Παρακολούθηση
Marios Touloupou, Ph.D.
Marios Touloupou, Ph.D.
Senior Researcher | Department of Digital Innovation, University of Nicosia, Cyprus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unic.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Comparison of management and orchestration solutions for the 5G era
P Trakadas, P Karkazis, HC Leligou, T Zahariadis, F Vicens, A Zurita, ...
Journal of Sensor and Actuator Networks 9 (1), 4, 2020
552020
Internet of medical things (IoMT): acquiring and transforming data into HL7 FHIR through 5G network slicing
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, M Touloupou, E Kapassa, D Kyriazis
Emerg. Sci. J 3 (2), 64-77, 2019
482019
An innovative ehealth system powered by 5G network slicing
E Kapassa, M Touloupou, A Mavrogiorgou, A Kiourtis, D Giannouli, ...
2019 Sixth International Conference on Internet of Things: Systems …, 2019
462019
Deployment and analysis of a blockchain-based local energy market
D Strepparava, L Nespoli, E Kapassa, M Touloupou, L Katelaris, V Medici
Energy Reports 8, 99-113, 2022
402022
5gtango: A beyond-mano service platform
C Parada, J Bonnet, E Fotopoulou, A Zafeiropoulos, E Kapassa, ...
2018 European Conference on Networks and Communications (EuCNC), 26-30, 2018
352018
SLAs in 5G: A complete framework facilitating VNF-and NS-tailored SLAs management
E Kapassa, M Touloupou, D Kyriazis
2018 32nd International Conference on Advanced Information Networking and …, 2018
322018
Dynamic 5G slices for IoT applications with diverse requirements
E Kapassa, M Touloupou, P Stavrianos, D Kyriazis
2018 Fifth International Conference on Internet of Things: Systems …, 2018
292018
5G & SLAs: Automated proposition and management of agreements towards QoS enforcement
E Kapassa, M Touloupou, A Mavrogiorgou, D Kyriazis
2018 21st Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks and …, 2018
262018
A systematic literature review towards a blockchain benchmarking framework
M Touloupou, M Themistocleous, E Iosif, K Christodoulou
IEEE Access, 2023
242023
Blockchain application in P2P energy markets: Social and legal aspects
CE Borges, E Kapassa, M Touloupou, J Legarda Macon, ...
Connection Science 34 (1), 1066-1088, 2022
202022
The road to the future of healthcare: Transmitting interoperable healthcare data through a 5G based communication platform
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, M Touloupou, E Kapassa, D Kyriazis, ...
Information Systems: 15th European, Mediterranean, and Middle Eastern …, 2019
192019
An integrated SLA management framework in a 5G environment
M Touloupou, E Kapassa, C Symvoulidis, P Stavrianos, D Kyriazis
2019 22nd Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks and …, 2019
162019
Blockchain in smart energy grids: a market analysis
E Kapassa, M Themistocleous, JR Quintanilla, M Touloupos, M Papadaki
Information Systems: 17th European, Mediterranean, and Middle Eastern …, 2020
142020
Towards a framework for understanding the performance of blockchains
M Touloupou, K Christodoulou, A Inglezakis, E Iosif, M Themistocleous
2021 3rd Conference on Blockchain Research & Applications for Innovative …, 2021
132021
A KPI-enabled NFV MANO architecture for network slicing with QoS
P Alemany, A Román, R Vilalta, A Pol, J Bonnet, E Kapassa, M Touloupou, ...
IEEE Communications Magazine 59 (7), 44-50, 2021
122021
Network slicing over a packet/optical network for vertical applications applied to multimedia real-time communications
P Alemany, JL de la Cruz, A Pol, A Roman, P Trakadas, P Karkazis, ...
2019 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined …, 2019
122019
Managing and optimizing quality of service in 5G environments across the complete SLA lifecycle
E Kapassa, M Touloupou, P Stavrianos, G Xylouris, D Kyriazis
Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal 4 (1), 329-342, 2019
102019
Island: An interlinked semantically-enriched blockchain data framework
A Kalafatelis, K Panagos, AE Giannopoulos, ST Spantideas, NC Kapsalis, ...
Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services: 18th International …, 2021
92021
Benchmarking Blockchains: The case of XRP Ledger and Beyond
M Touloupou, K Christodoulou, A Inglezakis, E Iosif, M Themistocleous
82022
Local electricity and flexibility markets: Swot analysis and recommendations
E Kapassa, M Touloupou, M Themistocleous
2021 6th International Conference on Smart and Sustainable Technologies …, 2021
72021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20