existing maps
J Bustamante, J Seoane
Journal of Biogeography 31 (2), 295-306, 2004
1292004
Complementary use of natural and artificial wetlands by waterbirds wintering in Doñana, south‐west Spain
J Kloskowski, AJ Green, M Polak, J Bustamante, J Krogulec
Aquatic Conservation: marine and freshwater ecosystems 19 (7), 815-826, 2009
1202009
Modeling Biomass Production in Seasonal Wetlands Using MODIS NDVI Land Surface Phenology
M Lumbierres, PF Méndez, J Bustamante, R Soriguer, L Santamaría
Remote Sensing 9 (4), 392, 2017
1162017
The Eye in the Sky: Combined Use of Unmanned Aerial Systems and GPS Data Loggers for Ecological Research and Conservation of Small Birds
A Rodríguez, JJ Negro, M Mulero, C Rodríguez, J Hernández-Pliego, ...
PloS one 7 (12), e50336, 2012
1162012
Effect of expert opinion on the predictive ability of environmental models of bird distribution
J Seoane, J Bustamante, R DÍAZ‐DELGADO
Conservation Biology 19 (2), 512-522, 2005
1132005
Invasiones biológicas
M Vilà, F Valladares, A Traveset, L Santamaría, P Castro
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2008
852008
Spatial congruence between multiple stressors in the Mediterranean Sea may reduce its resilience to climate impacts
F Ramírez, M Coll, J Navarro, J Bustamante, AJ Green
Scientific reports 8 (1), 14871, 2018
842018
Population viability analysis of captive and released bearded vulture populations
J Bustamante
Conservation Biology 10 (3), 822-831, 1996
841996
Temporal changes in lesser kestrel (Falco naumanni) diet during the breeding season in southern Spain
C Rodríguez, L Tapia, F Kieny, J Bustamante
Journal of Raptor Research 44 (2), 120-129, 2010
782010
Factors influencing the present distribution of the Spanish imperial eagle< i> Aquila adalberti</i>
LM González, J Bustamante, F Hiraldo
Biological Conservation 51 (4), 311-319, 1990
781990
Nest maintenance and stone theft in the chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)
J Moreno, J Bustamante, J Viñuela
Polar Biology 15 (8), 533-540, 1995
721995
An integrated framework to map animal distributions in large and remote regions
A Travaini, J Bustamante, A Rodríguez, S Zapata, D Procopio, J Pedrana, ...
Diversity and Distributions 13 (3), 289-298, 2007
702007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20