Παρακολούθηση
Christof Paar
Christof Paar
Max Planck Institute for Security and Privacy, Bochum
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rub.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
PRESENT: An ultra-lightweight block cipher
A Bogdanov, LR Knudsen, G Leander, C Paar, A Poschmann, ...
Cryptographic Hardware and Embedded Systems-CHES 2007: 9th International …, 2007
33132007
Understanding cryptography: a textbook for students and practitioners
C Paar, J Pelzl
Springer Science & Business Media, 2009
20902009
PRINCE – A Low-Latency Block Cipher for Pervasive Computing Applications
J Borghoff, A Canteaut, T Güneysu, EB Kavun, M Knezevic, LR Knudsen, ...
Advances in Cryptology–ASIACRYPT 2012: 18th International Conference on the …, 2012
9332012
A survey of lightweight-cryptography implementations
T Eisenbarth, S Kumar, C Paar, A Poschmann, L Uhsadel
IEEE Design & Test of Computers 24 (6), 522-533, 2007
6682007
An FPGA-based performance evaluation of the AES block cipher candidate algorithm finalists
AJ Elbirt, W Yip, B Chetwynd, C Paar
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems 9 (4), 545-557, 2001
6012001
A stochastic model for differential side channel cryptanalysis
W Schindler, K Lemke, C Paar
Cryptographic Hardware and Embedded Systems–CHES 2005: 7th International …, 2005
5832005
Pushing the limits: A very compact and a threshold implementation of AES
A Moradi, A Poschmann, S Ling, C Paar, H Wang
Advances in Cryptology–EUROCRYPT 2011: 30th Annual International Conference …, 2011
5652011
New lightweight DES variants
G Leander, C Paar, A Poschmann, K Schramm
Fast Software Encryption: 14th International Workshop, FSE 2007, Luxembourg …, 2007
3802007
On the Power of Power Analysis in the Real World: A Complete Break of the KeeLoq Code Hopping Scheme
T Eisenbarth, T Kasper, A Moradi, C Paar, M Salmasizadeh, ...
Advances in Cryptology–CRYPTO 2008: 28th Annual International Cryptology …, 2008
3752008
Efficient VLSI architectures for bit-parallel computation in Galois fields
C Paar
PhD Thesis, Inst. for Experimental Math., Univ. of Essen, 1994
3601994
Stealthy dopant-level hardware trojans
GT Becker, F Regazzoni, C Paar, WP Burleson
Cryptographic Hardware and Embedded Systems-CHES 2013: 15th International …, 2013
3472013
Security in automotive bus systems
M Wolf, A Weimerskirch, C Paar
Workshop on Embedded Security in Cars, 1-13, 2004
3372004
Montgomery modular exponentiation on reconfigurable hardware
T Blum, C Paar
Proceedings 14th IEEE Symposium on Computer Arithmetic (Cat. No. 99CB36336 …, 1999
3221999
Optimal extension fields for fast arithmetic in public-key algorithms
DV Bailey, C Paar
Advances in Cryptology—CRYPTO'98: 18th Annual International Cryptology …, 1998
3221998
A High-Performance Reconfigurable Elliptic Curve Processor for GF(2m)
G Orlando, C Paar
Cryptographic Hardware and Embedded Systems—CHES 2000: Second International …, 2000
3122000
On the vulnerability of FPGA bitstream encryption against power analysis attacks: Extracting keys from Xilinx Virtex-II FPGAs
A Moradi, A Barenghi, T Kasper, C Paar
Proceedings of the 18th ACM conference on Computer and communications …, 2011
2892011
Templates vs. stochastic methods: A performance analysis for side channel cryptanalysis
B Gierlichs, K Lemke-Rust, C Paar
Cryptographic Hardware and Embedded Systems-CHES 2006: 8th International …, 2006
2802006
A new architecture for a parallel finite field multiplier with low complexity based on composite fields
C Paar
IEEE Transactions on Computers 45 (7), 856-861, 1996
2791996
High-radix Montgomery modular exponentiation on reconfigurable hardware
T Blum, C Paar
IEEE transactions on computers 50 (7), 759-764, 2001
2762001
{DROWN}: Breaking {TLS} using sslv2
N Aviram, S Schinzel, J Somorovsky, N Heninger, M Dankel, J Steube, ...
25th {USENIX} Security Symposium ({USENIX} Security 16), 689-706, 2016
2722016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20