Παρακολούθηση
Tim Nieberg
Tim Nieberg
Jade University of Applied Sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jade-hs.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Trade-off between traffic overhead and reliability in multipath routing for wireless sensor networks
S Dulman, T Nieberg, J Wu, P Havinga
2003 IEEE Wireless Communications and Networking, 2003. WCNC 2003. 3, 1918-1922, 2003
3362003
Prolonging the lifetime of wireless sensor networks by cross-layer interaction
L Van Hoesel, T Nieberg, J Wu, PJM Havinga
IEEE Wireless Communications 11 (6), 78-86, 2004
2492004
Fast deterministic distributed maximal independent set computation on growth-bounded graphs
F Kuhn, T Moscibroda, T Nieberg, R Wattenhofer
Distributed Computing: 19th International Conference, DISC 2005, Cracow …, 2005
1502005
Advantages of a TDMA based, energy-efficient, self-organizing MAC protocol for WSNs
LFW van Hoesel, T Nieberg, HJ Kip, PJM Havinga
2004 IEEE 59th Vehicular Technology Conference. VTC 2004-Spring (IEEE Cat …, 2004
1212004
A PTAS for the minimum dominating set problem in unit disk graphs
T Nieberg, J Hurink
Approximation and Online Algorithms: Third International Workshop, WAOA 2005 …, 2006
1192006
Local approximation schemes for ad hoc and sensor networks
F Kuhn, T Nieberg, T Moscibroda, R Wattenhofer
Proceedings of the 2005 joint workshop on Foundations of mobile computing …, 2005
922005
A robust PTAS for maximum weight independent sets in unit disk graphs
T Nieberg, J Hurink, W Kern
Graph-Theoretic Concepts in Computer Science: 30th International Workshop …, 2005
812005
Collaborative algorithms for communication in wireless sensor networks
T Nieberg, S Dulman, P Havinga, L van Hoesel, J Wu
Ambient Intelligence: Impact on Embedded Sytem Design, 271-294, 2003
802003
Job-shop scheduling with limited capacity buffers
P Brucker, S Heitmann, J Hurink, T Nieberg
OR spectrum 28, 151-176, 2006
792006
A distributed and self-organizing scheduling algorithm for energy-efficient data aggregation in wireless sensor networks
S Chatterjea, T Nieberg, N Meratnia, P Havinga
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 4 (4), 1-41, 2008
632008
Approximation schemes for wireless networks
T Nieberg, J Hurink, W Kern
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 4 (4), 1-17, 2008
572008
BonnRoute: Algorithms and data structures for fast and good VLSI routing
M Gester, D Müller, T Nieberg, C Panten, C Schulte, J Vygen
ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES) 18 (2 …, 2013
522013
Operating room manager game
EW Hans, T Nieberg
INFORMS Transactions on Education 8 (1), 25-36, 2007
462007
Gridless pin access in detailed routing
T Nieberg
Proceedings of the 48th Design Automation Conference, 170-175, 2011
432011
Approximating minimum independent dominating sets in wireless networks
JL Hurink, T Nieberg
Information processing letters 109 (2), 155-160, 2008
362008
Independent and dominating sets in wireless communication graphs
T Nieberg
292006
A data aggregation framework for wireless sensor networks
H Karl, M Löbbers, T Nieberg
Proc. Dutch Technology Foundation ProRISC Workshop on Circuits, Systems and …, 2003
292003
Collaborative communication protocols for wireless sensor networks
SO Dulman, LFW van Hoesel, T Nieberg, PJM Havinga
Centre for Telematics and Information Technology (CTIT), 2003
282003
Wireless communication graphs
T Nieberg, J Hurink
Proceedings of the 2004 Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information …, 2004
272004
Local, distributed weighted matching on general and wireless topologies
T Nieberg
Proceedings of the fifth international workshop on Foundations of mobile …, 2008
202008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20