Παρακολούθηση
Su Nam Kim
Su Nam Kim
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα monash.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semeval-2010 task 8: Multi-way classification of semantic relations between pairs of nominals
I Hendrickx, SN Kim, Z Kozareva, P Nakov, DO Séaghdha, S Padó, ...
arXiv preprint arXiv:1911.10422, 2019
10642019
Automatic keyphrase extraction from scientific articles
SN Kim, O Medelyan, MY Kan, T Baldwin
Language resources and evaluation 47, 723-742, 2013
6502013
Multiword expressions.
T Baldwin, SN Kim
Handbook of natural language processing 2, 267-292, 2010
5082010
Automatic classification of sentences to support evidence based medicine
SN Kim, D Martinez, L Cavedon, L Yencken
BMC bioinformatics 12 (2), 1-10, 2011
2252011
Automatic interpretation of noun compounds using WordNet similarity
SN Kim, T Baldwin
International Conference on Natural Language Processing, 945-956, 2005
1432005
Tagging and linking web forum posts
SN Kim, L Wang, T Baldwin
Proceedings of the Fourteenth Conference on Computational Natural Language …, 2010
1202010
Re-examining automatic keyphrase extraction approaches in scientific articles
SN Kim, MY Kan
Proceedings of the Workshop on Multiword Expressions: Identification …, 2009
1202009
Classifying dialogue acts in one-on-one live chats
SN Kim, L Cavedon, T Baldwin
Proceedings of the 2010 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2010
1192010
Interpreting semantic relations in noun compounds via verb semantics
SN Kim, T Baldwin
Proceedings of the COLING/ACL 2006 Main Conference Poster Sessions, 491-498, 2006
912006
Predicting thread discourse structure over technical web forums
L Wang, M Lui, SN Kim, J Nivre, T Baldwin
Proceedings of the 2011 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2011
782011
Semeval-2010 task 9: The interpretation of noun compounds using paraphrasing verbs and prepositions
C Butnariu, SN Kim, P Nakov, DO Séaghdha, S Szpakowicz, T Veale
Proceedings of the Workshop on Semantic Evaluations: Recent Achievements and …, 2009
782009
Evaluating n-gram based evaluation metrics for automatic keyphrase extraction
SN Kim, T Baldwin, MY Kan
Proceedings of the 23rd International Conference on Computational …, 2010
692010
An unsupervised approach to domain-specific term extraction
N VRL
Australasian Language Technology Association Workshop 2009, 94, 2009
672009
A re-examination of lexical association measures
HH Hoang, SN Kim, MY Kan
Proceedings of the Workshop on Multiword Expressions: Identification …, 2009
532009
Large-scale noun compound interpretation using bootstrapping and the web as a corpus
SN Kim, P Nakov
arXiv preprint arXiv:1911.12085, 2019
402019
Classifying dialogue acts in multi-party live chats
SN Kim, L Cavedon, T Baldwin
Proceedings of the 26th Pacific Asia Conference on Language, Information …, 2012
392012
How to pick out token instances of English verb-particle constructions
SN Kim, T Baldwin
Language resources and evaluation 44, 97-113, 2010
352010
Automatic identification of English verb particle constructions using linguistic features
SN Kim, T Baldwin
Proceedings of the Third ACL-SIGSEM Workshop on Prepositions, 2006
282006
Detecting compositionality of English verb-particle constructions using semantic similarity
SN Kim, T Baldwin
Proceedings of the 7th Meeting of the Pacific Association for Computational …, 2007
252007
Statistical modeling of multiword expressions
SN Kim
Ph. D. thesis, University of Melbourne, Melbourne, 2008
242008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20