Παρακολούθηση
Ian Moffat
Ian Moffat
Archaeology, College of Humanities, Arts and Social Sciences, Flinders University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα flinders.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mapping of bioavailable strontium isotope ratios in France for archaeological provenance studies
M Willmes, CP Bataille, HF James, I Moffat, L McMorrow, L Kinsley, ...
Applied Geochemistry 90, 75-86, 2018
1132018
The IRHUM (Isotopic Reconstruction of Human Migration) database--bioavailable strontium isotope ratios for geochemical fingerprinting in France.
M Willmes, L McMorrow, L Kinsley, R Armstrong, M Aubert, S Eggins, ...
Earth System Science Data Discussions 6 (2), 2014
822014
Rapid response of silicate weathering rates to climate change in the Himalaya
A Dosseto, N Vigier, RC Joannes-Boyau, I Moffat, T Singh, P Srivastava
562015
Elemental signatures of Australopithecus africanus teeth reveal seasonal dietary stress
R Joannes-Boyau, JW Adams, C Austin, M Arora, I Moffat, AIR Herries, ...
Nature 572 (7767), 112-115, 2019
512019
In situ oxygen isotope micro-analysis of faunal material and human teeth using a SHRIMP II: a new tool for palaeo-ecology and archaeology
M Aubert, IS Williams, K Boljkovac, I Moffat, MH Moncel, E Dufour, R Grün
Journal of Archaeological Science 39 (10), 3184-3194, 2012
502012
Fish otolith geochemistry, environmental conditions and human occupation at Lake Mungo, Australia
K Long, N Stern, IS Williams, L Kinsley, R Wood, K Sporcic, T Smith, ...
Quaternary Science Reviews 88, 82-95, 2014
442014
Archaeological investigations in the shallow seawater environment with electrical resistivity tomography
K Simyrdanis, N Papadopoulos, JH Kim, P Tsourlos, I Moffat
Near Surface Geophysics 13 (6), 601-611, 2015
412015
Sampling Plants and Malacofauna in 87Sr/86Sr Bioavailability Studies: Implications for Isoscape Mapping and Reconstructing of Past Mobility Patterns
K Britton, M Le Corre, M Willmes, I Moffat, R Grün, MA Mannino, ...
Frontiers in Ecology and Evolution 8, 579473, 2020
312020
Locating places for repatriated burial: a case study from Ngarrindjeri ruwe, South Australia
LA Wallis, I Moffat, G Trevorrow, T Massey
Antiquity 82 (317), 750-760, 2008
30*2008
Pursuing social justice through collaborative archaeologies in Aboriginal Australia
C Smith, H Burke, J Ralph, K Pollard, A Gorman, C Wilson, S Hemming, ...
Archaeologies 15, 536-569, 2019
282019
KEVEOKI 1: Exploring the Hiri Ceramics Trade at a Short-Lived Village Site near the Vailala River, Papua New Guinea
B David, N Araho, B Barker, A Kuaso, I Moffat
Australian Archaeology 68 (1), 11-27, 2009
252009
A regional approach to ancient urban studies in Greece through multi-settlement geophysical survey
JC Donati, A Sarris, N Papadopoulos, T Kalaycı, FX Simon, M Manataki, ...
Journal of field archaeology 42 (5), 450-467, 2017
232017
Mapping anthropogenic fill with GPR for unmarked grave detection: a case study from a possible location of Mokare’s grave, Albany, Western Australia
P Bladon, I Moffat, D Guilfoyle, A Beale, J Milani
Exploration Geophysics 42 (4), 249-257, 2011
212011
An introduction to geophysical and geochemical methods in digital geoarchaeology
A Sarris, T Kalayci, I Moffat, M Manataki
Digital Geoarchaeology: New Techniques for Interdisciplinary Human …, 2018
202018
Geochronology and evolution of a complex barrier, Younghusband Peninsula, South Australia
SR Dillenburg, PA Hesp, R Keane, GM da Silva, AO Sawakuchi, I Moffat, ...
Geomorphology 354, 107044, 2020
192020
Geophysical prospection for late Holocene burials in coastal environments: Possibilities and problems from a pilot study in South Australia
I Moffat, LA Wallis, MW Hounslow, K Niland, K Domett, G Trevorrow
Geoarchaeology 25 (5), 645-665, 2010
172010
Trialing geophysical techniques in the identification of open Indigenous sites in Australia: A case study from inland northwest Queensland
I Moffat, L Wallis, A Beale, D Kynuna
Australian Archaeology 66 (1), 60-63, 2008
172008
3D mapping of the submerged Crowie barge using electrical resistivity tomography
K Simyrdanis, I Moffat, N Papadopoulos, J Kowlessar, M Bailey
International Journal of Geophysics 2018, 2018
162018
Indigenous built structures and anthropogenic impacts on the stratigraphy of Northern Australian rockshelters: insights from Malarrak 1, north western Arnhem Land
D Wesley, M Litster, I Moffat, S O’Connor
Australian Archaeology 84 (1), 3-18, 2018
162018
Geomatic techniques in forensic science: A review
V Berezowski, X Mallett, I Moffat
Science & Justice 60 (2), 99-107, 2020
152020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20