Παρακολούθηση
Geraldine Finlayson
Geraldine Finlayson
Gibraltar Museum
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gibraltar.gi
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Late survival of Neanderthals at the southernmost extreme of Europe
C Finlayson, F Giles Pacheco, J Rodríguez-Vidal, DA Fa, ...
Nature 443 (7113), 850-853, 2006
5392006
A rock engraving made by Neanderthals in Gibraltar
J Rodríguez-Vidal, F d’Errico, FG Pacheco, R Blasco, J Rosell, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (37), 13301-13306, 2014
2832014
Birds of a feather: Neanderthal exploitation of raptors and corvids
C Finlayson, K Brown, R Blasco, J Rosell, JJ Negro, GR Bortolotti, ...
Public Library of Science 7 (9), e45927, 2012
2622012
The genomic history of the Iberian Peninsula over the past 8000 years
I Olalde, S Mallick, N Patterson, N Rohland, V Villalba-Mouco, M Silva, ...
Science 363 (6432), 1230-1234, 2019
2562019
Earliest known use of marine resources by Neanderthals
M Cortés-Sánchez, A Morales-Muñiz, MD Simón-Vallejo, ...
PloS one 6 (9), e24026, 2011
2292011
A coastal reservoir of biodiversity for Upper Pleistocene human populations: palaeoecological investigations in Gorham's Cave (Gibraltar) in the context of the Iberian Peninsula
JS Carrión, C Finlayson, S Fernández, G Finlayson, E Allué, ...
Quaternary Science Reviews 27 (23-24), 2118-2135, 2008
1812008
Climate forcing and Neanderthal extinction in Southern Iberia: insights from a multiproxy marine record
FJ Jimenez-Espejo, F Martínez-Ruiz, C Finlayson, A Paytan, T Sakamoto, ...
Quaternary Science Reviews 26 (7-8), 836-852, 2007
1272007
Gorham's Cave, Gibraltar—the persistence of a Neanderthal population
C Finlayson, DA Fa, FJ Espejo, JS Carrión, G Finlayson, FG Pacheco, ...
Quaternary International 181 (1), 64-71, 2008
1182008
Paleoflora y paleovegetación de la peninsula Iberica e Islas Baleares: Plioceno-Cuaternario
W Fletcher, JS Carrión, S Fernández, P González-Sampériz, ...
Ministerio de Economía y Competitividad, 2012
1022012
The earliest pigeon fanciers
R Blasco, C Finlayson, J Rosell, AS Marco, S Finlayson, G Finlayson, ...
Scientific Reports 4 (1), 1-7, 2014
862014
Small game and marine resource exploitation by Neanderthals: the evidence from Gibraltar
K Brown, DA Fa, G Finlayson, C Finlayson
Trekking the Shore, 247-272, 2011
842011
Southern Iberia as a refuge for the last Neanderthal populations
R Jennings, C Finlayson, D Fa, G Finlayson
Journal of Biogeography 38 (10), 1873-1885, 2011
792011
The coastal shelf of the Mediterranean and beyond: corridor and refugium for human populations in the Pleistocene
G Bailey, JS Carrion, DA Fa, C Finlayson, G Finlayson, J Rodriguez-Vidal
Quaternary Science Reviews 27 (23-24), 2095-2099, 2008
752008
Climatic conditions for the last Neanderthals: Herpetofaunal record of Gorham's Cave, Gibraltar
HA Blain, CP Gleed-Owen, JM López-García, JS Carrión, R Jennings, ...
Journal of human evolution 64 (4), 289-299, 2013
612013
Caves as archives of ecological and climatic changes in the Pleistocene—the case of Gorham's Cave, Gibraltar
G Finlayson, C Finlayson, FG Pacheco, JR Vidal, JS Carrión, JMR Espejo
Quaternary international 181 (1), 55-63, 2008
502008
Did the moderns kill off the Neanderthals? A reply to F. d’Errico and Sánchez Goñi
C Finlayson, DA Fa, G Finlayson, FG Pacheco, JR Vidal
Quaternary Science Reviews 23 (9-10), 1205-1209, 2004
492004
The Homo habitat niche: using the avian fossil record to depict ecological characteristics of Palaeolithic Eurasian hominins
C Finlayson, J Carrión, K Brown, G Finlayson, A Sánchez-Marco, D Fa, ...
Quaternary Science Reviews 30 (11-12), 1525-1532, 2011
442011
The tools of the last Neanderthals: Morphotechnical characterisation of the lithic industry at level IV of Gorham’s Cave, Gibraltar
FG Pacheco, FJG Guzmán, JMG López, AS Pérez, C Finlayson, JR Vidal, ...
Quaternary international 247, 151-161, 2012
412012
Last Neanderthals in the warmest refugium of Europe: Palynological data from Vanguard Cave
JS Carrión, J Ochando, S Fernández, R Blasco, J Rosell, M Munuera, ...
Review of Palaeobotany and Palynology 259, 63-80, 2018
342018
Trekking the shore: Changing coastlines and the antiquity of coastal settlement
NF Bicho, JA Haws, LG Davis
Springer, 2011
342011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20