Παρακολούθηση
Mounia Lalmas
Mounia Lalmas
Spotify
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα acm.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on the use of relevance feedback for information access systems
I Ruthven, M Lalmas
The Knowledge Engineering Review 18 (2), 95-145, 2003
5952003
Towards a science of user engagement (Position Paper)
S Attfield, G Kazai, M Lalmas, B Piwowarski
WSDM Workshop on User Modelling for Web Applications, 2011
4062011
Models of User Engagement
J Lehmann, M Lalmas, E Yom-Tov, G Dupret
20th conference on User Modeling, Adaptation, and Personalization (UMAP 2012), 2012
4032012
“Is this document relevant?… probably” a survey of probabilistic models in information retrieval
F Crestani, M Lalmas, CJ Van Rijsbergen, I Campbell
ACM Computing Surveys (CSUR) 30 (4), 528-552, 1998
3641998
Towards a fair marketplace: Counterfactual evaluation of the trade-off between relevance, fairness & satisfaction in recommendation systems
R Mehrotra, J McInerney, H Bouchard, M Lalmas, F Diaz
Proceedings of the 27th acm international conference on information and …, 2018
3162018
Measuring user engagement
M Lalmas, H O'Brien, E Yom-Tov
Springer Nature, 2022
3082022
Interpretable predictions of tree-based ensembles via actionable feature tweaking
G Tolomei, F Silvestri, A Haines, M Lalmas
Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2017
2612017
Algorithmic effects on the diversity of consumption on spotify
A Anderson, L Maystre, I Anderson, R Mehrotra, M Lalmas
Proceedings of the web conference 2020, 2155-2165, 2020
2022020
Dempster-Shafer's theory of evidence applied to structured documents: modelling uncertainty
M Lalmas
ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval 31 …, 1997
1711997
User Engagement in Online News: Under the Scope of Sentiment, Interest, Affect, and Gaze
I Arapakis, M Lalmas, BB Cambazoglu, MC Marcos, JM Jose
Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST), 2013
1692013
Social Media News Communities: Gatekeeping, Coverage, and Statement Bias
D Saez-Trumper, C Castillo, M Lalmas
ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM …, 2013
1572013
First women, second sex: Gender bias in Wikipedia
E Graells-Garrido, M Lalmas, F Menczer
Proceedings of the 26th ACM conference on hypertext & social media, 165-174, 2015
1552015
The overlap problem in content-oriented XML retrieval evaluation
G Kazai, M Lalmas, AP de Vries
Proceedings of the 27th annual international ACM SIGIR conference on …, 2004
1452004
Understanding and measuring user engagement and attention in online news reading
D Lagun, M Lalmas
Proceedings of the ACM International Conference on Web Search and Data …, 2016
144*2016
Overview of the INEX 2007 entity ranking track
AP De Vries, AM Vercoustre, JA Thom, N Craswell, M Lalmas
Focused Access to XML Documents: 6th International Workshop of the …, 2008
1292008
Information retrieval: uncertainty and logics: advanced models for the representation and retrieval of information
F Crestani, M Lalmas, CJ Van Rijsbergen
Kluwer Academic Publishers, 1998
122*1998
XML Retrieval
M Lalmas, A Trotman
Encyclopaedia of Database Systems, OM Tamer and L. Ling (eds), 2009
121*2009
INEX: INitiative for the Evaluation of XML retrieval
N Fuhr, N Gövert, G Kazai, M Lalmas
Proceedings of the SIGIR 2002 Workshop on XML and Information Retrieval 2006 …, 2002
1212002
INEX 2005 evaluation measures
G Kazai, M Lalmas
Proceedings of the 4th Workshop of the INitiative for the Evaluation of XML …, 2006
1182006
XML search: languages, INEX and scoring
S Amer-Yahia, M Lalmas
ACM SIGMOD Record 35 (4), 16-23, 2006
1162006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20