Παρακολούθηση
Jean-Yves Barnagaud
Jean-Yves Barnagaud
assistant professor, Ecole Pratique des Hautes Etudes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cefe.cnrs.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Relating habitat and climatic niches in birds
JY Barnagaud, V Devictor, F Jiguet, M Barbet-Massin, I Le Viol, F Archaux
PloS one 7 (3), e32819, 2012
1152012
Ecological traits influence the phylogenetic structure of bird species co‐occurrences worldwide
JY Barnagaud, W Daniel Kissling, B Sandel, WL Eiserhardt, ...
Ecology letters 17 (7), 811-820, 2014
812014
When species become generalists: on‐going large‐scale changes in bird habitat specialization
JY Barnagaud, V Devictor, F Jiguet, F Archaux
Global Ecology and Biogeography 20 (4), 630-640, 2011
652011
Contrasting spatial and temporal responses of bird communities to landscape changes
S Bonthoux, JY Barnagaud, M Goulard, G Balent
Oecologia 172 (2), 563-574, 2013
562013
Habitat filtering by landscape and local forest composition in native and exotic New Zealand birds
JY Barnagaud, L Barbaro, J Papaix, M Deconchat, EG Brockerhoff
Ecology 95 (1), 78-87, 2014
472014
Species’ thermal preferences affect forest bird communities along landscape and local scale habitat gradients
JY Barnagaud, L Barbaro, A Hampe, F Jiguet, F Archaux
Ecography 36 (11), 1218-1226, 2013
392013
Niche packing and expansion account for species richness–productivity relationships in global bird assemblages
V Pellissier, JY Barnagaud, WD Kissling, Ç Şekercioğlu, JC Svenning
Global Ecology and Biogeography 27 (5), 604-615, 2018
372018
Deciduous trees increase bat diversity at stand and landscape scales in mosaic pine plantations
Y Charbonnier, P Gaüzère, I van Halder, J Nezan, JY Barnagaud, ...
Landscape Ecology 31 (2), 291-300, 2016
372016
Correlative climatic niche models predict real and virtual species distributions equally well
V Journé, JY Barnagaud, C Bernard, PA Crochet, X Morin
Ecology 101 (1), e02912, 2020
362020
Bat and bird diversity along independent gradients of latitude and tree composition in European forests
YM Charbonnier, L Barbaro, JY Barnagaud, E Ampoorter, J Nezan, ...
Oecologia 182 (2), 529-537, 2016
352016
Temporal changes in bird functional diversity across the United States
JY Barnagaud, P Gaüzère, B Zuckerberg, K Princé, JC Svenning
Oecologia 185 (4), 737-748, 2017
282017
Biogeographical, environmental and anthropogenic determinants of global patterns in bird taxonomic and trait turnover
JY Barnagaud, WD Kissling, C Tsirogiannis, V Fisikopoulos, S Villeger, ...
Global Ecology and Biogeography 26 (10), 1190-1200, 2017
282017
Empirical predictability of community responses to climate change
P Gaüzère, LL Iversen, JY Barnagaud, JC Svenning, B Blonder
Frontiers in Ecology and Evolution, 186, 2018
242018
Behavioural responses of humpback whales to food-related chemical stimuli
B Bouchard, JY Barnagaud, M Poupard, H Glotin, P Gauffier, ...
PloS one 14 (2), e0212515, 2019
232019
Oviposition site selection of an endangered butterfly at local spatial scales
RS Tjørnløv, WD Kissling, JY Barnagaud, PK Bøcher, TT Høye
Journal of Insect Conservation 19 (2), 377-391, 2015
222015
Short-term response to the North Atlantic Oscillation but no long-term effects of climate change on the reproductive success of an alpine bird
JY Barnagaud, PA Crochet, Y Magnani, A Bernard Laurent, E Menoni, ...
Journal of Ornithology 152 (3), 631-641, 2011
162011
Woodland habitat quality prevails over fragmentation for shaping butterfly diversity in deciduous forest remnants
I van Halder, JY Barnagaud, H Jactel, L Barbaro
Forest Ecology and Management 357, 171-180, 2015
142015
Functional biogeography of dietary strategies in birds
JY Barnagaud, N Mazet, F Munoz, M Grenié, P Denelle, M Sobral, ...
Global Ecology and Biogeography 28 (7), 1004-1017, 2019
112019
Geographical variation in climatic drivers of the pine processionary moth population dynamics
M Toïgo, F Barraquand, JY Barnagaud, D Piou, H Jactel
Forest Ecology and Management 404, 141-155, 2017
112017
How can quantitative ecology be attractive to young scientists? Balancing computer/desk work with fieldwork
JY Barnagaud, M Gamelon, F Guilhaumon, G Péron
Animal Conservation 16, 134-136, 2012
102012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20