Παρακολούθηση
Paul Doliotis
Paul Doliotis
Research Software Engineer at TORC.ai | Daimler Trucks independent subsidiary
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα torc.ai - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Comparing gesture recognition accuracy using color and depth information
P Doliotis, A Stefan, C McMurrough, D Eckhard, V Athitsos
Proceedings of the 4th international conference on PErvasive technologies …, 2011
1792011
Hand shape and 3D pose estimation using depth data from a single cluttered frame
P Doliotis, V Athitsos, D Kosmopoulos, S Perantonis
Advances in Visual Computing: 8th International Symposium, ISVC 2012 …, 2012
612012
Intelligent modification of colors in digitized paintings for enhancing the visual perception of color-blind viewers
P Doliotis, G Tsekouras, CN Anagnostopoulos, V Athitsos
Artificial Intelligence Applications and Innovations III 5, 293-301, 2009
402009
A conditional random field-based model for joint sequence segmentation and classification
SP Chatzis, DI Kosmopoulos, P Doliotis
Pattern recognition 46 (6), 1569-1578, 2013
322013
A 3D perception-based robotic manipulation system for automated truck unloading
P Doliotis, CD McMurrough, A Criswell, MB Middleton, ST Rajan
2016 IEEE International Conference on Automation Science and Engineering …, 2016
272016
Toward a 3D body part detection video dataset and hand tracking benchmark
C Conly, P Doliotis, P Jangyodsuk, R Alonzo, V Athitsos
Proceedings of the 6th International Conference on PErvasive Technologies …, 2013
202013
Fusion of color and depth video for human behavior recognition in an assistive environment
DI Kosmopoulos, P Doliotis, V Athitsos, I Maglogiannis
Distributed, Ambient, and Pervasive Interactions: First International …, 2013
102013
Viewpoint Invariant Gesture Recognition And 3D Hand Pose Estimation Using RGB-D
P Doliotis
Computer Science & Engineering, 2014
22014
Erratum: Fusion of Color and Depth Video for Human Behavior Recognition in an Assistive Environment
DI Kosmopoulos, P Doliotis, I Maglogiannis
Distributed, Ambient, and Pervasive Interactions: First International …, 2013
2013
Towards faster activity search using embedding-based subsequence matching
P Papapetrou, P Doliotis, V Athitsos
Proceedings of the 2nd International Conference on PErvasive Technologies …, 2009
2009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10