Παρακολούθηση
ahlem mifdaoui
ahlem mifdaoui
University of Toulouse / ISAE
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isae.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
DAPS: Intelligent delay-aware packet scheduling for multipath transport
N Kuhn, E Lochin, A Mifdaoui, G Sarwar, O Mehani, R Boreli
2014 IEEE international conference on communications (ICC), 1222-1227, 2014
1302014
Ethernet–a survey on its fields of application
J Sommer, S Gunreben, F Feller, M Kohn, A Mifdaoui, D Saß, J Scharf
IEEE Communications Surveys & Tutorials 12 (2), 263-284, 2010
722010
Full Duplex Switched Ethernet for Next Generation 1553B-based Applications
A Mifdaoui, F Frances, C Fraboul
Real Time and Embedded Technology and Applications Symposium, 2007. RTAS'07 …, 2007
59*2007
Mitigating receiver's buffer blocking by delay aware packet scheduling in multipath data transfer
G Sarwar, R Boreli, E Lochin, A Mifdaoui, G Smith
2013 27th international conference on advanced information networking and …, 2013
512013
Fly-by-wireless for next generation aircraft: Challenges and potential solutions
DK Dang, A Mifdaoui, T Gayraud
2012 IFIP Wireless days, 1-8, 2012
452012
Performance analysis of a master/slave switched Ethernet for military embedded applications
A Mifdaoui, F Frances, C Fraboul
Industrial Informatics, IEEE Transactions on 6 (4), 534-547, 2010
44*2010
Performance evaluation of multipath transport protocol in heterogeneous network environments
G Sarwar, R Boreli, E Lochin, A Mifdaoui
2012 International symposium on communications and information technologies …, 2012
202012
Frame Packing Strategy within Gateways for Multi-cluster Avionics Embedded Networks
H Ayed, A Mifdaoui, C Fraboul
18*2012
Timing analysis of TDMA-based networks using network calculus and integer linear programming
DK Dang, A Mifdaoui
2014 IEEE 22nd International Symposium on Modelling, Analysis & Simulation …, 2014
172014
Design and analysis of UWB-based network for reliable and timely communications in safety-critical avionics
DK Dang, A Mifdaoui, T Gayraud
2014 10th IEEE Workshop on Factory Communication Systems (WFCS 2014), 1-10, 2014
172014
Network calculus-based timing analysis of AFDX networks with strict priority and TSN/BLS shapers
A Finzi, A Mifdaoui, F Frances, E Lochin
2018 IEEE 13th International Symposium on Industrial Embedded Systems (SIES …, 2018
162018
Incorporating TSN/BLS in AFDX for mixed-criticality applications: Model and timing analysis
A Finzi, A Mifdaoui, F Frances, E Lochin
2018 14th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems (WFCS …, 2018
142018
Worst-case timing analysis of ring networks with cyclic dependencies using network calculus
A Amari, A Mifdaoui
2017 IEEE 23rd International Conference on Embedded and Real-Time Computing …, 2017
142017
AeroRing: Avionics full duplex ethernet ring with high availability and QoS management
A Amari, A Mifdaoui, F Frances, J Lacan, D Rambaud, L Urbain
European Congress on Embedded Real Time Software and systems 2016, pp. 150-158, 2016
142016
WOPANets: a tool for WOrst case Performance Analysis of embedded Networks
A Mifdaoui, H Ayed
2010 15th IEEE International Workshop on Computer Aided Modeling, Analysis …, 2010
142010
Buffer-Aware Worst-Case Timing Analysis of Wormhole NoCs Using Network Calculus
F Giroudot, A Mifdaoui
IEEE RTAS, 1-12, 2018
132018
On cyclic dependencies and regulators in time-sensitive networks
L Thomas, JY Le Boudec, A Mifdaoui
2019 IEEE Real-Time Systems Symposium (RTSS), 299-311, 2019
122019
Beyond the accuracy-complexity tradeoffs of compositional analyses using network calculus for complex networks
A Mifdaoui, T Leydier
10th International Workshop on Compositional Theory and Technology for Real …, 2017
122017
Worst-case timing analysis of AFDX networks with multiple TSN/BLS shapers
A Finzi, A Mifdaoui
IEEE Access 8, 106765-106784, 2020
92020
Mixed-criticality on the AFDX network: Challenges and potential solutions
A Finzi, A Mifdaoui, F Frances, E Lochin
The 9th European Congress EMBEDDED REAL TIME SOFTWARE AND SYSTEMS (ERTS 2018 …, 2018
82018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20