Παρακολούθηση
Yiannis Stergiopoulos
Yiannis Stergiopoulos
Doctoral Student, Dept. Electrical & Computer Engineering, University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Distributed collaborative coverage-control schemes for non-convex domains
Y Stergiopoulos, M Thanou, A Tzes
IEEE Transactions on Automatic Control 60 (9), 2422-2427, 2015
662015
Collaborative visual area coverage
S Papatheodorou, A Tzes, Y Stergiopoulos
Robotics and Autonomous Systems 92, 126-138, 2017
552017
Spatially distributed area coverage optimisation in mobile robotic networks with arbitrary convex anisotropic patterns
Y Stergiopoulos, A Tzes
Automatica 49 (1), 232-237, 2013
512013
Cooperative positioning/orientation control of mobile heterogeneous anisotropic sensor networks for area coverage
Y Stergiopoulos, A Tzes
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1106-1111, 2014
452014
Adaptive input shaping for nonlinear systems: A case study
J Stergiopoulos, A Tzes
402007
Convex Voronoi-inspired space partitioning for heterogeneous networks: A coverage-oriented approach
Y Stergiopoulos, A Tzes
IET control theory & applications 4 (12), 2802-2812, 2010
392010
Voronoi-based coverage optimization for mobile networks with limited sensing range-a directional search approach
J Stergiopoulos, A Tzes
2009 American Control Conference, 2642-2647, 2009
342009
Distributed coverage using geodesic metric for non-convex environments
M Thanou, Y Stergiopoulos, A Tzes
2013 IEEE international conference on robotics and automation, 933-938, 2013
292013
Distributed area coverage control with imprecise robot localization: Simulation and experimental studies
S Papatheodorou, A Tzes, K Giannousakis, Y Stergiopoulos
International Journal of Advanced Robotic Systems 15 (5), 1729881418797494, 2018
252018
Coverage-oriented coordination of mobile heterogeneous networks
Y Stergiopoulos, A Tzes
2011 19th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), 175-180, 2011
242011
Distributed area coverage control with imprecise robot localization
S Papatheodorou, Y Stergiopoulos, A Tzes
2016 24th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 214-219, 2016
192016
An adaptive input shaping technique for the suppression of payload swing in three-dimensional overhead cranes with hoisting mechanism
J Stergiopoulos, A Tzes
2007 IEEE Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (EFTA …, 2007
192007
Decentralized swarm coordination: A combined coverage/connectivity approach
Y Stergiopoulos, A Tzes
Journal of Intelligent & Robotic Systems 64, 603-623, 2011
172011
Autonomous deployment of heterogeneous mobile agents with arbitrarily anisotropic sensing patterns
Y Stergiopoulos, A Tzes
2012 20th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), 1585-1590, 2012
162012
Connectivity-aware coordination of robotic networks for area coverage optimization
Y Stergiopoulos, Y Kantaros, A Tzes
2012 IEEE International Conference on Industrial Technology, 31-35, 2012
162012
Distributed control of mobile sensor networks under RF connectivity constraints
Y Stergiopoulos, Y Kantaros, A Tzes
International Journal of Distributed Sensor Networks 8 (6), 741821, 2012
152012
Modeling and control aspects of a uav with an attached manipulator
Y Stergiopoulos, E Kontouras, K Gkountas, K Giannousakis, A Tzes
2016 24th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 653-658, 2016
142016
Experimental verification of an adaptive input shaping scheme for hoisting cranes
J Stergiopoulos, G Konstantopoulos, A Tzes
2009 17th Mediterranean Conference on Control and Automation, 730-735, 2009
142009
Mobile robot odometry relying on data fusion from RF and ultrasound measurements in a wireless sensor framework
P Marantos, Y Koveos, J Stergiopoulos, A Panousopoulou, A Tzes
2008 16th Mediterranean Conference on Control and Automation, 523-528, 2008
132008
Convex Voronoi space-partitioning for coverage purposes in heterogeneous sensor networks
J Stergiopoulos, A Tzes
2009 European Control Conference (ECC), 2361-2366, 2009
112009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20