Παρακολούθηση
paolo paolini
paolo paolini
Full Professor Politecnico di Milano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polimi.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
HDM—a model-based approach to hypertext application design
F Garzotto, P Paolini, D Schwabe
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 11 (1), 1-26, 1993
11231993
Hypermedia design, analysis, and evaluation issues
F Garzotto, L Mainetti, P Paolini
Communications of the ACM 38 (8), 74-86, 1995
3881995
Model-driven development of Web applications: the AutoWeb system
P Fraternali, P Paolini
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 18 (4), 323-382, 2000
2732000
Extending UML for modeling web applications
L Baresi, F Garzotto, P Paolini
Proceedings of the 34th Annual Hawaii International Conference on System …, 2001
2552001
A conceptual model and a tool environment for developing more scalable, dynamic, and customizable web applications
P Fraternali, P Paolini
International Conference on Extending Database Technology, 419-435, 1998
2071998
From web sites to web applications: New issues for conceptual modeling
L Baresi, F Garzotto, P Paolini
International Conference on Conceptual Modeling, 89-100, 2000
2022000
Properties and update semantics of consistent views
G Gottlob, P Paolini, R Zicari
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 13 (4), 486-524, 1988
2001988
HDM—A model for the design of hypertext applications
F Garzotto, P Paolini, D Schwabe
Proceedings of the third annual ACM conference on Hypertext, 313-328, 1991
1761991
SUE inspection: an effective method for systematic usability evaluation of hypermedia
M Matera, MF Costabile, F Garzotto, P Paolini
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and …, 2002
1432002
Goal-driven requirements analysis for hypermedia-intensive Web applications
D Bolchini, P Paolini
Requirements Engineering 9 (2), 85-103, 2004
1302004
“Modeling-by-Patterns” of Web Applications
F Garzotto, P Paolini, D Bolchini, S Valenti
International Conference on Conceptual Modeling, 293-306, 1999
1151999
Collective digital storytelling at school as a whole-class interaction
N Di Blas, P Paolini, A Sabiescu
Proceedings of the 9th international Conference on interaction Design and …, 2010
1022010
Binary Logical Associations in Data Modelling.
G Bracchi, P Paolini, G Pelagatti
IFIP Working Conference on Modelling in Data Base Management Systems 12, 1976
941976
Usable accessibility” to the Web for blind users
N Di Blas, P Paolini, M Speroni
Proceedings of 8th ERCIM Workshop: User Interfaces for All, Vienna, 2004
882004
Interactive storytelling for children
F Garzotto, P Paolini, A Sabiescu
Proceedings of the 9th international conference on interaction design and …, 2010
862010
Digital storytelling as a whole-class learning activity: Lessons from a three-years project
ND Blas, F Garzotto, P Paolini, A Sabiescu
joint international conference on interactive digital storytelling, 14-25, 2009
822009
A survey on web modeling approaches for ubiquitous web applications
W Schwinger, W Retschitzegger, A Schauerhuber, G Kappel, M Wimmer, ...
International Journal of Web Information Systems, 2008
762008
Information reuse in hypermedia applications
F Garzotto, L Mainetti, P Paolini
Proceedings of the The seventh ACM conference on Hypertext, 93-104, 1996
751996
Interactive dialogue model: a design technique for multichannel applications
D Bolchini, P Paolini
IEEE transactions on multimedia 8 (3), 529-541, 2006
742006
Adding multimedia collections to the Dexter model
F Garzotto, L Mainetti, P Paolini
Proceedings of the 1994 ACM European conference on Hypermedia technology, 70-80, 1994
721994
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20