Παρακολούθηση
Panagiotis Kanellos
Panagiotis Kanellos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A pilot, randomized controlled trial to examine the health outcomes of raisin consumption in patients with diabetes
PT Kanellos, AC Kaliora, NK Tentolouris, V Argiana, D Perrea, ...
Nutrition 30 (3), 358-364, 2014
862014
Absorption and bioavailability of antioxidant phytochemicals and increase of serum oxidation resistance in healthy subjects following supplementation with raisins
PT Kanellos, AC Kaliora, A Gioxari, GO Christopoulou, N Kalogeropoulos, ...
Plant foods for human nutrition 68, 411-415, 2013
502013
A study of glycemic response to Corinthian raisins in healthy subjects and in type 2 diabetes mellitus patients
PT Kanellos, AC Kaliora, C Liaskos, NK Tentolouris, D Perrea, ...
Plant foods for human nutrition 68, 145-148, 2013
422013
The effect of raisins on biomarkers of endothelial function and oxidant damage; an open-label and randomized controlled intervention
PT Kanellos, AC Kaliora, AD Protogerou, N Tentolouris, DN Perrea, ...
Food research international 102, 674-680, 2017
352017
The effect of consumption of low-glycemic-index and low-glycemic-load desserts on anthropometric parameters and inflammatory markers in patients with type 2 diabetes mellitus
V Argiana, PΤ Kanellos, K Makrilakis, I Eleftheriadou, G Tsitsinakis, ...
European journal of nutrition 54, 1173-1180, 2015
342015
The effect of minimal dietary changes with raisins in NAFLD patients with non-significant fibrosis: a randomized controlled intervention
AC Kaliora, A Kokkinos, A Diolintzi, M Stoupaki, A Gioxari, PT Kanellos, ...
Food & function 7 (11), 4533-4544, 2016
322016
Assessment of the validity and reproducibility of a novel standardized test meal for the study of postprandial triacylglycerol concentrations
N Tentolouris, PT Kanellos, E Siami, E Athanasopoulou, N Chaviaras, ...
Lipids 52, 675-686, 2017
192017
Regulation of GIP and ghrelin in healthy subjects fed on sun-dried raisins: A pilot study with a crossover trial design
AC Kaliora, PT Kanellos, A Gioxari, VT Karathanos
Journal of Medicinal Food 20 (3), 301-308, 2017
162017
Gallic acid bioavailability in humans
AC Kaliora, PT Kanellos, N Kalogeropoulos
Anonymous handbook on Gallic acid: Natural occurrences, antioxidant …, 2013
132013
Tahini consumption improves metabolic and antioxidant status biomarkers in the postprandial state in healthy males
GK Baxevanis, EKI Sakketou, NK Tentolouris, VT Karathanos, ...
European Food Research and Technology 247, 2721-2728, 2021
82021
Tahini consumption affects blood pressure and endothelial function in healthy males
EKI Sakketou, GK Baxevanis, NK Tentolouris, GD Konstantonis, ...
Journal of Human Hypertension 36 (12), 1128-1132, 2022
52022
Tahini consumption exhibits beneficial effects in cardiovascular indices and antioxidant biomarkers in healthy males postprandially
GK Baxevanis, EKI Sakketou, NK Tentolouris, GD Konstantonis, ...
Atherosclerosis 355, 6, 2022
12022
The role of glycaemic index and glycaemic load on weight loss and on the metabolic parameters of adults with type 2 diabetes
V Argiana, P Kanellos, I Elefteriadou, K Alexiadou, P Grigoropoulou, ...
Diabetologia 54, S354-S354, 2011
12011
Erratum to: Assessment of the Validity and Reproducibility of a Novel Standardized Test Meal for the Study of Postprandial Triacylglycerol Concentrations
N Tentolouris, PT Kanellos, E Siami, E Athanasopoulou, N Chaviaras, ...
Lipids 52, 801-801, 2017
2017
Assessment of the Validity and Reproducibility of a Novel Standardized Test Meal for the Study of Postprandial Triacylglycerol Concentrations [Erratum: September 2017, v. 52 (9 …
N Tentolouris, PT Kanellos, E Siami, E Athanasopoulou, N Chaviaras, ...
2017
PP. LB03. 19: POSTPRANDIAL AND LONG-TERM EFFECTS OF CONSUMPTION OF LOW GLYCEMIC INDEX AND LOW GLYCEMIC LOAD DESSERTS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
V Argiana, P Kanellos, K Makrilakis, I Eleftheriadou, G Tsitsinakis, ...
Journal of Hypertension 33, e522, 2015
2015
Beneficial effects of raisin consumption in patients with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)
M Stoupaki, A Diolintzi, A Kokkinos, A Kaliora, A Gioxari, P Kanellos, ...
ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM 67, 466-466, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17