Παρακολούθηση
Panos Poulopoulos
Panos Poulopoulos
Assoc. Prof., Department of Materials Science, University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Layer-resolved magnetic moments in Ni/Pt multilayers
F Wilhelm, P Poulopoulos, G Ceballos, H Wende, K Baberschke, ...
Physical review letters 85 (2), 413, 2000
2192000
Magnetism in thin films
P Poulopoulos, K Baberschke
Journal of Physics: Condensed Matter 11 (48), 9495, 1999
2031999
Systematics of the Induced Magnetic Moments in Layers and the Violation of the Third Hund's Rule
F Wilhelm, P Poulopoulos, H Wende, A Scherz, K Baberschke, ...
Physical review letters 87 (20), 207202, 2001
1422001
Systematics of the Induced Magnetic Moments in Layers and the Violation of the Third Hund's Rule
F Wilhelm, P Poulopoulos, H Wende, A Scherz, K Baberschke, ...
Physical review letters 87 (20), 207202, 2001
1422001
Structure of ultrathin Ni/Cu (001) films as a function of film thickness, temperature, and magnetic order
W Platow, U Bovensiepen, P Poulopoulos, M Farle, K Baberschke, ...
Physical Review B 59 (19), 12641, 1999
1291999
Synthesis and characterization of ZnO/NiO p–n heterojunctions: ZnO nanorods grown on NiO thin film by thermal evaporation
A Chrissanthopoulos, S Baskoutas, N Bouropoulos, V Dracopoulos, ...
Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications 9 (2), 132-139, 2011
1232011
Anomalous reorientation phase transition of the magnetization in fct Ni/Cu (001)
M Farle, W Platow, AN Anisimov, P Poulopoulos, K Baberschke
Physical Review B 56 (9), 5100, 1997
1161997
Orbital magnetism and magnetic anisotropy probed with ferromagnetic resonance
AN Anisimov, M Farle, P Poulopoulos, W Platow, K Baberschke, P Isberg, ...
Physical review letters 82 (11), 2390, 1999
1081999
Growth of thin Ag films produced by radio frequency magnetron sputtering
V Kapaklis, P Poulopoulos, V Karoutsos, T Manouras, C Politis
Thin Solid Films 510 (1-2), 138-142, 2006
982006
Two susceptibility maxima and element specific magnetizations in indirectly coupled ferromagnetic layers
U Bovensiepen, F Wilhelm, P Srivastava, P Poulopoulos, M Farle, A Ney, ...
Physical review letters 81 (11), 2368, 1998
941998
Magnetic moment of Au at Au∕ Co interfaces: A direct experimental determination
F Wilhelm, M Angelakeris, N Jaouen, P Poulopoulos, ET Papaioannou, ...
Physical Review B 69 (22), 220404, 2004
852004
Oscillations of the Curie temperature and interlayer exchange coupling in magnetic trilayers
A Ney, F Wilhelm, M Farle, P Poulopoulos, P Srivastava, K Baberschke
Physical Review B 59 (6), R3938, 1999
781999
Oscillations of the Curie temperature and interlayer exchange coupling in magnetic trilayers
A Ney, F Wilhelm, M Farle, P Poulopoulos, P Srivastava, K Baberschke
Physical Review B 59 (6), R3938, 1999
761999
Intense Quantum Confinement Effects in Cu2O Thin Films
P Poulopoulos, S Baskoutas, SD Pappas, CS Garoufalis, SA Droulias, ...
The Journal of Physical Chemistry C 115 (30), 14839-14843, 2011
732011
Enhanced induced magnetization in coupled magnetic trilayers in the presence of spin fluctuations
PJ Jensen, KH Bennemann, P Poulopoulos, M Farle, F Wilhelm, ...
Physical Review B 60 (22), R14994, 1999
691999
Induced V and reduced Fe moments at the interface of Fe/V (001) superlattices
A Scherz, H Wende, P Poulopoulos, J Lindner, K Baberschke, ...
Physical Review B 64 (18), 180407, 2001
682001
Induced V and reduced Fe moments at the interface of Fe/V (001) superlattices
A Scherz, H Wende, P Poulopoulos, J Lindner, K Baberschke, ...
Physical Review B 64 (18), 180407, 2001
682001
ZnO controllable sized quantum dots produced by polyol method: an experimental and theoretical study
N Bouropoulos, I Tsiaoussis, P Poulopoulos, P Roditis, S Baskoutas
Materials Letters 62 (20), 3533-3535, 2008
662008
Structural, magnetic, and spectroscopic magneto-optical properties aspects of Pt–Co multilayers with intentionally alloyed layers
P Poulopoulos, M Angelakeris, ET Papaioannou, NK Flevaris, D Niarchos, ...
Journal of applied physics 94 (12), 7662-7669, 2003
662003
Changes of magnetic anisotropy due to roughness: a quantitative scanning tunneling microscopy study on Ni/Cu (001)
P Poulopoulos, J Lindner, M Farle, K Baberschke
Surface science 437 (3), 277-284, 1999
661999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20