Παρακολούθηση
Gabriele Procaccini
Gabriele Procaccini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα szn.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The genome of the seagrass Zostera marina reveals angiosperm adaptation to the sea
JL Olsen, P Rouzé, B Verhelst, YC Lin, T Bayer, J Collen, E Dattolo, ...
Nature 530 (7590), 331-335, 2016
5002016
North Atlantic phylogeography and large‐scale population differentiation of the seagrass Zostera marina L.
JL Olsen, WT Stam, JA Coyer, TBH Reusch, M Billingham, C Boström, ...
Molecular ecology 13 (7), 1923-1941, 2004
3552004
Assessing genetic diversity in clonal organisms: low diversity or low resolution? Combining power and cost efficiency in selecting markers
S Arnaud-Haond, F Alberto, S Teixeira, G Procaccini, EA Serrao, ...
Journal of Heredity 96 (4), 434-440, 2005
2182005
Intraspecific diversity in Scrippsiella trochoidea (Dinophyceae): evidence for cryptic species
M Montresor, S Sgrosso, G Procaccini, WHCF Kooistra
Phycologia 42 (1), 56-70, 2003
1952003
Contribution of genetics and genomics to seagrass biology and conservation
G Procaccini, JL Olsen, TBH Reusch
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 350 (1-2), 234-259, 2007
1912007
Vicariance patterns in the Mediterranean Sea: east-west cleavage and low dispersal in the endemic seagrass Posidonia oceanica.
S Arnaud-Haond, M Migliaccio, E Diaz-Almela, S Teixeira, ...
Journal Of Biogeography 34 (6), 963-976, 2007
1882007
THE WESTERN MEDITERRANEAN
G Procaccini, MC Buia, MC Gambi, M Perez, G Pergent, C Pergent-Martini, ...
World atlas of seagrasses, 48-58, 2003
185*2003
Toxic Pseudo-nitzschia multistriata (Bacillariophyceae) from the Gulf of Naples: morphology, toxin analysis and phylogenetic relationships with other Pseudo-nitzschia species
L Orsini, D Sarno, G Procaccini, R Poletti, J Dahlmann, M Montresor
European Journal of Phycology 37 (2), 247-257, 2002
1732002
Seagrass evolution, ecology and conservation: a genetic perspective
M Waycott, G Procaccini, D Les, THB Reusch
Seagrass: Biology, Ecology and Conservation, 2006
1692006
Bipolar distribution of the cyst-forming dinoflagellate Polarella glacialis
M Montresor, C Lovejoy, L Orsini, G Procaccini, S Roy
Polar Biology 26, 186-194, 2003
1672003
Multiple rDNA ITS-types within the diatom Pseudo-nitzschia delicatissima (Bacillariophyceae) and their relative abundances across a spring bloom in the Gulf of Naples
L Orsini, G Procaccini, D Sarno, M Montresor
Marine Ecology Progress Series 271, 87-98, 2004
1642004
Phylogeography of the invasive seaweed Asparagopsis (Bonnemaisoniales, Rhodophyta) reveals cryptic diversity
N Andreakis, G Procaccini, C Maggs, WHCF Kooistra
Molecular ecology 16 (11), 2285-2299, 2007
1582007
POLARELLA GLACIALIS, GEN. NOV., SP. NOV. (DINOPHYCEAE): SUESSIACEAE ARE STILL ALIVE!
M Montresor, G Procaccini, DK Stoecker
Journal of Phycology 35 (1), 186-197, 1999
1521999
Evolution of the nitric oxide synthase family in metazoans
N Andreakis, S D’Aniello, R Albalat, FP Patti, J Garcia-Fernandez, ...
Molecular Biology and Evolution 28 (1), 163-179, 2011
1442011
Assessment of genetic diversity of seagrass populations using DNA fingerprinting: implications for population stability and management.
RS Alberte, GK Suba, G Procaccini, RC Zimmerman, SR Fain
Proceedings of the National Academy of Sciences 91 (3), 1049-1053, 1994
1401994
Population genetics of dwarf eelgrass Zostera noltii throughout its biogeographic range
JA Coyer, OE Diekmann, EA Serrao, G Procaccini, N Milchakova, ...
Marine Ecology Progress Series 281, 51-62, 2004
1342004
Harnessing positive species interactions as a tool against climate-driven loss of coastal biodiversity
F Bulleri, BK Eriksson, A Queirós, L Airoldi, F Arenas, C Arvanitidis, ...
PLoS biology 16 (9), e2006852, 2018
1302018
Asparagopsis taxiformis and Asparagopsis armata (Bonnemaisoniales, Rhodophyta): genetic and morphological identification of Mediterranean populations
N Andreakis, G Procaccini, WHCF Kooistra
European journal of phycology 39 (3), 273-283, 2004
1302004
Genetic structure in the Mediterranean seagrass Posidonia oceanica: disentangling past vicariance events from contemporary patterns of gene flow
IA Serra, AM Innocenti, G Di Maida, S Calvo, M Migliaccio, E Zambianchi, ...
Molecular ecology 19 (3), 557-568, 2010
1222010
Physiological and molecular evidence of inter- and intra-specific differential heat tolerance in Mediterranean seagrasses
L Marín-Guirao, JM Ruiz, E Dattolo, R Garcia-Munoz, G Procaccini
Scientific Reports 6, 28615, 2016
117*2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20