Παρακολούθηση
Tobias Kampfrath
Tobias Kampfrath
Freie Universität Berlin and Fritz Haber Institute Berlin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fu-berlin.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Coherent terahertz control of antiferromagnetic spin waves
T Kampfrath, A Sell, G Klatt, A Pashkin, S Mährlein, T Dekorsy, M Wolf, ...
Nature Photonics 5 (1), 31-34, 2011
9542011
Resonant and nonresonant control over matter and light by intense terahertz transients
T Kampfrath, K Tanaka, KA Nelson
Nature Photonics 7 (9), 680-690, 2013
9182013
Efficient metallic spintronic emitters of ultrabroadband terahertz radiation
T Seifert, S Jaiswal, U Martens, J Hannegan, L Braun, P Maldonado, ...
Nature photonics 10 (7), 483-488, 2016
6262016
Terahertz spin current pulses controlled by magnetic heterostructures
T Kampfrath, M Battiato, P Maldonado, G Eilers, J Nötzold, S Mährlein, ...
Nature nanotechnology 8 (4), 256-260, 2013
5442013
Strongly coupled optical phonons in the ultrafast dynamics of the electronic energy and current relaxation in graphite
T Kampfrath, L Perfetti, F Schapper, C Frischkorn, M Wolf
Physical review letters 95 (18), 187403, 2005
4392005
Antiferromagnetic opto-spintronics
P Němec, M Fiebig, T Kampfrath, AV Kimel
Nature Physics 14 (3), 229-241, 2018
3762018
Probing the magnetic field of light at optical frequencies
M Burresi, D Van Oosten, T Kampfrath, H Schoenmaker, R Heideman, ...
Science 326 (5952), 550-553, 2009
2782009
Terahertz electrical writing speed in an antiferromagnetic memory
K Olejník, T Seifert, Z Kašpar, V Novák, P Wadley, RP Campion, ...
Science advances 4 (3), eaar3566, 2018
2362018
Nonlinear spin control by terahertz-driven anisotropy fields
S Baierl, M Hohenleutner, T Kampfrath, AK Zvezdin, AV Kimel, R Huber, ...
Nature Photonics 10 (11), 715-718, 2016
1982016
Laser‐driven strong‐field terahertz sources
JA Fülöp, S Tzortzakis, T Kampfrath
Advanced Optical Materials 8 (3), 1900681, 2020
1852020
Ultrafast photocurrents at the surface of the three-dimensional topological insulator Bi2Se3
L Braun, G Mussler, A Hruban, M Konczykowski, T Schumann, M Wolf, ...
Nature communications 7 (1), 13259, 2016
1722016
Ultrabroadband single-cycle terahertz pulses with peak fields of 300 kV cm−1 from a metallic spintronic emitter
T Seifert, S Jaiswal, M Sajadi, G Jakob, S Winnerl, M Wolf, M Kläui, ...
Applied Physics Letters 110 (25), 252402, 2017
1692017
High-field high-repetition-rate sources for the coherent THz control of matter
B Green, S Kovalev, V Asgekar, G Geloni, U Lehnert, T Golz, M Kuntzsch, ...
Scientific reports 6 (1), 22256, 2016
1582016
Magnetoelectric point scattering theory for metamaterial scatterers
I Sersic, C Tuambilangana, T Kampfrath, AF Koenderink
Physical Review B 83 (24), 245102, 2011
1522011
The 2020 magnetism roadmap
EY Vedmedenko, RK Kawakami, DD Sheka, P Gambardella, A Kirilyuk, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 53 (45), 453001, 2020
1502020
Terahertz Coherent Control of Optically Dark Paraexcitons in
S Leinß, T Kampfrath, K Volkmann, M Wolf, JT Steiner, M Kira, SW Koch, ...
Physical Review Letters 101 (24), 246401, 2008
1452008
Femtosecond formation dynamics of the spin Seebeck effect revealed by terahertz spectroscopy
TS Seifert, S Jaiswal, J Barker, ST Weber, I Razdolski, J Cramer, ...
Nature communications 9 (1), 2899, 2018
1422018
Accessing the fundamentals of magnetotransport in metals with terahertz probes
Z Jin, A Tkach, F Casper, V Spetter, H Grimm, A Thomas, T Kampfrath, ...
Nature Physics 11 (9), 761-766, 2015
1252015
Terahertz-driven nonlinear spin response of antiferromagnetic nickel oxide
S Baierl, JH Mentink, M Hohenleutner, L Braun, TM Do, C Lange, A Sell, ...
Physical review letters 117 (19), 197201, 2016
1202016
Ultrafast magneto-optical response of iron thin films
T Kampfrath, RG Ulbrich, F Leuenberger, M Münzenberg, B Sass, ...
Physical Review B 65 (10), 104429, 2002
1182002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20