Παρακολούθηση
Adalberto Benavides-Mendoza
Adalberto Benavides-Mendoza
Profesor Investigador, Department of Horticulture, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uaaan.edu.mx - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Application of nanoelements in plant nutrition and its impact in ecosystems
AB Morales-Díaz, H Ortega-Ortíz, A Juárez-Maldonado, ...
Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 8 (1), 013001, 2017
2252017
Foliar application of copper nanoparticles increases the fruit quality and the content of bioactive compounds in tomatoes
ER López-Vargas, H Ortega-Ortíz, G Cadenas-Pliego, ...
Applied Sciences 8 (7), 1020, 2018
2232018
Use of iodine to biofortify and promote growth and stress tolerance in crops
J Medrano-Macías, P Leija-Martínez, S González-Morales, ...
Frontiers in Plant Science 7, 1146, 2016
1832016
Responses of tomato plants under saline stress to foliar application of copper nanoparticles
F Pérez-Labrada, ER López-Vargas, H Ortega-Ortiz, G Cadenas-Pliego, ...
Plants 8 (6), 151, 2019
1822019
Nanoparticles and nanomaterials as plant biostimulants
A Juárez-Maldonado, H Ortega-Ortíz, AB Morales-Díaz, ...
International journal of molecular sciences 20 (1), 162, 2019
1772019
Effects of chitosan–PVA and Cu nanoparticles on the growth and antioxidant capacity of tomato under saline stress
H Hernández-Hernández, S González-Morales, A Benavides-Mendoza, ...
Molecules 23 (1), 178, 2018
1382018
The Application of Selenium and Copper Nanoparticles Modifies the Biochemical Responses of Tomato Plants under Stress by Alternaria solani
T Quiterio-Gutiérrez, H Ortega-Ortiz, G Cadenas-Pliego, ...
International journal of molecular sciences 20 (8), 1950, 2019
1302019
Se nanoparticles induce changes in the growth, antioxidant responses, and fruit quality of tomato developed under NaCl stress
MC Morales-Espinoza, G Cadenas-Pliego, M Pérez-Alvarez, ...
Molecules 24 (17), 3030, 2019
1182019
Chitosan-PVA and copper nanoparticles improve growth and overexpress the SOD and JA genes in tomato plants under salt stress
H Hernández-Hernández, A Juárez-Maldonado, A Benavides-Mendoza, ...
Agronomy 8 (9), 175, 2018
1112018
Cu Nanoparticles absorbed on chitosan hydrogels positively alter morphological, production, and quality characteristics of tomato
A Juárez-Maldonado, H Ortega-Ortíz, F Pérez-Labrada, ...
Journal of Applied Botany and Food Quality 89, 2016
1022016
Manual para la preparación de soluciones nutritivas
FC Esteban, P PRECIADO RANGEL, A BENAVIDES MENDOZA
TORREÓN, COAH.: UAAAN, 2006
992006
Ecofisiología y bioquímica del estrés en plantas
AB Mendoza
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 2002
972002
From elemental sulfur to hydrogen sulfide in agricultural soils and plants
LO Fuentes-Lara, J Medrano-Macías, F Pérez-Labrada, ...
Molecules 24 (12), 2282, 2019
882019
Biostimulation and toxicity: The magnitude of the impact of nanomaterials in microorganisms and plants
A Juárez-Maldonado, G Tortella, O Rubilar, P Fincheira, ...
Journal of advanced research 31, 113-126, 2021
862021
The application of copper nanoparticles and potassium silicate stimulate the tolerance to Clavibacter michiganensis in tomato plants
CF Cumplido-Nájera, S González-Morales, H Ortega-Ortíz, ...
Scientia horticulturae 245, 82-89, 2019
842019
Effect of selenium on elemental concentration and antioxidant enzymatic activity of tomato plants
RG Castillo-Godina, R Foroughbakhch-Pournavab, ...
Journal of Agricultural Science and Technology 18 (1), 233-244, 2016
822016
Selenium and Sulfur to Produce Allium Functional Crops
S González-Morales, F Pérez-Labrada, EL García-Enciso, ...
Molecules 22 (4), 558, 2017
722017
Effect of three nanoparticles (Se, Si and Cu) on the bioactive compounds of bell pepper fruits under saline stress
Y González-García, C Cárdenas-Álvarez, G Cadenas-Pliego, ...
Plants 10 (2), 217, 2021
682021
Cu nanoparticles in hydrogels of chitosan-PVA affects the characteristics of post-harvest and bioactive compounds of jalapeño pepper
ZH Pinedo-Guerrero, AD Hernández-Fuentes, H Ortega-Ortiz, ...
Molecules 22 (6), 926, 2017
672017
Transcriptomics of biostimulation of plants under abiotic stress
S González-Morales, S Solís-Gaona, MV Valdés-Caballero, ...
Frontiers in Genetics 12, 583888, 2021
642021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20