Παρακολούθηση
Romaric Gaudel
Romaric Gaudel
Assistant professor, Computer Science dept. of Ensai, member of CREST
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ensai.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hybrid recommender system based on autoencoders
F Strub, R Gaudel, J Mary
Proceedings of the 1st workshop on deep learning for recommender systems, 11-16, 2016
2082016
Feature selection as a one-player game
R Gaudel, M Sebag
International Conference on Machine Learning, 359--366, 2010
1002010
Bandits and recommender systems
J Mary, R Gaudel, P Preux
International Workshop on Machine Learning, Optimization and Big Data, 325-336, 2015
562015
Efficient eigen-updating for spectral graph clustering
C Dhanjal, R Gaudel, S Clémençon
Neurocomputing 131, 440-452, 2014
522014
Hybrid collaborative filtering with autoencoders
F Strub, J Mary, R Gaudel
arXiv preprint arXiv:1603.00806, 2016
352016
A principled method for exploiting opening books
R Gaudel, JB Hoock, J Pérez, N Sokolovska, O Teytaud
International conference on computers and games, 136-144, 2010
192010
Hybrid collaborative filtering with neural networks
F Strub, J Mary, R Gaudel
142016
Online matrix completion through nuclear norm regularisation
C Dhanjal, R Gaudel, S Clémençon
Proceedings of the 2014 SIAM International Conference on Data Mining, 623-631, 2014
142014
Bandits warm-up cold recommender systems
J Mary, R Gaudel, P Philippe
arXiv preprint arXiv:1407.2806, 2014
122014
Collaborative filtering with localised ranking
C Dhanjal, R Gaudel, S Clémençon
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 29 (1), 2015
82015
Incremental spectral clustering with the normalised laplacian
C Dhanjal, R Gaudel, S Clémençon
DISCML-3rd NIPS Workshop on Discrete Optimization in Machine Learning-2011, 2011
82011
Collaborative filtering as a multi-armed bandit
F Guillou, R Gaudel, P Preux
NIPS'15 Workshop: Machine Learning for eCommerce, 2015
72015
Large-scale bandit recommender system
F Guillou, R Gaudel, P Preux
International Workshop on Machine Learning, Optimization, and Big Data, 204-215, 2016
62016
Scalable explore-exploit collaborative filtering
F Guillou, R Gaudel, P Preux
Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS'16), 2016
62016
User Engagement as Evaluation: a Ranking or a Regression Problem?
F Guillou, R Gaudel, J Mary, P Preux
Proceedings of the 2014 Recommender Systems Challenge, 7-12, 2014
62014
Clustering rankings in the Fourier domain
S Clémençon, R Gaudel, J Jakubowicz
Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in …, 2011
62011
Noise variance estimation in DS-CDMA and its effects on the individually optimum receiver
R Gaudel, F Bonnet, JB Domelevo-Entfellner, A Roumy
2006 IEEE 7th Workshop on Signal Processing Advances in Wireless …, 2006
62006
A phase transition-based perspective on multiple instance kernels
R Gaudel, M Sebag, A Cornuéjols
International Conference on Inductive Logic Programming, 112-121, 2007
42007
Sequential Collaborative Ranking Using (No-) Click Implicit Feedback
F Guillou, R Gaudel, P Preux
International Conference on Neural Information Processing, 288-296, 2016
22016
AUC Optimisation and Collaborative Filtering
C Dhanjal, R Gaudel, S Clemencon
arXiv preprint arXiv:1508.06091, 2015
22015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20