Παρακολούθηση
Su Nam Kim
Su Nam Kim
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα monash.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semeval-2010 task 8: Multi-way classification of semantic relations between pairs of nominals
I Hendrickx, SN Kim, Z Kozareva, P Nakov, DO Séaghdha, S Padó, ...
arXiv preprint arXiv:1911.10422, 2019
8642019
Automatic keyphrase extraction from scientific articles
SN Kim, O Medelyan, MY Kan, T Baldwin
Language resources and evaluation 47 (3), 723-742, 2013
5722013
Multiword expressions.
T Baldwin, SN Kim
Handbook of natural language processing 2, 267-292, 2010
4562010
Automatic classification of sentences to support evidence based medicine
SN Kim, D Martinez, L Cavedon, L Yencken
BMC bioinformatics 12 (2), 1-10, 2011
2022011
Automatic interpretation of noun compounds using WordNet similarity
SN Kim, T Baldwin
International Conference on Natural Language Processing, 945-956, 2005
1372005
Classifying dialogue acts in one-on-one live chats
SN Kim, L Cavedon, T Baldwin
Proceedings of the 2010 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2010
1172010
Tagging and linking web forum posts
SN Kim, L Wang, T Baldwin
Proceedings of the Fourteenth Conference on Computational Natural Language …, 2010
1172010
Re-examining automatic keyphrase extraction approaches in scientific articles
SN Kim, MY Kan
Proceedings of the Workshop on Multiword Expressions: Identification …, 2009
1162009
Interpreting semantic relations in noun compounds via verb semantics
SN Kim, T Baldwin
Proceedings of the COLING/ACL 2006 Main Conference Poster Sessions, 491-498, 2006
912006
Predicting thread discourse structure over technical web forums
L Wang, M Lui, SN Kim, J Nivre, T Baldwin
Proceedings of the 2011 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2011
752011
Semeval-2010 task 9: The interpretation of noun compounds using paraphrasing verbs and prepositions
C Butnariu, SN Kim, P Nakov, DO Séaghdha, S Szpakowicz, T Veale
Proceedings of the Workshop on Semantic Evaluations: Recent Achievements and …, 2009
732009
Evaluating n-gram based evaluation metrics for automatic keyphrase extraction
SN Kim, T Baldwin, MY Kan
Proceedings of the 23rd International Conference on Computational …, 2010
662010
An unsupervised approach to domain-specific term extraction
N VRL
Australasian Language Technology Association Workshop 2009, 94, 2009
642009
A re-examination of lexical association measures
HH Hoang, SN Kim, MY Kan
Proceedings of the Workshop on Multiword Expressions: Identification …, 2009
512009
Large-scale noun compound interpretation using bootstrapping and the web as a corpus
SN Kim, P Nakov
arXiv preprint arXiv:1911.12085, 2019
392019
Classifying dialogue acts in multi-party live chats
SN Kim, L Cavedon, T Baldwin
Proceedings of the 26th Pacific Asia Conference on Language, Information …, 2012
382012
How to pick out token instances of English verb-particle constructions
SN Kim, T Baldwin
Language resources and evaluation 44 (1), 97-113, 2010
322010
Automatic identification of English verb particle constructions using linguistic features
SN Kim, T Baldwin
Proceedings of the Third ACL-SIGSEM Workshop on Prepositions, 2006
292006
Detecting compositionality of English verb-particle constructions using semantic similarity
SN Kim, T Baldwin
Proceedings of the 7th Meeting of the Pacific Association for Computational …, 2007
242007
A lexical semantic approach to interpreting and bracketing English noun compounds
SN Kim, T Baldwin
Natural Language Engineering 19 (3), 385-407, 2013
222013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20