Παρακολούθηση
Marios Touloupou
Marios Touloupou
Researcher | PhD Candidate, Department of Digital Innovation, University of Nicosia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unic.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Comparison of management and orchestration solutions for the 5G era
P Trakadas, P Karkazis, HC Leligou, T Zahariadis, F Vicens, A Zurita, ...
Journal of Sensor and Actuator Networks 9 (1), 4, 2020
422020
Internet of medical things (IoMT): acquiring and transforming data into HL7 FHIR through 5G network slicing
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, M Touloupou, E Kapassa, D Kyriazis
Emerg. Sci. J 3 (2), 64-77, 2019
402019
An innovative ehealth system powered by 5G network slicing
E Kapassa, M Touloupou, A Mavrogiorgou, A Kiourtis, D Giannouli, ...
2019 Sixth International Conference on Internet of Things: Systems …, 2019
362019
5gtango: A beyond-mano service platform
C Parada, J Bonnet, E Fotopoulou, A Zafeiropoulos, E Kapassa, ...
2018 European Conference on Networks and Communications (EuCNC), 26-30, 2018
322018
Dynamic 5G slices for IoT applications with diverse requirements
E Kapassa, M Touloupou, P Stavrianos, D Kyriazis
2018 Fifth International Conference on Internet of Things: Systems …, 2018
272018
SLAs in 5G: A complete framework facilitating VNF-and NS-tailored SLAs management
E Kapassa, M Touloupou, D Kyriazis
2018 32nd International Conference on Advanced Information Networking and …, 2018
252018
Deployment and analysis of a blockchain-based local energy market
D Strepparava, L Nespoli, E Kapassa, M Touloupou, L Katelaris, V Medici
Energy Reports 8, 99-113, 2022
232022
5G & SLAs: Automated proposition and management of agreements towards QoS enforcement
E Kapassa, M Touloupou, A Mavrogiorgou, D Kyriazis
2018 21st Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks and …, 2018
212018
The road to the future of healthcare: Transmitting interoperable healthcare data through a 5G based communication platform
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, M Touloupou, E Kapassa, D Kyriazis, ...
Information Systems: 15th European, Mediterranean, and Middle Eastern …, 2019
182019
An integrated SLA management framework in a 5G environment
M Touloupou, E Kapassa, C Symvoulidis, P Stavrianos, D Kyriazis
2019 22nd Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks and …, 2019
162019
Blockchain in smart energy grids: a market analysis
E Kapassa, M Themistocleous, JR Quintanilla, M Touloupos, M Papadaki
Information Systems: 17th European, Mediterranean, and Middle Eastern …, 2020
142020
Towards a framework for understanding the performance of blockchains
M Touloupou, K Christodoulou, A Inglezakis, E Iosif, M Themistocleous
2021 3rd Conference on Blockchain Research & Applications for Innovative …, 2021
102021
Blockchain application in P2P energy markets: Social and legal aspects
CE Borges, E Kapassa, M Touloupou, J Legarda Macón, ...
Connection Science 34 (1), 1066-1088, 2022
92022
A kpi-enabled nfv mano architecture for network slicing with qos
P Alemany, A Román, R Vilalta, A Pol, J Bonnet, E Kapassa, M Touloupou, ...
IEEE Communications Magazine 59 (7), 44-50, 2021
92021
Network slicing over a packet/optical network for vertical applications applied to multimedia real-time communications
P Alemany, JL de la Cruz, A Pol, A Roman, P Trakadas, P Karkazis, ...
2019 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined …, 2019
92019
Managing and optimizing quality of service in 5g environments across the complete sla lifecycle
E Kapassa, M Touloupou, P Stavrianos, G Xylouris, D Kyriazis
Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal 4 (1), 329-342, 2019
72019
A Systematic Literature Review Towards a Blockchain Benchmarking Framework
M Touloupou, M Themistocleous, E Iosif, K Christodoulou
IEEE Access, 2022
62022
Local electricity and flexibility markets: Swot analysis and recommendations
E Kapassa, M Touloupou, M Themistocleous
2021 6th International Conference on Smart and Sustainable Technologies …, 2021
52021
A smart distributed marketplace
E Kapassa, M Touloupos, D Kyriazis, M Themistocleous
Information Systems: 16th European, Mediterranean, and Middle Eastern …, 2020
52020
Advanced NFV features applied to multimedia real-time communications use case
A Pol, A Roman, P Trakadas, P Karkazis, E Kapassa, M Touloupou, ...
2019 IEEE 2nd 5G World Forum (5GWF), 323-328, 2019
52019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20